Bóg w Trójcy świętej jedyny i trwały

Zaczęty przez marian7, 21-03-2008, 13:23:57

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Bóg w Trójcy świętej jedyny i trwały * Po trzykroć dla nas utwierdził zbawienie;
Stworzył, odkupił, przeznaczył do chwały, * I zlał Swe tchnienie.

Ludzie niebieską mądrością natchnieni * po całej ziemi światło roznosili,
Przykładem wsparci, siłą umocnieni * Wiarę szczepili.

Gdy lud pogańskie opuszcza świątynie, * Mylnej czci bałwan kruszy się i łamie;
I w naszej ziemi cześć prawdziwa słynie, * Krzyż , wiary znamię.

Ducha mądrości, w dziełach niepojęty! * Niech się w nas wiara powiększy i wznieci;
Zapal w nas płomień Twej miłości świętej * Pociesz Twe dzieci.

Śpiewnik Kościelny Wydanie Trzecie
Poznań 1894 r., Nakładem Księgarni Katolickiej.
Imprimatur. Pelplini, die XVIIma m. Novembris a. 1884.
Episcopus Culmensis. ks. Joannes. G.V.10637.