Wesołe dziś jest wspomnienie

Zaczęty przez knrdsk1, 29-04-2008, 09:38:41

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Pelpliński

Pieśni na Wniebowstąpienie Pańskie

Pieśń II.

(melodia jak "Wesoły nam dzień dziś nastał")

Wesołe dziś jest wspomnienie
I wszystkim nam pocieszenie
Przez Pańskie Wniebowstąpienie.
                Alleluja, Alleluja.

Wstąpił do Ojca Swojego,
Do Boga Ojca naszego,
Jako Pana Najwyższego.
                Alleluja, Alleluja.

Na prawicy siadł Ojcowskiéj,
Gdzie Majestat Jego Boski,
Ma przed Sobą nasze troski.
                Alleluja, Alleluja.

Gdy Chrystus do nieba wstąpił,
Miejsce nam u Boga kupił,
Z którego nas był czart złupił,
                Alleluja, Alleluja.

Uczniów Swoich nam zostawił,
A przez naukę ich wsławił,
Jak pragnął, by nas tam stawił.
                Alleluja, Alleluja.

Wrota niebieskie otworzył
Duszom naszym, które stworzył,
By ich czart wiecznie nie morzył.
                Alleluja, Alleluja.

Jakie tam Jezus witanie
Na niebieskim Watykanie
Miał przez swoje zawitanie!
                Alleluja, Alleluja.

Jak jest Bóstwo niepojęte,
Tak witanie Jego święte,
Nieskończonem jak zaczęte,
                Alleluja, Alleluja.

Z przedwiecznéj Ojca mądrości,
Jakie tam są wspaniałości
Dla Syna Swego miłości!
                Alleluja, Alleluja.

Dawco Darów, racz w nas sprawić
Byśmy mogli wiecznie sławić
Pana, co nas raczył zbawić.
                Alleluja, Alleluja.

Przed Tobą Chryste, padamy,
Ciebie Zbawcą wyznawamy,
Sercem Cię w niebie witamy.
                Alleluja, Alleluja.

Któryś przyobiecał sądzić,
Prosim, raczże nami rządzić,
Nie daj nam z dróg Twoich błądzić.
                Alleluja, Alleluja.

Daj nam, byśmy tam trafili,
W Trójcy Bóstwo Twe wielbili,
Na wieki w niebie chwalili.
                Alleluja, Alleluja.