Miasto Jeruzalem święte - Hymn na poświęcenie Kościoła.

Zaczęty przez marian7, 08-10-2008, 22:23:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Miasto Jeruzalem święte,
Słodkim pokojem zajęte,
Co się kamieniami swymi
Wznosisz do nieba żywymi,
Wzorem oblubieniec czczona,
Od Aniołów otoczona.
    Szczęśliwym losem wspaniałą,
    Ozdobione Ojca chwałą,
    Łaski Oblubieńca godne,
    Najpiękniejsze i swobodne,
    Z Chrystusem Panem złączone,
    Miasto nieba oświecone.
Choć perłami ozdobione,
Wszystkim jednak otworzone,
Miłość Chrystusa kto nosi,
Co dla Niego męki znosi.
Słowem każdy się w niem liczy,
Komu cnota przewodniczy.
    Dłuta świętego sztychami,
    I młota tegoż razami
    Twe kamienie ociosane
    I na cel gmachu wydane,
    A z sobą wiecznie spojone
    Nam na przykłąd wystawione.
Bogu Ojcu Najwyższemu
I Synowi Jedynemu
I cnemu Parkletowi
A Najświętszemu Duchowi,
Niechaj będzie wszystkim chwała
Równa na wieki i trwała.

Na melodyę "Już słońce wschodzi"
Śpiewnik XX. Misyonarzy w Krakowie 1916.