Chorągiew się Króla zbliża (Vexilla Regis) [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 29-10-2008, 19:40:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Śpiewnik pelpliński

Na Niedzielę Męki Pańskiej i Uroczystość św. Krzyża

1. Chorągiew się Króla zbliża, * Słynie tajemnica Krzyża, * Gdzie przez śmierć życie zniszczało * I życie z śmierci powstało.
2. Które tyrańsko szarpane, * Włóczni ostrzem dokonane, * Aby nas z grzechów obmyło, * Krwią się i wodą skropiło.
3. Stało się, co swojem pieniem * Dawid powiedział z życzeniem * Narodom, że jest wiszący * Bóg na drzewie królujący.
4. Drzewo świetne i nadobne, * Purpurą Króla ozdobne, * Z najdogodniejszego pnia ścięte, * Co dotykasz Członki święte.
5. Na tobie, Krzyżu szczęśliwy, * Zawisł świata okup żywy, * Tyś łup wyrwał piekłu śmiało, * Gdyś ważył Najświętsze Ciało.
6. Krzyżu, nadziejo zbawienia, * Witaj w tym czasie cierpienia, * Pomnóż łaskę sprawiedliwym, * Bądź dla grzesznych litościwym.
7. Ty, Trójco, źródło zbawienia, * Miej chwałę od nas i pienia: * Daj nam Twe błogosławieństwo, * Gdy dajesz Krzyżu zwycięstwo. Amen.

Inne polskie przekłady hymnu Vexilla Regis:
- Chorągiew Króla wiecznego
- Króla wznoszą się znamiona
- Znamię Króla niosą z chwałą

tomas_wawa

Wersja według ks. M. M. Mioduszewskiego:

1. Chorągiew się Króla zbliża, * Słynie tajemnica krzyża, * Gdzie życie przez śmierć zniszczało, * I z śmierci życie powstało.
2. Które tyrańsko szarpane, * Włóczni ostrzem dokonane, * Aby nas z grzechów obmyło, * Krwią się i wodą skropiło.
3. Stało się, co swojem pieniem, * Dawid powiedział z życzeniem * Narodom: że jest wiszący * Bóg na drzewie królujący.
4. Drzewo świetne i nadobne, * Purpurą Króla ozdobne: * Z najgodniejszego pnia ścięte, * Co dotykasz członki święte.
5. Na tobie, krzyżu szczęśliwy, * Zawisł świata okup żywy: * Tyś łup wyrwał piekłu śmiało, * Gdyś ważył najświętsze ciało.
6. Krzyżu, nadziejo zbawienia, * Witaj wśród czci, uwielbienia: * Pomnóż łaskę sprawiedliwym, * Bądź dla grzesznych litościwym.
7. Ty, Trójco, źródło zbawienia, * Niech ci wszystko wznosi pienia: * Daj nam twe błogosławieństwo, * Gdy dajesz z krzyża zwycięztwo.

tomas_wawa

Zapis melodii według śpiewnika ks. M. M. Mioduszewskiego: