Franciszek Seraficki, św.: 4.X. Litania o św. Ojcu Franciszku.

Zaczęty przez marian7, 07-11-2008, 14:51:00

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Kyrie elejson, - Chryste elejson. - Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! - Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, - Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, - Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Boże, - Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, - Zmiłuj się nad nami!
Święta Maryo! Patronko szczególniejsza zakonu Serafickiego, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Patryarcho braci mniejszych, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Ojcze ubogich, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Wodzu życia apostolskiego - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Chorąży Chrystusów, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! żywy obrazie męki Jezusowej, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Piastunie ran Chrystusowych, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! ziemski Serafinie, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Męczenniku w pragnieniu, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Kolumno Kościoła świętego, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Wzorze ostrej pokuty, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Wzorze posłuszeństwa, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Przykładzie ewangelicznego ubóstwa, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! anielskiej czystości, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Mężu według serca Boskiego, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! serdeczny Kochanku Jezusa, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Obrońco świata przed Bogiem, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Gardzicielu wszystkich honorów, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Ozdobo obyczajów, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! szczególny Miłośniku pokory, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Światło wiary katolickiej, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Lekarzu dusz grzesznych, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! łaskawy Ojcze utrapionych, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! hojny Prowizorze ubogich, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Wskrzesicielu umarłych, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! cudowny w całym życiu, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! cudowniejszy po śmierci w grobie twoim, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Posesorze krzesła, z którego lucyper jest strącony, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Poskromicielu piekła, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Tarczo sług twoich, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Patronie umierających, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! utrzymujący zbawienie dobrodziejów twego zakonu, - Módl się za nami!
Święty Franciszku! Kochanie święte całego chrześcijaństwa, - Módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - Zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! - Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, - Chryste elejson, _ Kyrie elejson.
V. O święty Franciszku, módl się za nami!
R. Abyśmy się stali nieba mieszkańcami.
V. Panie, wysłuchaj itd.
                             Módlmy się.
Boże! który się pysznym sprzeciwiasz, a pokornym użyczasz łaski Twojej, daj nam, prosimy, za przyczyną błogosławionego Ojca Franciszka nie być hardorozumnymi, ale w pokorze wykonywać to, co się Tobie podoba, byśmy za jego śladem postępując, dary Twej łaski zyskali. Przez Chrystusa , Pana naszego.
R. Amen.

Dostateczny Śpiewnik Kościelny i Domowy. Gliwice 1892.