Koronka do Trójcy Przenajświętszej [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 17-11-2008, 21:29:48

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy wraz z książką modlitewną, 1882 r., s. 45-49.
Melodia do hymnu: O Gospodzie

V. W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.
R. Amen.
HYMN
1. Bogu Ojcu i Synowi * I równemu im Duchowi, * Trzem Osobom niechaj będzie * Jednakowa chwała wszędzie.
2. W miłosierdziu niepojęta * Przyjdź na pomoc Trójco Święta! * I wysłuchaj prośbę moją, * A pokaż nam łaskę Twoją.
3. Niech Cię chwalę, Boga mego, * W Trójcy Świętej jedynego; * Chwała Twoja, wieczny Panie * Niech w sercu mem nie ustanie.
ANTYFONA
Ciebie, Boga Ojca nierodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, Świętą a nierozdzielną Trójcę cełem sercem i usty wyznawamy, chwalimy i błogosławimy; Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie teraz i przez nieskończone wieki. R. Amen.

V. Błogosławmy Boga Ojca, i Syna, i z Duchem Świętym.
R. Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki.
V. Boże, wejźrzyj ku wspomożeniu memu,
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu:
R. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

CZĘŚĆ PIERWSZA
Na chwałę Boga Ojca, pierwszej Osoby Trójcy Przenajświętszej
HYMN
1. Boże Ojcze Wszechmogący! * Twe stworzenie kochający: * Wysłuchaj nas, lud proszący, * W dobroci Twej ufający.
2. Dałeś na śmierć Syna Twego, * Dla miłości z nas każdego; * Niechże droga męka Jego, * Ubłaga Cię, Boga mego.
3. Marnotrawne kochasz syny, * I odpuszczasz onym winy, * Nas do dobrej przyjm krainy, * W dzień śmierci, Ojcze jedyny!

1 Ojcze nasz i t.d., 1 Zdrowaś Maryja i t.d.
Potem śpiewa się 10 razy:
Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów; * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.
Po tem dziesiątku dodaje się raz:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, i Bóg wszelkiego pocieszenia, któremu (tu się nisko pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków. R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:
Łaskawy i miłosierny wszechmogący Boże Ojcze! pokornie Ciebie prosimy przez miłość i Ojcowskie Imię Twoje, pokaż nam grzesznym miłosierdzie Twoje, teraz i w godzinę śmierci naszej. R. Amen.

CZĘŚĆ DRUGA
Na chwałę Boga Syna, drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej

HYMN
1. Synu Boży narodzony, * W Sakramencie utajony, * A na krzyżu umęczony, * Bądź za wszystko pochwalony.
2. W Serca Twego miłej ranie, * Niech otrzyma ubłaganie * Nasze do Ciebie wołanie, * Synu Boży, Jezu Panie!
3. Mocą krzyża Krwią zlanego, * Od wszelkiego zasłoń złego, * Każdego człeka grzesznego, * Krwią Twoją odkupionego.

1 Ojcze nasz i t.d., 1 Zdrowaś Maryja i t.d. a 10 razy:
Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów; * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu i t.d.

ANTYFONA
Błogosławiony Bóg, Syn Ojca Niebieskiego, Światło z Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Pan i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus, któremu (tu się pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków. R. Amen.
Módlmy się:
Jednorodzony Synu Ojca niebieskiego, prawdziwy w naturze ludzkiej Boże! pokornie Ciebie prosimy przez miłość Twoję, która Cię z nieba sprowadziła i przez wszystkie trudy, prace, boleści życia Twojego: przyjmij do przenajświętszej łaski Twojej grzeszne dusze nasze, teraz i w godzinę śmierci naszej. R. Amen.

CZĘŚĆ TRZECIA
Na chwałę Boga Ducha Świętego, trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej

HYMN
1. Duchu Święty, daj natchnienie, * I nam grzesznym opatrzenie, * Przez łask Twoich udzielenie, * A potem wieczne zbawienie.
2. Zapal ogień w nas miłości, * Użycz daru roztropności, * W przeciwnościach cierpliwości, * I należytej czystości.
3. Bądź pociechą zasmuconym, * Bądź ratunkiem utrapionym, * Przewodnikiem bądź błądzącym, * I przytomnym Ciebie czczącym.

1 Ojcze nasz i t.d., 1 Zdrowaś Maryja i t.d., a 10 razy:
Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów; * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

ANTYFONA
Duchu Przenajświętszy! Oświecicielu grzesznych, i Pocieszycielu wszystkich utrapionych! przez nieskończone miłosierdzie i miłość Twoję, pokornie Ciebie prosimy, racz oświecić łaską Twoją myśli i serca nasze, i w potrzebach naszych racz nam być Wspomożycielem, teraz i w godzinę śmierci naszej. R. Amen.

Wierzę w Boga Ojca i t.d.

Niech będzie Błogosławiona Święta i nierozdzielna Trójca, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. R. Amen.

tomas_wawa

Nieco inna, nieco starsza wersja tej koronki według Kancyonału cieszyńskiego:

T: Kancyonał i książka modlitewna na cały rok, 1865 r., s. 814-818.

Intencya przed zaczęciem koronki.
Pokornem sercem ofiaruję Tobie, Trójco najświętsza, Ojcze, Synu i Duchu święty, Boże i Stworzycielu mój, to nabożeństwo, które łączę z anielskiem śpiewaniem i wychwalaniem Ciebie, chcąc Cię ich intencyą i miłością chwalić i czcić, a błagać opieki i miłosierdzia Twojego dla mnie i zgromadzenia naszego, dla kościoła świętego, dla kraju naszego i dla dusz w czyszcu zostających. Amen.

HYMN
1. Bogu Ojcu i Synowi * I równemu im Duchowi, * W trzech osobach jedynemu, * Chwała Panu przedwiecznemu.
2. W miłosierdziu niepojęta * Przyjdź na pomoc Trójco Święta! * I wysłuchaj prośbę moją, * A pokaż nam łaskę Twoją.
3. Niech Cię chwalę, Boga mego, * W Trójcy Świętej jedynego; * Chwała Twoja, wieczny Panie * Niech w sercu mem nie ustanie.

W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, Amen.
Ciebie, Boga Ojca niezrodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha świętego, pocieszyciela, Świętą i nierozdzielną Trójcę cełem sercem i usty wychwalamy i błogosławimy; Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie teraz i przez nieskończone wieki wieków, Amen.
V. Błogosławmy Boga Ojca i Syna z Duchem Świętym.
R. Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki.
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu!
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi naszemu.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu:
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.

CZĘŚĆ PIERWSZA
Na chwałę Boga Ojca, pierwszej osoby Trójcy przenajświętszej, którą ofiarujemy za wszystkie stany duchowne i świeckie, za potrzeby naszej i krajów tych całej ojczyzny, upraszając Boga, aby kościołowi świętemu, ojczyźnie naszej, miejscu tutejszemu i nam samym ojcowskie miłosierdzie swoje w każdych potrzebach pokazać raczył.

HYMN
1. Boże Ojcze wszechmogący, * Twe stworzenie kochający, * Wysłuchaj nas, lud proszący, * W dobroci Twej ufający.
2. Dałeś na śmierć Syna Twego, * Dla miłości z nas każdego, * Niechże droga męka Jego, * Ubłaga Cię, Boga mego.
3. Marnotrawne kochasz syny, * I odpuszczasz onym winy, * Nas do dobrej przyjm krainy, * W dzień śmierci, Ojcze jedyny.
Ojcze nasz itd., Zdrowaś Marya itd.

Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
R. Jak była na początku itd.

ANTYFONA
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia, któremu niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków, Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się!
Miłosierny i łaskawy wszechmogący Boże Ojcze, pokornie Ciebie prosimy, przez miłość i ojcowskie Imię Twoje, pokaż nam grzesznym miłosierdzie Twoje teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen.

CZĘŚĆ DRUGA
Na chwałę Boga Syna drugiej osoby Trójcy przenajświętszej ofiarujemy tę za chorych, konających, w niewoli pogańskiej będących, w grzechu śmiertelnym zostających i podróżnych, za dobrodziejów, za dusze zmarłych a osobliwie ratunku potrzebujących, za nas samych i na podziękowanie za najdroższą mękę Jego i za wszystkie dobrodziejstwa Boskie, aby krew Jego najdroższa wszystkim była pomocą i ratunkiem.

HYMN
1. Synu Boży narodzony, * W Sakramencie utajony, * A na krzyżu umęczony, * Bądź za wszystko pochwalony.
2. W Serca Twego miłej ranie, * Niech otrzyma ubłaganie * Nasze do Ciebie wołanie, * Synu Boży, Jezu Panie.
3. Mocą krzyża Krwią zlanego, * Od wszelkiego zasłoń złego, * Każdego człeka grzesznego, * Krwią Twoją odkupionego.

Ojcze nasz itd., Zdrowaś Marya itd.
Święty, święty, święty itd.
Chwała Ojcu itd.

ANTYFONA
Błogosławiony Bóg Jezus Chrystus, Syn Ojca niebieskiego, światłość z światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Pan i Odkupiciel nasz, któremu niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszelkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków, Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

Módlmy się!
Jednorodzony Synu Ojca niebieskiego, prawdziwy w naturze ludzkiej Boże! Pokornie Ciebie prosimy przez miłość Twoję, która Cię z nieba na świat sprowadziła i przez wszystkie trudy, prace i boleści życia Twojego, przyjmij w najświętszą łaskę Twoją grzeszne dusze nasze, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen.

CZĘŚĆ TRZECIA
Na chwałę Boga Ducha świętego trzeciej osoby Trójcy najświętszej, którą ofiarujemy za potrzeby nasze duchowne i doczesne, za zgodę panów chrześciańskich i wszystkiego ludu, za niewiernych i heretyków, za rozpaczających i pokutować nie chcących, także na uproszenie nam samym miłości Boskiej i innych cnót świętych, na opłakanie grzechów naszych, na zachowanie nas od powietrza, głodu, ognia i wojny i od wszystkiego złego, a sierotom i w utrapieniu zostającym, także i nam, aby Duch święty w dolegliwościach rozlicznych raczył być pocieszycielem.

HYMN
1. Duchu Święty, daj natchnienie, * I nam grzesznym odpuszczenie, * Przez łask Twoich udzielenie, * A potem wieczne zbawienie.
2. Zapal ogień w nas miłości, * Udziel daru roztropności, * W przeciwnościach cierpliwości, * I należytej czystości.
3. Bądź pociechą zasmuconym, * Bądź ratunkiem utrapionym, * Przewodnikiem bądź błądzącym, * I przytomnym Ciebie czczącym.

Ojcze nasz itd., Zdrowaś Marya itd.
Święty, święty, święty itd. Chwała Ojcu itd.

ANTYFONA
Błogosławiony Bóg Duch święty od Ojca i Syna pochodzący; Bóg Duch prawdy i miłości, pocieszyciel dusz naszych, pocieszyciel wszystkich utrapionych i osierociałych, któremu (tu się pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków, Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

Módlmy się!
Duchu przenajświętszy, oświecicielu grzesznych, pocieszycielu wszystkich utrapionych, przez nieskończone miłosierdzie i miłość Twoję, pokornie Cię prosimy, racz oświecić łaską Twoją zmysły i serca nasze, a w potrzebach naszych racz nam być wspomożycielem, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen.
Wierzę w Boga Ojca itd.

Niech będzie pochwalona święta i nierozdzielna Trójca na wieki wieków, Amen.

tomas_wawa

Nuty do poszczególnych części koronki według śpiewnika ks. M. M. Mioduszewskiego:

tomas_wawa