Boże Ojcze odwieczny [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 19-11-2008, 00:33:08

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 334.

1. Boże Ojcze odwieczny! * Tobie cześć i chwała, * Tobie, Panie oddaje pokłon ziemia cała, * Tobie wszystkie mocarstwa, nieba Aniołowie, * Śpiewają Serafiny i Cherubinowie: * Święty Pan Bóg Zastępów, * Święty, Święty, Święty! * Na niebie i na ziemi w chwale niepojęty.
2. Ciebie orszak wspaniały Apostołów Świętych * Wyznawa, i Proroków liczba niepojętych; * Walecznych Męczenników Ciebie wielbi sława, * I Ciebie Kościół święty na ziemi wyznawa, * Ciebie Ojca wielkiego i niezmiernej chwały, * Syna Twego swym Panem wyznawa świat cały.
3. Ducha także Świętego swym Pocieszycielem, * Chrystusie! Tyś jest Królem naszym, Zbawicielem, * Ty dla naszej wolności Ojca Syn odwieczny, * Tyś w żywocie Panieńskim dosyć był bezpieczny, * Ty śmierć zbiwszy wskazałeś, gdzie do nieba droga, * Ty siedzisz w chwale Ojca na prawicy Boga.
4. Sędzią Cię uznawamy, podaj nam więc rękę * Drogą Krwią odkupionym i przez Twoją mękę * W wiecznej chwale z Świętymi daj nam zamieszkanie; * Zbaw lud i Twej cząstce pobłogosław, Panie, * Rządź nami, byśmy zawsze Tobie tylko żyli, * Abyśmy Cię przez wszystkie dni nasze chwalili.
5. Abyśmy Imię Twoje wielbili na wieki, * Nie spuszczaj nas, o Panie, z Twej świętej opieki, * Broń nas zawsze od grzechu, zmiłuj się nad nami, * Bądź nam litościw, Panie, do Ciebie wołamy; * Bądź miłościw, dopóki nie zamkniem powieki, * Tobie, nadziejo nasza, żyć chcemy na wieki.

knrdsk1


MaciejKalita

Odnoszę wrażenie, że jest to takie jakby trochę "Te Deum-owate" :)

knrdsk1

Cytat: MaciejKalita w 01-06-2019, 13:00:13
Odnoszę wrażenie, że jest to takie jakby trochę "Te Deum-owate" :)
Raczej - zdecydowanie "Te Deum-owate"!