Już słońce od nas odchodzi [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 22-11-2008, 14:19:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, (tzw. Śpiewnik pelpliński), pieśń nr 331.

1. Już słońce od nas odchodzi, * Nocne ciemności przywodzi; * Boże trojaki w jedności! * Wzbudź w nas ogień Twej miłości.
2. Jutrzenka słońce uprzedza, * Ciemności nocne rozpędza; * Niech promień Twojej światłości * Sprawuje w nas smak wieczności.
3. O Boże! Tyś Pan nad pany, * W miłosierdziu nieprzebrany, * W Bóstwie jedyny, trojaki * W Osobach: czy kto jest taki?
4. Podaj rękę, że wstaniemy, * A my niechaj Cię chwalimy, * Powinne dzięki oddając, * Przed Twym tronem upadając.
5. O Boże w Trójcy jedyny! * Który rządzisz wsze krainy, * Przyjm, prosimy, nasze śpiewania, * Serdeczne łzy i klękania.
6. Którzy Cię rano chwalimy, * Cześć wieczorną oddajemy; * Spraw, byśmy z Tobą mieszkali, * Pokłon wiecznie oddawali.
7. Chwalę Cię, w Trójcy jedyny * Boże, odpuść nasze winy; * Teraz, zawsze i na wieki * Nie wypuszczaj nas z opieki. Amen.

knrdsk1