Jezus mój ukrzyżowany [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 22-11-2008, 23:13:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 429.
M I: U drzwi Twoich
M II: Mycielski, nr 1.

1. Jezus mój ukrzyżowany, * Okrutnie zamordowany, * Krew z wodą z Boku swojego * Leje włócznią przebitego.
2. Owo widzę otworzone, * Światu przed oczy stawione, * Miłosiernego wnętrzności * Jezusa pełne miłości.
3. Witam cię, zbawienny stoku, * Rano w Jezusowym Boku! * Witam cię, najsłodszy zdroju, * Boskiej miłości pokoju!
4. Pokój Boku otwartego * Jezusa, Boga mojego, * Raną otwarty szeroko * Ciągnie serce, wabi oko.
5. Chce Jezus, bym poznawała, * Chce, bym się przypatrywała * Siedzącej w pośród wnętrzności * Jego względem mnie miłości.
6. O jak mię Bóg umiłował! * O jak mię drogo szacował! * Gdy dla zbawienia mojego * Dał na śmierć Syna swojego.
7. Podał go na krwawe męki, * Od srogiej katowskiej ręki * Na krzyż przybity gwoździami * Umierał między łotrami.
8. Umierał w jednę zraniony * Ranę, we krwi zanurzony, * Która ze wszystkiego ciała * O, jak się obficie lała!
9. Ta ostatnia rana w Ciele * Jezusowem, gdy w Bok śmiele * Wroga ręka uderzyła, * Ostatek Krwi wytoczyła.
10. Oto stoi rozraniony * Bok Jezusa otworzony, * Którym ostatek zmieszanej * Z Krwią wody został wylany.
11. Wylany na me zbawienie * I od śmierci odkupienie, * Wylany z Jezusowego * Boku włócznią przebitego.
12. O Rano! O Krwi prześwięta! * O ręko sroga przeklęta! * Czemużeś nie skamieniała, * Niźliś Boga ranić miała?
13. O źródło łask nieprzebranych, * Światu wszystkiemu wylanych! * Krwi Twej, Jezu, me zbawienie, * Niech na mnie płyną strumienie.
14. O Jezu, miłości moja; * Przenajdroższa tu Krew Twoja * Z Boku włócznią otwartego * Niech płynie do serca mego.
15. Niech woda serce obmyje, * Niech w Krwi Twej serce ożyje, * Ze Krwią Twą do mych wnętrzności * Wlej ducha Twojej miłości.
16. Niechaj światu umorzone, * Duchem Twoim ożywione, * Tobie niech żyje samemu, * Prawdziwemu Bogu memu.

czytane

Melodie T. Cieplik