Królu odwieczny wszechświata

Zaczęty przez martinus.organarius, 06-02-2009, 20:46:08

Poprzedni wątek - Następny wątek

martinus.organarius

Królu odwieczny wszechświata * i Zbawco całej ludzkości, * Twoje zwycięstwo nad śmiercią * otwarło łaski podwoje.

2. Dzisiaj wstępujesz do nieba, * by zasiąść z Ojcem na tronie; * On Ci na wieki przekazał * władanie wszelkim stworzeniem.

3. Wszystko, co żyje na ziemi, * napełnia Otchłań i niebo, * Tobie poddane na zawsze, * przed Tobą zgina kolano.

4. Drżą aniołowie zdumieni * odmianą losu człowieka: * ciało obmyte z przewiny * króluje w Słowie Wcielonym.

5. Ty jesteś, Chryste, radością, * nagrodą nam obiecaną; * świata całością kierujesz, * poskramiasz złudy doczesne.

6. Przeto prosimy Cię, Panie, * byś wszystkim grzechy przebaczył, * serca pociągnął ku Tobie * przez łaskę z nieba wylaną.

7. Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić * wśród chmur płonących czerwienią, * daruj nam karę należną * i przywróć godność straconą.

8. Jezu, co w niebo wstępujesz, * niech Ciebie z Ojcem i Duchem * śpiew odkupionych wysławia * przez całą wieczność bez końca. Amen.

tomas_wawa

Jest to współczesne tłumaczenie hymnu Aeterne rex altissime. Zamieściłem je zresztą już jakiś czas temu pod historycznym tłumaczeniem ks. S. Grochowskiego (Wieczny Królu z wysokości) w wątku:
http://spiewnik.katolicy.net/piesni_na_wniebowstapienie/wieczny_krolu_z_wysokosci_aeterne_rex_altissime-t2225.0.html