Psalm 1: Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 30-05-2007, 19:26:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Jan Kochanowski
"Psałterz Dawidów"

PSALM 1
Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum


Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie
Ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie
Ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają,
Co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają;

Ale to jego umysł, to jego staranie,
Aby na wszytkim pełnił Pańskie przykazanie;
Dzień li po niebie wiedzie, noc li swoje konie,
On ustawicznie w Pańskim rozmyśla zakonie.

Taki podobien będzie drzewu porzecznemu,
Które przynosi co rok owoc panu swemu,
Liścia nigdy nie tracąc, choć zła chwila przydzie;
Temu wszystko, co pocznie, na dobre wynidzie.

Ale źli, którzy Boga i wstydu nie znają,
Tego szczęścia, tej nigdy zapłaty nie mają:
Równi plewom, które się walają przy ziemi,
A wiatry, gdzie jedno chcą, wszędzie władną jemi.

Dla czego przed sądem być muszą pohańbieni
Ani w liczbie z dobrymi będą policzeni;
Pan bowiem sprawiedliwych na wszelki czas broni,
A przewrotne, złe ludzi cicha pomsta goni.

Tomek Torquemada

#1
Franciszek Karpiński

PSALM I

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum


Ten Psalm u Żydów w liczbie Psalmów nie znayduje się, ale jest tylko niby przedmową do Psalmów, złożoną od tych, którzy je zebrali; na pochwałę Dawida, albo może od samego Dawida na pochwałę jakiegoś sprawiedliwego napisany.

Szczęśliwy! który nie postał w radzie,
Gdzie się schadzają grzesznicy,
Ni na ich drodze nogi swéy kładzie,
Ni siędzie na ich stolicy.

Ale to jego pierwsze staranie,
Ażeby mógł żyć bez zmazy;
Czy świeci słońce, czy noc nastanie,
Pańskie rozmyśla nakazy.

Taki, podobny drzewu nad rzeką,
Co daje owoc w swym czasie.
I liście jego nigdy nie ścieką,
I co rozpocznie, uda się.

O nie tak, nie tak z niezbożnymi będzie,
Ale jak z prochy podłemi,
Które lada wiatr roznosi wszędzie,
Odrywając je od ziemi.

Bo zły z dobremi na sąd nie stanie,
Nie stanie wśrzód ich gromady.
Drogi twych wiernych sam strzeżesz, Panie,
A grzesznych zatrzesz i ślady.

"Dzieła Franciszka Karpińskiego" wydanie stereotypowe Waleriana Krasińskiego
Warszawa 1830

tomas_wawa

Tłumaczenie ks. F. X. Głodkiewicza, zamieszczone w Śpiewniku Liturgicznym, 1867 r.

Psalm 1
Beatus vir, qui non abiit

Szczęśliwy, który złych nie słucha rady,
Ani nie wchodzi do ich zborów zdrady;
Ale którego szczere jest staranie,
We wszystkiem pełnić Pańskie przykazanie.
A jak to drzewo wilgocią zdarzone,
Ma piękny owoc i liście zielone,
Tak bogobojny przy Pańskim zakonie,
Cokolwiek pocznie, Pan przy jego stronie.
Ale bezbożny podobien do plewy,
Co ją wiatr swemi rozprasza powiewy.
Taki przyjaźni ludzkiej nie posiądzie,
Taki przepadnie w sprawiedliwym sądzie.
Pan błogosławi sprawiedliwych rady,
Ale bezbożnych zatraci i ślady.

zolwikolew

Pozwolę sobie dołożyć link: http://www.adartemmusicae.com/completorium/psalms.htm
Pliki midi zawierające wszytkie Melodiæ ná psalterz polski, przez Mikoláiá Gomólke vczynioné.
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum