Pan obrońcą i światłem mym

Zaczęty przez martinus.organarius, 24-02-2009, 16:49:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

martinus.organarius

Refren: Pan obrońcą i światłem mym, * nie lękam się, gdy jestem z Nim!

1. Pan mi światłem i zbawieniem, czemuż lękać się? * Pan obrońcą życia mego, kogóż mam się bać?

2. Gdy złośliwi na mnie godzą, żądni mojej krwi, * rwą się szyki nieprzyjaciół, pada w boju wróg.

3. Choćby całe wojsk zastępy stały przeciw mnie, * w wirze walki ufam Panu i nie lękam się.

4. Jedno tylko mam pragnienie, jeden życia cel, * bym przebywał w domu Pana, a po dni mych kres.

5. Tam mnie szczęściem swym obdarzy dobrotliwy Pan, * w swym przybytku mnie ukryje w niepomyślny czas.

6. Z podniesionym stoję czołem wobec wrogów swych, * będę Panu grał i śpiewał, ofiarami czcił.

(za: "Służmy Bogu", modlitewnik, Kraków 1980")


MRLudowiec


SirPL

Nuty wg "Do ołtarza już idziemy. Śpiewnik dla dzieci". Wyd. II, Lublin, 2004
Śpiewnik zawiera imprimatur Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Pieśń "Pan obrońcą i światłem mym" została umieszczona w dziale "Pieśni liturgiczne" (jest jeszcze dział "Piosenki religijne) z sugestią wykorzystania jej jako pieśń na wejście.