O Józefie uwielbiony nad Anioły [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 21-12-2009, 09:39:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik kościelny, Jan Siedlecki, wyd. jubileuszowe (1928) podaje: T: Parafraza pieśni >O Gospodze<; nowa przeróbka. - M: X. Dąbrowski.

        1. O Józefie uwielbiony, - nad Anioły wywyższo-
ny! = Stwórcyś swego jest Piastunem, - Matki Jego Opiekunem.
        2. Czego Adam nas pozbawił, - Bóg przez Syna nam
naprawił, = Ty podskarbim jesteś nieba! - Smucić się nam
nie potrzeba.
        3. Królaś Stróżem niebieskiego, - Bramą raju aniel-
skiego: = Wszyscy ludzie Mu śpiewajcie - I zbawienia w Nim
szukajcie.
        4. Ojcze Zbawcy domniemany! - Jezus, przez Cię ubła-
gany, = Wszystkie niech odpuści winy - i przygarnie nas,
Swe syny.
        5. Ojcze, pełen łaskawości! - Chciej Patronem być ludz-
kości; = Broń nas od skonania złego, - I od wroga pie-
kielnego.
        6. Chwała Panu bądź naszemu, - Przez Józefa żywio-
nemu, = Bogu Ojcu Przedwiecznemu - I Duchowi cześć
Świętemu.

knrdsk1

Mocno różniący się tekst zamieszcza "Śpiewnik Kościelny Katolicki" Tomasza Flaszy:

O Józefie uwielbiony, Nad Anioły wyniesiony!
Stwórcyś swego jest Piastunem, Matki Jego Opiekunem.

O! Ojcze pełen miłości, Patronie wszelkiej litości,
Broń nas od skonania złego, I od czarta przeklętego.

O! Ojcze Stwórcy mniemany!
Niech Syn Twój przez Cię błagany
Wszystkie winy nam odpuści, I do łaski swej przypuści!

Przez Syna Ojcze Twojego, Ojca i Ducha Świętego,
Przybądź na nasze skonanie, A daj dobre dokonanie.