Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijany [mp3] [nuty]

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 05-05-2007, 21:39:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijany, jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany; od poimania nie miał odpocznienia aż do skonania.
Naprzód w Ogrojcu wziął pocałowanie, tam Judasz zdrajca dał był katom znamię: Oto patrzajcie, mego Mistrza macie, tego imajcie.
Wnet się rzucili jako lwi zaciekli, Apostołowie od Niego uciekli; On zaś był spiesznie wiedzion do Annasza, Pociecha nasza.
Przed sąd Piłata gdy był postawiony, niesprawiedliwie został oskarżony; rozkazał Piłat, by był biczowany ten Pan nad pany.
Koronę z ciernia żołnierze uwili, naszemu Panu na głowę wtłoczyli, naśmiewając się przed Nim przyklękali, Królem Go zwali.
Krzyknęła potem tłuszcza zbuntowana: "Nie chcemy tego za swego mieć Pana; niechaj na krzyżu swój żywot położy ten to Syn Boży!"
Krzyż niosąc, na śmierć szedł nieustraszenie; oprawcy niecni zwlekli zeń odzienie, do krzyża Zbawcę okrutnie przybili, octem poili.
Z wołaniem głośnym po tak srogiéj męce skonał, oddając ducha w Ojca ręce; zagasło słońce, strach ludzi oniemia, trzęsła się ziemia.
Zstąpił do piekieł Król wieczystéj mocy, z niewoli lud swój wybawił sierocy; umarłych ciała z grobów powstawały, widzieć się dały.
Zacny Nikodem wraz z Józefem śmiało zanieśli prośbę o Jezusa ciało; dozwala Piłat, pełnią się bez zwłoki Boże wyroki.
W wieczornéj porze nie tracąc ni chwili, ostrożnie z krzyża Jezusa złożyli; Matuchna Jego ciało piastowała, rzewnie płakała.
Wnet prześcieradło usławszy na ziemi, uczcili ciało balsamy drogiemi; w świeżo kowanym grobie położyli, płacz uczynili.
Płaczmy i my też, wierni chrześcijany, dziękując Panu za najdroższe rany, iż, by nas zbawić, lejąc krew obficie, dał za nas życie.

TomekBaranek

#1
Melodia ze śpiewnika ks. Siedleckiego: http://piesni-nabozne.tumnus.info/rozmyslajmysiedl.mp3

Mira

W moim modlitewniku "Poradnik Niebieski" znajduje się nieco inna wersja tej pieśni, więc ją podaję:

Rozmyślajmy dziś, wierni Chrześcijanie,
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany;
Od poimania nie miał odpocznienia
Aż do skonania.

Najprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie;
Tam Judasz zdrajca, dał był Żydom znamię:
Oto Żydowie, mego Mistrza macie,
Tego imajcie.

Wnet się rzucili jako lwi okrutni;
Apostołowie od Niego uciekli.
Tak z wielkim pędem wiedzion do Annasza,
Pociecha nasza.

Pierwszej godziny przed Piłatem stawion,
Niesprawiedliwie od Żydów oskarżon;
Rozkazał Piłat, aby był biczowan
Ten niebieski Pan.

Krzyknęli wszyscy o godzinie trzeciej:
Nie chcemy dalej krzywdy cierpieć takiej;
Niechaj na krzyżu swój żywot położy
Ten to Syn Boży!"

Z ostrego ciernia koronę uwili,
Naszemu Panu na głowę wtłoczyli,
Naśmiewając się przed Nim poklękali,
Królem Go zwali.

Szedł z krzyżem z miasta Pan szóstej godziny,
Żydowie z Niego odzienie złożyli;
Potem Go na krzyż okrutnie przybili,
Octem poili.

Polecił ducha Bogu Ojcu w ręce;
Wołając umarł, zaćmiło się słońce;
Ziemia się trzęsła dziewiątej godziny,
Nie bez przyczyny.

Zstąpił do piekłów mocą swego Bóstwa,
Tamże wybawił Ojców świętych z jeństwa;
Ciała umarłych z grobów powstawały,
Widzieć się dały.

Nikodem z Józefem prośby uczynili,
By Ciało z krzyża bezpiecznie złożyli;
Piłat ich prośbie we wszystkiem przebaczył,
Bo tak Bóg raczył.

Czasów nieszpornych był z krzyża zdejmowan
Przez swoje sługi wszego stworzenia Pan;
Matuchna Jego ciało piastowała,
Rzewnie płakała.

Drogim balsamem ciało pomazali
I z nabożeństwem w syndon uwinęli;
W grób je ostatniej godziny włożyli
Płacz uczynili.


Płaczmyż też dzisiaj, wierni chrześcijanie,
Dziękując Panu za najdroższe rany,
Iż, dla nas raczył tak okrutnie cierpieć,
Chcąc nas sobie mieć.

knrdsk1

#3
X.M.M.Mioduszewski:

1. Rozmyślajmy dziś, wierni Chrześcijanie,
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany;
Od poimania nie miał odpocznienia
                    Aż do skonania.
2. Naprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie,
Tam Judasz zdrajca dał był żydom znamię:
Oto żydowie mego Mistrza macie,
                    Tegoż imajcie.
3. Wnet się rzucili jako lwi okrutni,
Apostołowie od niego uciekli:
Tak z wielkim pędem wiedzion do Annasza,
                    Pociecha nasza.
4. Pierwszej godziny, przed Piłatem stawion,
Niesprawiedliwie od żydów oskarżon;
Rozkazał Piłat, aby był biczowan,
                    Ten niebieski Pan.
5. Krzyknęli wszyscy o godzinie trzeciej,
Nie chcemy dalej krzywdy cierpieć takiej;
Niechaj na krzyżu swój żywot położy,
                    Ten to Syn Boży.
6. Z ostrego ciernia Koronę uwili,
Naszemu Panu na głowę wtłoczyli;
Naśmiewając się przed nim poklękali,
                    Królem go zwali.
7. Szedł z krzyżem z miasta Pan szóstej godziny,
Żydowie z niego odzienie złożyli;
Potem go na krzyż okrutnie przybili,
                    Octem poili.
8. Polecił Ducha Bogu Ojcu w ręce;
Wołając, umarł: zaćmiło się słońce,
Ziemia się trzęsła dziewiątej godziny,
                    Nie bez przyczyny.
9. Zstąpił do piekłów mocą swego Bóstwa
Tamże wybawił Ojców świętych z jeństwa;
Ciała umarłych z grobów powstawały,
                    Widzieć się dały.
10. Nikodem z Józefem prośby uczynili,
By ciało z krzyża bezpiecznie zdjąć mogli;
Piłat ich prośbie we wszystkim przebaczył,
                    Bo tak Bóg raczył.
11. Czasów nieszpornych, był z krzyża zdejmowan,
Przez swoje sługi, wszego stworzenia Pan;
Matuchna jego ciało piastowała,
                    Rzewnie płakała.
12. Drogim balsamem ciało namazali,
A z nabożeństwem w Syndon uwinęli;
W grób je ostatniej godziny włożyli,
                    Płacz uczynili.
13. Płaczmy też dzisiaj wierni Chrześcijanie,
Dziękując Panu za najdroższe rany,
Iż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć,
                    Chcąc nas sobie mieć.

knrdsk1

Znalazłem niegdyś dodatkowe zwrotki, niestety nie zapisałem w jakim śpiewniku. Dodaję wg kolejności zwrotek u X.M.M.Mioduszewskiego:

7a. Ojcu się modlił za swe krzyżowniki:
"Odpuść im, Boże, a bacz te nędzniki,
Którzy nie wiedzą, co mi wyrządzają,
                   Bo mię nie znają".
7b. Matkę pod krzyżem stojącą obaczył,
Janowi onę w opiekę poruczył:
"Oto, niewiasto, masz syna swojego,
                   Dzierżże się tego".
7c. I wziął Apostoł Matkę Pana swego,
Szedł z nią od krzyża do domu swojego,
Jako syn własny onę opatrując,
                   I w smutku ciesząc.

Kefasz

Proszę zwrócić uwagę, że we wersji z Mioduszewskiego, przy zwrotkach są podane godziny. Mianowicie są to godziny kanoniczne:
Najprzód w Ogrójcu - o Jutrzni
Pierwszej godziny przed Piłatem - Pryma
o godzinie trzeciej  (koronowanie) - Tercya
szóstej godziny (droga krzyżowa)- Sexta
ziemia się trzęsła dziewiątej godziny (śmierć Pana Jezusowa) - Nona
czasów nieszpornych był z krzyża zdejmowan - nieszpór
w grób ostatniej godziny złożyli - kompleta

Nawet w pieśni nabożnej najbardziej katolicka epoka baroku zawarła przesłanie - żywot kapłański, officium divinum to życie Męką Pańską.
Polecam do rozmyśleń przy odmawianiu brewiarza.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Kefasz

I znalazłem!
Coeleste Palmetum
Lectissimis pietatis exercitiis
Guilielmi Nakateni S. J.
Ratisbonae MDCCCXCIII

pagina 168 - Officium parvum S. Crucis

Rozmyślajmy dziś jest tłumaczeniem owego oficjum :)

[znalezione przy pomocy CorCogitans]
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

senacinimod

Ze śpiewnika pelplińskiego, małe różnice z Mioduszewskim.
***

Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie,
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany;
Od pojmania nie miał odpocznienia
Aż do skonania.

Najprzód w Ogrojcu wziął pocałowanie;
Tam Judasz zdrajca dał był żydom znamię:
Oto, żydowie, mego Mistrza macie,
Tegoż imajcie.

Wnet się rzucili, jako lwi okrutni,
Apostołowie od Niego uciekli;
Tak wielkim pędem wiedzion do Annasza,
Pociecha nasza.

Pierwszej godziny przed Piłatem stawion,
Niesprawiedliwie od żydów oskarżon;
Rozkazał Piłat, aby był biczowan...
Ten niebieski Pan.

Krzyknęli wszyscy o godzinie trzeciej:
Nie chcemy dalej krzywdy cierpieć takiej,
Niechaj na krzyżu swój żywot położy...
Ten to Syn Boży.

Z ostrego ciernia koronę uwili,
Naszemu Panu na głowę wtłoczyli;
Naśmiewając się, przed Nim poklękali,
Królem Go zwali.

Szedł z krzyżem z miasta Pan szóstej godziny,
Żydowie z Niego odzienie złożyli,
Potem Go na krzyż okrutnie przybili,
Octem poili.

Polecił ducha Bogu Ojcu w ręce,
Wołając umarł, zaćmiło się słońce,
Ziemia się trzęsła dziewiątej godziny
Nie bez przyczyny.

Zstąpił do piekłów mocą Swego Bóstwa,
Tamże wybawił Ojców świętych z jeństwa;
Ciała umarłych z grobów powstawały,
Widzieć się dały.

Nikodem, Józef, prośby uczynili,
By ciało z krzyża bezpiecznie zdjąć mogli;
Piłat ich prośbie we wszystkiem przebaczył,
Bo tak Bóg raczył.

Czasów nieszpornych był z krzyża zdejmowan,
Przez Swoje sługi, wszego stworzenia Pan;
Matuchna Jego ciało piastowała,
Rzewnie płakała.

Drogim balzamem ciało namazali,
A z nabożeństwem w syndon uwinęli;
W grób je ostatniej godziny włożyli
Płacz uczynili.

Płaczmyż też dzisiaj, wierni chrześcijanie,
Dziękując Panu za najdroższe rany,
Iż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć
Chcąc nas Sobie mieć. Amen