Anna, św. [->] I,II,III,IV,V(26 VII)

Zaczęty przez knrdsk1, 13-02-2010, 00:11:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1


Jantek_gall

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Anno, módl się za nami
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, módl się za nami
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, módl się za nami
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, módl się za nami
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, módl się za nami
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, módl się za nami
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, módl się za nami
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, módl się za nami
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, módl się za nami
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, módl się za nami
Święta Anno, cicha i pokorna, módl się za nami
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, módl się za nami
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, módl się za nami
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, módl się za nami
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, módl się za nami
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, módl się za nami
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami
Święta Anno, obrono sierot i wdów, módl się za nami
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, módl się za nami
Święta Anno, ucieczko błądzących, módl się za nami
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, módl się za nami
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, módl się za nami

Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, wysłuchaj nas, Święta Anno

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jantek_gall

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Panno nad pannami,
Święta Anno,
Święta Anno, Matko Przenajświętszej Bogarodzicy,
Święta Anno, Boga nad wszystko miłująca,
Święta Anno, skarbnico cnót,
Święta Anno, arko przymierza,
Święta Anno, różdżko Jessego,
Święta Anno, żyzna winnico ze krwi królewskiej pochodząca,
Święta Anno, radości Aniołów,
Święta Anno, córko Patriarchów, łaski pełna,
Święta Anno, chwało wszystkich Świętych,
Święta Anno, zwierciadło cierpliwości,
Święta Anno, zwierciadło miłosierdzia,
Święta Anno, zwierciadło pobożności,
Święta Anno, warownio Kościoła Chrystusowego,
Święta Anno, wspomożenie chrześcijan,
Święta Anno, ucieczko grzeszników,
Święta Anno, wzorze mężatek,
Święta Anno, matko wdów,
Święta Anno, opiekunko panien,
Święta Anno, bezpieczny porcie żeglujących,
Święta Anno, oswobodzenie więźniów,
Święta Anno, światłości niewidomych,
Święta Anno, języku niemych,
Święta Anno, orędowniczko wszystkich Ciebie wzywających,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Wychwalajmy Świętą Annę,
O.: Matkę Bożej Rodzicielki, Maryi.

Módlmy się.
Boże, któryś świętej Annie łaskę dać raczył, iż zasłużyła na to, aby być matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego, dozwól miłościwie, abyśmy, którzy pamiątkę Jej obchodzimy, opiekuńczym Jej wstawiennictwem do Ciebie byli wspomagani, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: Litanie. Michalineum 2001

Jantek_gall

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, córko Anny świętej, módl się za nami.
Święta Anno, módl się za nami,
Święta Anno, obrana przed wiekami przez Boga Ojca za matkę Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, naczynie wybrane dla Oblubienicy Ducha Świętego,
Święta Anno, matko najgodniejsza Rodzicielki Boga,
Święta Anno, osobliwy przykładzie i ozdobo stanu małżeńskiego,
Święta Anno, chwało i światło niewiast pobożnych Starego Zakonu,
Święta Anno, prawdziwe zwierciadło wszystkich małżonek,
Święta Anno, matko ubogich,
Święta Anno, pocieszycielko smutnych i strapionych,
Święta Anno, obrono do Ciebie się uciekających,
Święta Anno, przyczyno zbawienia naszego,
Święta Anno, ucieczko grzesznych,
Święta Anno, uzdrowienie chorych na duszy i ciele,

My, grzeszni, do Ciebie wołamy, wysłuchaj nas, Anno święta.
Przez osobliwą łaskę, którąś miała, gdyś córkę Twoją, Pannę Maryję, bez grzechu pierworodnego poczęła,
Przez wesele i radość, któreś miała, gdyś Pannę Maryję porodziła,
Przez radość, którąś miała, gdyś Córkę swoją karmiła,
Przez radość, którąś miała, nosząc i piastując Pannę Maryję na rękach swoich,
Przez ofiarowanie Córki swojej Bogu w świątyni,
Przez świątobliwe wychowanie Córki Swojej, Maryi,
Przez szczęście, któregoś zaznała przez Zwiastowanie Anielskie, że Córka Twoja stanie się Matką Syna Bożego,
Przez słodycz wewnętrzną, którąś czuła, piastując miłe Dzieciątko, Pana Jezusa,
Przez wszystkie cnoty i zasługi Twoje,
Przez szczęśliwą i błogosławioną śmierć Twoją,
Przez cześć, którą Ci na ziemi świadczyli święci Apostołowie,
Przez radości, które masz w niebie, patrząc na Córkę, Pannę Maryję, i wszystkich Świętych,
Abyś wszystkim sługom i służebnicom Twoim błogosławić raczyła,
Abyś wszystkim katolickim małżonkom cierpliwość i jedność wyjednała,
Abyś nam wszystkim, do Ciebie się udającym, szczęśliwą śmierć uprosiła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Wdzięk rozlał się na Twoich wargach,
O.: Przeto Bóg pobłogosławił Cię na wszystkie czasy.

Módlmy się.
Boże, któryś błogosławionej Annie tej łaski udzielił, że zasłużyła sobie, aby stać się matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego, daj miłościwie, abyśmy za przyczyną Tej, której pamiątkę obchodzimy, przez Ciebie byli wspomożeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.


za: Litanie. Michalineum 2001

Jantek_gall

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża-Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Anno,
Święta Anno, babko Chrystusowa,
Święta Anno, matko najświętszej Panny Maryi niepokalanie poczętej.
Święta Anno, małżonko świętego Joachima,
Święta Anno, świekro świętego Józefa,
Święta Anno, arko Noego sprawiedliwego,
Święta Anno, rószczko Jcssego,
Święta Anno, ze krwi królewskiej idąca,
Święta Anno, sławo Betleemu,
Święta Anno, ozdobo Nazaretu,
Święta Anno, przybytku Boski,
Święta Anno, domie piękności,
Święta Anno, obłoku żyzny i jasny,
Święta Anno, naczynie pełne łaski Boskiej,
Święta Anno, zwierciadło posłuszeństwa,
Święta Anno, wzorze cierpliwości,
Święta Anno, przykładzie nabożeństwa,
Święta Anno, obrono kościoła Bożego,
Święta Anno, okręcie zbawienny tonących,
Święta Anno, drogo bezpieczna pielgrzymujących,
Święta Anno, uwolnienie niewolników,
Święta Anno, opiekunko sierót i ubogich,
Święta Anno, ozdobo i patronko stanu małżeńskiego,
Święta Anno, matko wdów osierociałych,
Święta Anno, języku niemych przed Bogiem,
Święta Anno, oświecenie ślepych,
Święta Anno, uzdrowienie chorych,
Święta Anno, patronko umierających,
Święta Anno, ucieczko grzesznych,
Święta Anno, wspomożenie wiernych,
Święta Anno, wybawienie dusz z czyśca,
Święta Anno, pocieszycielko utrapionych,
Święta Anno, ratunek z nieba dająca wszystkim do Ciebie wołającym,
Święta Anna, radości anielska,
święta Anno, córko patryarchów, .   
Święta Anno, pani apostołów,
Święta Anno, umocnienie męczenników,
Święta Anno chwało kapłanów i lewitów,
Święta Anno, utwierdzenie wyznawców,
Święta Anno, ozdoba i korono wszystkich świętych,
Baranku  Boży,  który gładzisz grzechy  świata,  przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisa grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejsoa. Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. Zdrowaś Marya, i t. d.

V. Przyczyń się za nami do Boga Anno święta,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych,

Módłmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, któryś przebłogosławioną Annę za matkę przenajświętszej Rodzicielce jedoorodzonego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa wybrnć raczył, racz dać prosimy Cię pokornie, abyśmy, którzy nabożnem sercem pamiątkę Jej obchodzimy, za Jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego  Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętej Anny.
Boże, któryś błogosławioną, Annę wybrać raczył za matkę najczystszej z panien i najbłogosławieńszej z matek, najświętszej Maryi Pannie, uznaję to z kościołem świętym za osobiiwszą dobroci Twojej łaskę, za którą niechaj Cię wszystkie narody wielbią, a oraz niech błogosławią i tę z wielu innych wybraną od Ciebie świętą: że z Jej krwi, doczekały się pożądanego światu Zbawiciela.
Ach bądźże błogosławiona i od wszystkich nabożnie czczona Anno święta! wejrzał Bóg na Twoją długą małżeństwa niepłodność i upokorzenie, i oddalił od Ciebie te tak wielką u dawnych hańbę, pokazał wszechmocny nad Tobą moc ręki swojej i uszczęśliwił Cię, najpierwszą ze wszystkich matkę, żeś bez grzechu pierworodnego poczęła i porodziła; uczynił Ci rzecz wielką najwyższy Pan, i dał Ci taką córkę, która przedwiecznego Syna Jego stała się w czasie Matką. O jak wielkie błogosławieństwa Twoje z Boga Anno święta! błogosławiona jesteś i z córki najświętszej Twojej, którą w niewinności zrodziłaś i wychowałaś w święto-bliwości; błogosławiona jesteś i z Syna Jej Jezusa Pana, który z tak bliskiej krwi Twej wziął na się ciało ludzkie i do społecznego wiecznego przyjął Cię błogosławieństwa, bądźże jeszcze błogosławiona z nas wszystkich ludzi, którzy Cię tu na ziemi wysławiamy. Niechaj nasze ku Tobie nabożeństwo pomnaża Ci Twej chwały w niebie, a nam Twoja przyczyna niech zjedna uczestnictwo Twych zasług i nagrody niebieskiej. Wydałaś na świat przez córkę najświętszą Twoją pożądanego nam Zbawiciela, uprośże nam z nią u Boga łaski najpotrzebniejsze do zbawienia. Amen.

za: "Droga do szczęścia prawdziwego. Książka do nabożeństwa dla wygody katolickich chrześcijan, zawierająca: modlitwy, nauki i pieśni na cały rok i do każdej potrzeby zastosowane"1853r.