Przemienienie Pańskie I,II,III,IV,V,VI (6.VIII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 03-08-2010, 15:26:11

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Jezu, Synu Boga Żywego,
Jezu, Synu Maryi Panny
Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony
Jezu, Słowo na początku Słowo Boże
Jezu, Słowo stawszy się Ciałem w nas mieszkające
Jezu, światłości prawdziwa, o której dal Jan świadectwo
Jezu, światłości prawdziwa,wszelkiego człowieka oświecająca
Jezu, światłości prawdziwa, której ciemności nie ogarnęły
Jezu, światłości prawdziwa świata, przez która świat jest uczyniony
Jezu, światłości prawdziwa, której świat nie poznał
Jezu, światłości prawdziwa, której swoi nie przyjęli
Jezu, światłości prawdziwa, świecąca tym, którzy się z Boga narodzili
Jezu, jasności Boga Ojca
Jezu, Królu wiekuistej chwały
Jezu, wyobrażenie istności Ojca
Jezu, najpiękniejszy nad synów ludzkich
Jezu, uwielbiony w ciele
Jezu, obliczem świetny jak słonce
Jezu, w szatach białych jak śnieg
Jezu, Bogu Ojcu ukochany
Jezu, w którym Mu się dobrze upodobało
Jezu, którego my słuchamy
Jezu, w którym jest nam dobrze
Jezu, na gorze Tabor przemieniony
Jezu, któremu dal świadectwo Ojciec Przedwieczny
Jezu, na Mękę Swoja z góry Tabor zstępujący
Jezu, wszystko słowem mocy swojej trzymający
Jezu, światłości wieczna i zwierciadło bez zmazy
Jezu, w Najświętszym Sakramencie Przemieniony
Jezu, pokarmie Najświętszy, który dajesz światu życie
Jezu, przy Męce Swojej Przemieniony
Jezu, przy Śmierci Swojej Przemieniony
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Swoim Przemieniony
Jezu Przemieniony, którego Imię ponad wszelkie imiona
Jezu Przemieniony, chwało i życie nasze
Jezu Przemieniony, wszelkiego pragnienia ostatni terminie
Jezu Przemieniony, grzeszników w aniołów światłości przemieniający
Jezu Przemieniony, Arko Mojżeszowa
Jezu Przemieniony, wozie ognisty Eliasza
Jezu, dolegliwości teraźniejszego żywota przemieniający
Jezu, Chwało wszystkich Świętych

Przez zasługi Świętych Apostołów, którzy byli przy Przemienieniu Twoim, wybaw nas.
Przez zasługi św. Proroków Twoich, Mojżesza i Eliasza

Abyś nam Twarz Twoja radosna jako słonce na Sadzie Twoim pokazać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas
Abyś nas białą jak śnieg, niewinności szatą, na chrzcie otrzymana, przyozdobić raczył
Abyś nas obłokiem jasnym od wszelkich napadów czartowskich zasłonić raczył
Abyś nas na górę szczęśliwości, gdzie byśmy w ciałach naszych uwielbieni byli, przyprowadzić raczył
Abyś nam przybytki w wiecznej chwale przygotować raczył
Abyś przybytki w sercach naszych dla Ciebie sprawować raczył
Abyś wszelkie przypadki złe w dobre nam przemienić raczył
Abyś duszom zmarłych męki czyśćcowe w ochłodę wiekuista przemienić raczył
Abyś prośby nasze, Jezu Przemieniony, wysłuchać raczył

Módlmy się: Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami przez pięciorakie Przemienienie Twoje. Ofiaruje Tobie te pacierze do Przemienia Twego, przemień gniew Twój i kare w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo, przemień nieprzyjacioły i ich nienawiść w miłość, przemień wszystkie utrapienia, choroby w wesele i pociechy duszy, przemień wszystko złe w dobre i racz nam dać żywot wieczny i laskę Twoja świętą. Przemień, Panie, pokusy w przytomność anielska, abym Cie godnie chwali z pomocą anielska. Amen

Litania ta wydrukowana została w modlitewniku wydanym przez ojca Bonawenturę Sikorskiego, franciszkanina, w Nowym Sączu w r.1767. Ten zbiorek modlitw miał szereg wydań w Polsce, ponieważ było na niego duże zapotrzebowanie. Charakterystyczne dla tej litanii jest nawiązywanie do prologu
Ewangelii sw. Jana, który był jednym ze świadków Przemienienia na Gorze Tabor.


Jantek_gall

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje Bóstwo
Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoja Przenajświętszą
Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za swoich nieprzyjaciół
Jezu, który dla naszego odkupienia byleś w czasie Męki Ranami i sinościami oszpecony
Jezu, uwielbiony po chwalebnym Zmartwychwstaniu
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi - Matki Twojej i sw. Józefa, gdy Cie znaleźli w świątyni
Jezu, który na prośbę Matki Swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej
Jezu, który przemieniłeś smutek ojca w radość, gdy uzdrowiłeś jego syna
Jezu, który w Nain zmarłego syna uradowanej matce wskrzeszonego oddałeś
Jezu, któryś przywracał słuch głuchym, wzrok ociemniałym, sile słabym i zdrowie chorym
Jezu, któryś serce Marii Magdaleny przez swa miłość nawrócić raczył
Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich z trądu
Jezu, który przemieniłeś trwogę Apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burze na jeziorze
Jezu, który przemieniłeś Zacheusza celnika w apostoła czynnej miłości bliźniego
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza
Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra Apostoła
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i Apostołów w radość, gdy chwalebnie zmartwychwstałeś
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych niewiast, gdy ukazałeś im się po Swoim Zmartwychwstaniu
Jezu, który przemieniłeś smutek Apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata
Jezu, który przemieniłeś bojaźń Apostołów w odwagę i męstwo
Jezu, któryś przemienił wielkiego prześladowce Ciebie, Szawła, w najgorliwszego i świętego Pawła Apostoła

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie.
Od zatwardziałości serca
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej zlej woli
Od zła wszelkiego
Od nagłej i niespodziewanej śmierci

Przez tajemnice Świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Przez Przemienienie Twoje na gorze Tabor
Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza
Przez okrutne Męki i Śmierć Twoja na Krzyżu
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje
Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej
Abyś na w wierze świętej zawsze utwierdzić i zachować raczył
Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu
Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie
Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoja świętą Wola
Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości
Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu
Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż
Abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach wytrwać w dobrym aż do końca
Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Jezu, przez cudowne Przemienienie Twoje, zmiłuj sie nad nami.

Módlmy się: Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych Apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś Swoje w Nim upodobanie, dozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jantek_gall

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Jezu, przy wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący, zmiłuj się nad nami
Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce, zmiłuj się nad nami
Jezu, którego szaty stały się białe, jak śnieg, zmiłuj się nad nami
Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający, zmiłuj się nad nami
Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami, zmiłuj się nad nami
Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przykazałeś apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami
Jezu, na mękę Twoją z góry Tabor zstępujący, zmiłuj się nad nami
Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający, zmiłuj się nad nami
Jezu, pokarmie najświętszy, który dajesz życie, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy męce Twojej przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany, zmiłuj się nad nami
Jezu, przemieniony, chwało i życie nasze, zmiłuj się nad nami
Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu, zmiłuj się nad nami
Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami!

Antyfona: Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. (Flp 3, 21)
W. Korona złota na Jego głowie.
O. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

Modlitwa: Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
W. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
O. W majestacie po prawicy Ojca Przedwiecznego Siedzący. Amen.


Jantek_gall

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje Bóstwo
Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoja Przenajświętsza
Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za swoich nieprzyjaciół
Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie Męki Ranami i sinościami oszpecony
Jezu, uwielbiony po chwalebnym Zmartwychwstaniu
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi - Matki Twojej i św. Józefa, gdy Cię znaleźli w świątyni
Jezu, który na prośbę Matki Swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej
Jezu, który przemieniłeś smutek ojca w radość, gdy uzdrowiłeś jego syna
Jezu, który w Nain zmarłego syna uradowanej matce wskrzeszonego oddałeś
Jezu, któryś przywracał słuch głuchym, wzrok ociemniałym, siłę słabym i zdrowie chorym
Jezu, któryś serce Marii Magdaleny przez swą miłość nawrócić raczył
Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich z trądu
Jezu, który przemieniłeś trwogę Apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burze na jeziorze
Jezu, który przemieniłeś Zacheusza celnika w apostola czynnej miłości bliźniego
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza
Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra Apostola
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i Apostołów w radość, gdy chwalebnie zmartwychwstałeś
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych niewiast, gdy ukazałeś im się po Swoim Zmartwychwstaniu
Jezu, który przemieniłeś smutek Apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata
Jezu, który przemieniłeś bojaźń Apostołów w odwagę i męstwo
Jezu, któryś przemienił wielkiego prześladowcę Ciebie, Szawła, w najgorliwszego i świętego Pawła Apostola

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie.
Od zatwardziałości serca
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej zlej woli
Od zła wszelkiego
Od nagłej i niespodziewanej śmierci

Przez tajemnice Świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Przez Przemienienie Twoje na górze Tabor
Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza
Przez okrutne Męki i Śmierć Twoją na Krzyżu
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje
Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej
Abyś na w wierze świętej zawsze utwierdzić i zachować raczył
Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu
Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie
Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą Wolą
Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości
Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu
Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż
Abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach wytrwać w dobrym aż do końca
Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Jezu, przez cudowne Przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:  Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych Apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś Swoje w Nim upodobanie, pozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały.  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  Amen.

Jantek_gall

Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże. Zmiłuj się nad nami przemień utrapienia nasze.
Synu Odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami przemień utrapienia nasze.
Duchu Święty Boże.
Święta Trójco jedyny Boże.
Jezu przy wcieleniu Twojem przemieniony.
Jezu słowo stawszy się ciałem; w nas mieszkające.
Jezu na górze Tabor przemieniony.
Jezu Piotra, Jakoba, Jana, na górę Tabor z sobą biorący.
Jezu którego szaty stały się białe jak śnieg.
Jezu z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu z świata rozmawiający.
Jezu którego jasny obłok zasłonił z uczniami, zasłoń nas przed wszelkiem nieszczęściem a szczególniej przed złością nieprzyjaciół dusznych i cielesnych.
Jezu któremu dał świadectwo Ojciec przedwieczny, daj nam świadectwo.
Jezu któryś przykazał Apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia tego; aż po zmartwychwstaniu Twojem.
Jezu na męki "Twoje z góry Tabor zstępujący.
Jezu w najświętszym Sakramencie przemieniony.
Jezu chleb i wino pod osobami Sakramentalnemi, w ciało i krew przemieniający.
Jezu pokarmie Najświętszy, który dajesz życie.
Jezu przy męce Twojej przemieniony,
Jezu któryś się przemienił w osobę ogrodnika, i płaczącej Magdalenie pokazał.
Jezu, któryś się przemienił za podróżnego przed uczniami Twymi idącymi na do Emaus.
Jezu przy wniebowstąpieniu Twojem przemieniony.
Jezu przy wniebowstąpieniu Twojem z chwalą i godnością ukoronowany.
Jezu przemieniony chwało i żywocie nasz.
Jezu przemieniony, wszystkiego pragnienia naszego ostatni terminie.
Jeżu przemieniony, dolegliwości życia naszego , miłosiernie przemieniający, zwróć na nas oko litości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami Jezu.
Jezu Chryste usłysz nas.
Jezu Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.

Antyfona.
Zbawiciela oczekujemy Pana naszego,
Jezusa Chrystusa; który zamieni ciało nicości naszej na wizerunek ciała jasności swojej.

MODLITWA.
O dobry Jezu bądź miłościw nam grzesznym, zgrzeszyliśmy popełniliśmy nieprawość przed Tobą, które nas w przepaść wtrąciły, ale zmiłuj się nad nami jako Ojciec łaskawy. O bodajbyśmy Cię byli nigdy a nigdy nieobrażali; bodajeśmy byli nigdy miłosierdzia i łaski Twojej nie odrzucali, ale odtąd stanowimy szczerą poprawę, tylko zmiłuj się nad nami, według miłosierdzia Twego świętego. O Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami, a jakoś Izaakowi śmierć w życie przemienił, tak przemień wszystkie smutki, prześladowania nasze, w pożądane pociechy. Jakoś niewinnemu Józefowi przez potwarz w więzieniu siedzącemu, kajdany w złoty łańcuch zamienił, tak przemień wszystkie potwarze, złości, i pociski nieprzyjaciół naszych w ukaranie i zawstydzenie: jednakie, niech się we wszystkiem stanie wola Twoja święta, Amen.

za: Książka do nabożeństwa dla Polek  (1850r.)

Jantek_gall

Kyrie, eleison,
Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony,
Jezu, Słowo, które się stało Ciałem,
Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor z sobą biorący,
Jezu, na górze Tabor przemieniony,
Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce,
Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem rozmawiający,
Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami,
Jezu, któremu dał świadectwo Ojciec przedwieczny,
Jezu, któryś przykazał apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia, aż po zmartwychwstaniu Twoim,
Jezu, na mękę swoją z góry Tabor zstępujący,
Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony,
Jezu, chleb i wino pod postaciami sakramentalnymi w Ciało i Krew przemieniający,
Jezu, pokarmie najświętszy, który dajesz życie,
Jezu, przy męce swojej przemieniony,
Jezu, przy śmierci swojej okrutnej przemieniony,
Jezu, przy zmartwychwstaniu swoim przemieniony,
Jezu, któryś się przemienił w osobę ogrodnika i płaczącej Magdalenie ukazał,
Jezu, któryś się przemienił w pielgrzyma przed uczniami, idącymi do Emaus,
Jezu, przy wniebowstąpieniu swoim przemieniony, Jezu przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany,
Jezu przemieniony, chwało i żywocie nasz, Jezu przemieniony, wszelkiego pragnienia naszego ostatni kresie,
Jezu przemieniony, dolegliwości życia naszego miłosiernie przemieniający,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: To jest Syn mój umiłowany,
O.: W którym mam upodobanie.

Módlmy się.
Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Przez tegoż Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Litanie Michalineum 2001r.