Edmund Bojanowski, bł.: Na Świętej Górze niech biją dzwony

Zaczęty przez Magda_org, 06-08-2010, 21:26:10

Poprzedni wątek - Następny wątek

Magda_org

1. Na Świętej Górze niech biją dzwony
niech spojrzy na nas błogosławiony
niech klęknie Kościół, służebne córy;
Bóg na nas patrzy z niebieskiej góry.
Ojcze Edmundzie, człowieku Boży
wielki prostotą, bogaty sercem;
Bóg Cię wywyższył chwałą ołtarzy,
boś pierwszym chlebem sieroty darzył.

2. Synu tej ziemi, Wielkiej i Polskiej
otwórz ochronki dla smutnych dzieci,
niech Twa rodzina Sióstr Służebniczek
przywróci ludziom domowy uśmiech.
Niech usta nasze chwalą Maryję
Godzinek pieśnią i różańcami;
A ręce nasze z chlebem i wiarą
na Świętą Górę niech drogę wskażą.

kuba8.08

Czy ktoś posiada nuty do tej piosenki?
Czy to jest ta melodia, co na tym nagraniu:
http://www.sluzebniczki.pl/mp3/dzwony/01.mp3

MaciejKalita

Bynajmniej to nie Pieśń tradycyjna, biorąc choćby pod uwagę fakt, źe beatyfikacja nastąpiła w 1999 roku

MaciejKalita