Klęcząc w Ogrojcu [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 06-06-2007, 09:12:21

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

1. Klęcząc w Ogrojcu, modląc się Ojcu,* Bo ten kielich wielką boleść uczynił w sercu.*
Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój, Obnażony, zakrwawiony, ach, Jezusie mój!
2. Smutku nie mało, duszę i ciało, * Tamże krwawymi kroplami spływać musiało * Ach Jezusie mój...
3. Tajną zapłatą, Judasz złym bratom, * Wydał na męki Jezusa żydom i katom * Ach Jezusie mój...
4. Na rozkaz jego, zdrajcy złośnego, * Ręce swoje wyciągnęli na niewinnego. *Ach Jezusie mój...
5. Gdy Go prowadzą, tak sobie radzą, * Że go na śmierć Piłatowi osądzić dadzą, * Ach Jezusie mój...
6. Skargi zmyślają, świadki stawiają, * Policzki ciężkie zadają, włosy targają. * Ach Jezusie mój...
7. Stanął związany, Jezus kochany, * Obłudnemu Piłatowi na sąd oddany. * Ach Jezusie mój...
8. Plag sześć tysięcy, może i więcej, * Otrzymał przy biczowaniu Jezus Cierpiący. * Ach Jezusie mój...
9. Złość katów wściekła, tak Go usiekła, że krew z Najświętszego Ciała strumieniem ciekła. * Ach Jezusie mój...
10. Z ciernia koronę, na każdą stronę, * Gwałtem na głowę wciskają, rany zadają. * Ach Jezusie mój...
11. Wnet obnażone, ciało zranione, * Tępymi gwoźdźmi na krzyżu jest zawieszone. * Ach Jezusie mój...
12. Stwórcę swojego, konającego, * Wszelkie stworzenie płakało pod krzyżem Jego. * Ach Jezusie mój...
13. Góry i skały, żalem się rwały, * a promienie słońca prawie świecić przestały. * Ach Jezusie mój...
14. Obróć swe oczy, grzeszny człowiecze,* Oto jeszcze z Boku Jego, krew z wodą ciecze.* Ach Jezusie mój...
15. Tak wszystko godnie, grzechy i zbrodnie, * Spłukać i zagasić mogą piekielne ognie. * Ach Jezusie mój...

knrdsk1


tomas_wawa

Dłuższa o dwie zwrotki wersja z Zupełnego śpiewnika i książki do nabożeństwa (1898 r.) z niewielkimi różnicami w tekście pozostałych zwrotek:

1. Klęczał w Ogrójcu, * Modląc się Ojcu,* Bo ten kielich wielką boleść * Uczynił w sercu.* Ach, Jezusie mój, * Drogi skarbie mój; * Obnażony, zekrwawiony, * Ach, Jezusie mój.
2. Smutku nie mało, * Dusza i ciało, * Tamże krwawemi kroplami * Spłynąć musiało * Ach, Jezusie mój...
3. Tajną zapłatą, * Judasz złym bratem, * Wydał na męki Jezusa * Żydom i katom. * Ach, Jezusie mój...
4. Na rozkaz jego, * Zdrajcy złośnego, * Ręce swoje wyciągnęli * Na niewinnego. *Ach, Jezusie mój...
5. Gdy Go prowadzą, * Tak sobie radzą, * Że go na śmierć Piłatowi * Osądzić dadzą, * Ach, Jezusie mój...
6. Skargi zmyślają, * Świadki stawiają, * Policzki ciężkie zadają, * Włosy targają. * Ach, Jezusie mój...
7. Z wielkim rozruchem, * Katów złym duchem * Szyję Jego opasali * Ciężkim łańcuchem. * Ach, Jezusie mój...
8. Ten był srogości, * Zawziętej złości * Znakiem, jakby nigdy nie miał * Żadnej litości. * Ach, Jezusie mój...
9. Stanął związany, * Jezus kochany, * Obłudnemu Piłatowi * Na sąd oddany. * Ach, Jezusie mój...
10. Wnet sześć tysięcy, * Sześć set i więcej, * Plag przy biczowaniu dostał * Jezus cierpliwy. * Ach, Jezusie mój...
11. Złość żydów wściekła, * Tak Go usiekła, * Że krew z najświętszego Ciała * Strumieniem się lała. * Ach, Jezusie mój...
12. Z ciernia koronę, * Na każdą stronę, * Gwałtem na głowę wciśnioną, * Mieli za stronę. * Ach, Jezusie mój...
13. Tam obnażone, * Ciało zranione, * Tępemi gwoźdźmi na krzyżu * Jest rozciągnione. * Ach, Jezusie mój...
14. Stwórcę swojego, * Konającego, * Wszelkie stworzenie płakało * Pod krzyżem Jego. * Ach, Jezusie mój...
15. Góry i skały, * Żalem się rwały; * Nad obyczaj górne światła * Świecić przestały. * Ach, Jezusie mój...
16. Obróć swe oczy, * Grzeszny człowiecze; * Oto jeszcze z boku Jego, * Krew z wodą ciecze.* Ach, Jezusie mój...
17. Te wszystkie godnie, * Grzechy i zbrodnie, * Spłókać i zagasić może * Piekielne ognie. * Ach, Jezusie mój...

Fil z Lip

Mam prośbę o małą pomoc. Mamy dyskusję czy w tej pieśni oryginalne (czyli raczej lepsze...) jest w refrenie słowo "obnażony" (jak w wersjach podanych przez Kolegów), czy też występujące gdzieniegdzie (w tym u nas niekiedy...) słowo "obrażony". Osobiście nie obrażam się za co innego, ale jestem raczej za "obnażonym" - wszak to stacja Drogi Krzyżowej, z wielką tradycją symbolicznej egzegezy, a zestawione jest to słowo też z "zekrwawionym", czyli również ze słowem o Pańskim Ciele, które "uzupełnia obraz". Ale tłumaczą tutaj niektórzy śpiewacy, że Pan Jezus został obrażony przez Żydów. Pytam więc, może ktoś ma na ten temat WIEDZĘ, którą wolałbym od domysłów.

Na rozstrzygnięcie tej kwestii mam obecnie ok. 24 godziny, więc jeżeli ktoś wie albo ma UZASADNIONE domysły, bardzo proszę o szybką reakcję, choć rzecz nie jest oczywiście najważniejsza (nie dotyczy chyba dogmatu...)

Kefasz

Teologiczne bardziej spójny jest "obnażony" ze względu na relację Adam i nowy Adam - Chrystus.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Fil z Lip

Z tym się zgadzam, krótko mówiąc - i myśl ta wyraża moim zdaniem istotny oraz pełny sens dziesiątej stacji Drogi Krzyżowej. Ale chciałem sprawdzić jeszcze rzecz źródłowo w sensie "naukowo filologicznym", tj. w przekazie tekstu samej pieśni.

bazanos

źródło: Richard Gillar - Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego