Alleluja "Surrexit pastor bonus" (na św. Stanisława - 8.V)

Zaczęty przez Bartek, 28-04-2011, 19:42:56

Poprzedni wątek - Następny wątek

Bartek

Zgodnie z tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych, w niedzielę za tydzień we Mszy odprawianej według Mszału bł. Jana XXIII obowiązuje formularz z dodatku "Proprium Poloniae" o św. Stanisławie, biskupie i męczenniku.

Introitus. Protexisti me (Commune de uno Martyre, T. P.)
Alleluia. Surrexit pastor bonus (Proprium Poloniae, św. Stanisława B. M.)
Alleluia. Posuisti Domine (Commune de uno Martyre, T. P.)
Offertorium. Posuisti Domine (Commune de uno Martyre non Pontifice - Missa ,,Laetabitur")
Communio. Ego sum pastor bonus (Dominica II. post Pascha)

W księgach chorałowych rzymskich czy benedyktyńskich znajdziecie wszystkie potrzebne antyfony, z wyjątkiem pierwszego Alleluja. Załączam jego zapis, opracowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego w oparciu o Graduał Piotrkowski. Skan do pobrania dla zalogowanych.

Alleluia. V. Surrexit Pastor bonus, qui posuit animam suam pro ovibus suis, et pro grege suo mori * dignatus est.

Źródło: Księga Graduału Rzymskiego. Wyciąg z Graduału Rzymskiego w wydaniu Watykańskiem z polskiem tłomaczeniem rubryk i tekstu. Wydanie Schwanna U4, Duesseldorf 1910.