NMP Łaskawa Lwowska: Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa [mp3]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 01-11-2013, 10:52:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa,
Maryja, Matko nasza i Królowa, Maryja,
Maryja, Maryja, o Maryja, Królowa.

2. Nieba i ziemi Królowa, Maryja,
Opiekunko miasta Lwowa, Maryja,
Maryja...

3. Uciekamy się do Ciebie, Maryja,
Bądź nam matką tu i w niebie, Maryja,
Maryja...

4. Aby winy nam odpuścił, Maryja,
I do łaski swej przypuścił, Maryja,
Maryja...

5. Jezus Chrystus, Syn Twój w niebie, Maryja,
Wszystko uczyni dla Ciebie, Maryja,
Maryja...

6. Jesteś nadzieją strapionych, Maryja,
Zewsząd nieszczęściem ściśnionych, Maryja
Maryja...

7. Od nieszczęścia, głodu, wojny, Maryja,
Broń nas, uproś czas spokojny, Maryja,
Maryja...

8. Niech poznają wszyscy Ciebie, Maryja,
Żeś jest Panią tu i w niebie, Maryja,
Maryja...

9. Przychodzimy do kościoła, Maryja,
Matko nasza, lud Twój woła, Maryja,
Maryja...

10. Bo ty słyniesz swymi cudy, Maryja,
I zgromadzasz liczne ludy, Maryja,
Maryja...

11. Racz nas przyjąć za Twe sługi, Maryja,
Bóg nam zgładzi grzechów długi, Maryja,
Maryja...

12. Bądź nam Matką miłosierną, Maryja,
Opiekunką naszą wierną, Maryja,
Maryja...

13. Niech nas dojdzie Twa nowina, Maryja,
Macie pokój mego Syna, Maryja,
Maryja...

14. Chwała Bogu wszechmocnemu, Maryja,
Z Trójcy Świętej jedynemu, Maryja,
Maryja...

15. Chwała Ojcu i Synowi, Maryja,
Chwała Świętemu Duchowi, Maryja,
Maryja...


Tekst tradycyjny cytowany za: Ks. Michał Jagosz, Pieśni Sanktuariów Maryjnych, Calvarianum, 1997.