Godzinki o św. Annie Samotrzeciej

Zaczęty przez Radek Maj, 26-05-2019, 13:13:16

Poprzedni wątek - Następny wątek

Radek Maj

Godzinki
o św. Annie Samotrzeciej

JUTRZNIA

P. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą wyznawać chwałę Twoją.
P. Boże, na pomoc moją przybądź.
W. Panie, na poratowanie moje pokwap się.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Hymn Święta Anno uwielbiona,
Twoja Córka wyniesiona
Nad niebiosa, że zrodziła
Boga w ciele i karmiła
Pana, Tego który pasie
Nas, żyjących w każdym czasie;
Ewa smutna co straciła,
Tyś przez Córkę naprawiła,
Która gdy nam Boga daje,
Bramą się do nieba staje.
Więc nam łaskę największego
Króla jednaj Przedwiecznego.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej, i wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył,
że sobie zasłużyła być rodzicielką Matki Jednorodzonego
Syna Twojego, racz nam dać łaskawie, abyśmy, ktorzy ją
nabożnie chwalimy na ziemi, pomocy od niej z nieba we
wszystkim za jej skuteczną przyczyną doznali. Przez tegoż
Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

LAUDESY

P. Panie, otwórz wargi moje...
Hymn Świętych wierne zgromadzenie,
Przyznaj Bogu spokrewnienie
Z Anny świętej familiją,
Która śliczną, jak lilija
Między cierniem pierworodnym,
Czego Córka jej dowodnym
Jest przykładem; gdy bez zmazy
W niej poczęta, nie ma skazy
Grzechu w nas pierworodnego,
Jeszcze w raju zaczętego.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej, i wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył...
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu...

PRYMA
P. Panie, otwórz wargi moje...
Hymn Anno święta, krwi zacnością
Twoich przodków i godnością
Królów, książąt i kapłanów
Ozdobiona, świętych stanów.
Ozdób cnotami świętymi
Duszę moją i Boskimi
Napełń dary w obfitości,
Daj żyć z Bogiem w społeczności.
Spraw dziedzictwo na Syjonie
Górnym przy Twojej obronie.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej, i wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył...
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu...

TERCJA

P. Panie, otwórz wargi moje...
Hymn Święta Anno, tam zrodzona,
Gdzie krynica otworzona
Betlejemskiej żywej wody,
Gdzie nie szkodzą żadne głody,
Gdyż Betlejem jest dom chleba,
Który zstąpił na świat z nieba.
Więc tym chlebem mnie, głodnego,
Nakarm, duszę spragnionego
Napój źródłem wody żywej,
Aby godnie do prawdziwej
Ochłody się wiecznej brała,
W drodze Boskiej nie ustała.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej, i wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył...
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.,.

SEKSTA

P. Panie, otwórz wargi moje...
Hymn Anno święta, w tobie słynie
Stan małżeński, z ciebie płynie
Na małżeństwo sława wielka
Oraz świątobliwość wszelka.
Twojej Córki Owoc święty
Sprawił, iż starty przeklęty
Wąż piekielny - nam swoboda
Stąd wynikła i ochłoda
Ojcom świętym wielą głosy
Żądającym z nieba rosy,
Gdy w otchłaniach przez lat wiele
Wyglądali Boga w ciele.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej, i wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył
R Panie, wysłuchaj modlitwy naszej
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu...

NONA

P. Panie, otwórz wargi moje...
Hymn Pociech z nieba gdy żądamy,
Twej pomocy wyglądamy,
Anno święta, tyś sprawiła,
Że nas Boska objaśniła
Dobroć słońcem sprawiedliwym,
Które dla nas ciałem żywym
Stało się, stąd odkupienie
Poszło grzesznym i zbawienie.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył...
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
R Błogosławmy Panu...

NIESZPORY

P. Panie, otwórz wargi moje...
Hymn Anno święta, gdy w przybytku
Boskim, z chęcią dla pożytku
Nas niegodnych, ukochaną,
W Boskich myślach przewidzianą
Stawiasz Córkę na ofiarę,
W tym gruntuj em naszą wiarę,
Iż będziemy w łasce twego
Wnuka, Boga prawdziwego.
Oddaj Córce do opieki,
Byśmy w Niej trwali na wieki.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej, i wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył...
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu...

kompleta

P. Nawróć nas, Panie Boże, Zbawicielu nasz.
W. A odwróć gniew Twój od nas.
P. Boże, na pomoc moją przybądź.
W. Panie, na poratowanie moje pokwap się.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Hymn Samotrzecia Anno święta,
Tyś u Boga nader wzięta,
Boć przez babkę do Wnuczęcia
Nadzieja jest łask wszech wzięcia.
Nam, wygnańcom, przez twe cnoty
Zjednaj pokój, zniszcz kłopoty.
Przy łaski twojej swobodzie
W raju żyli na ochłodzie,
Milej patrząc na wiecznego
Chrystusa uwielbionego.
Niech cześć będzie Wcielonemu
Bogu, ze krwi zrodzonemu
Anny świętej, i wiecznemu
Ojcu z Duchem istotnemu.
Antyf: Łaskę z nieba otrzymała Anna święta i zrodziła nam
Przenajświętszą Maryję Pannę niepokalanie poczętą.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś Annie błogosławionej tak wielką łaskę dać raczył...
P Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu...

POLECENIE GODZINEK

Anno święta, pokornie tobie ofiaruję
Te godzinki i oraz z serca suplikuję,
Racz mi przyjść na pomoc w ostatniej godzinie,
Niech gościńca zbawienia dusza ma nie minie.
P. Módl się za nami, Anno błogosławiona.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, któryś nam rozkazał, abyśmy czcili ojca i matkę, i sam
prawa, którego o tym napisałeś, nigdy nie przestąpiłeś, uszanuj
dzisiaj i babkę Twoją, Annę świętą, i Matkę Twoją, najgodniejszą
Maryję, i dla nich wysłuchaj modlitwy nasze, które
na cześć najszczęśliwszych Twoich rodziców czynimy, a racz
dać, abyśmy za ich zasługami i przyczyną z naszych nieprawości
prędko powstali i niebieskich rozkoszy przez Twą łaskę
zasłużyli używać. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz
królujesz na wieki wieków. ...
W. Amen.


Tekst opracowany na podstawie: Skarb niebieski na pociechę
wiernych dany. Książka do nabożeństwa, Częstochowa
1886.