Przez Twoje święte Wniebowstąpienie

Zaczęty przez knrdsk1, 15-06-2007, 13:55:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Przez Twoje święte Wniebowstąpienie, Boży Synu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie: Wierzymy żeś w niebo wstąpił, Żywoteś nas naprawił; Śmierci wiecznéj nas zbawił, Śwoję świętą moc zjawił.