Bądź zdrów, świecie!

Zaczęty przez czytane, 19-07-2023, 13:38:10

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

Melodja jak: Witaj z ciernia korono

1. Bądź zdrów, świecie! tobie daję,
na tym gdziem jest poprzestaję,
Lepsze w niebie mieszkanie (2)

2. Moje życie krótkie było,
Oto już się, już skończyło,
Dla żywota wiecznego (2)

3. Pan Bóg miłosiernie sprawił,
duszę moją w niebo stawił,
W radości nieskończone (2)

4. Ja już więcej nie powrócę,
ani oczu na świat zwrócę,
Choćby cały był złoty (2)

5. Choćby ziemia z cukru była
i w diament się obróciła.
Przeciw niebu niczym jest (2)

6. Co jest niebo, któż to pojmie?
Jak tam miło i spokojnie,
Któryś język wypowie (2)

7. Co Bóg Swoim nagotował,
kiedy niebiosa budował,
W Swej Ojcowskiej miłości (2)

8. Bóg zapłać rodzice mili,
coście mnie niebu zrodzili,
I wiecznej szczęśliwości (2)

9. Moi rodzice kochani,
niech się wam serce nie rani
Lecz chwalcie Imię Pańskie (2)

10. Wszak jam już jest syt radości,
z Jezusem na wysokości,
jakież to szczęście dla mnie. (2)

11. To szczęście co mnie spotkało,
oby wam się też dostało.
Życzę i wam i wszystkim (2)

za: Śpiewnik żałobny i pogrzebowy, 1934 r.

knrdsk1