Z nami dziś niebiosa [nuty]

Zaczęty przez Mira, 07-07-2007, 23:04:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

1. Z nami dziś niebiosa Stwórcę wysławiajcie,
Z nami Aniołowie pokłon Trójcy dajcie;
Z nami ziemia, morze, ptastwo, zwierze, drzewa.
I co tylko żyje, niechaj tę pieśń śpiewa:

Błogosławiony Bóg Ojciec nasz Stworzyciel!
Błogosławiony Syn świata Odkupiciel!
Błogosławiony Duch Święty Pocieszyciel!
We trzech Osobach Bóg nasz jedyny,
Ojciec wszystkich żywi, a Syn gładzi winy,
Duch serca uczy.

2. Do nas Święci z nieba na ten głos pośpieszcie,
Z nami dusze w czyścu tą się pieśnią cieszcie;
Narody niewierne głos Trójcy słuchajcie,
Wierni o tem słysząc na twarz upadajcie.
Błogosławiony...

3. Bóg co sam przepaści napełnia głębiny,
Ten ma trzy Osoby, w naturze jedyny,
Trójcą Świętą nazwan z swego objawienia,
Ktoby Go tak nie znał, niepewny zbawienia.
Błogosławiony...

4. Z nami wyznawajcie Apostolskie głosy,
Ojca, Syna, Ducha, Boga nad niebiosy:
W imię Tego Boga my od was ochrzczeni,
W imię tejże Trójcy niech będziem zbawieni.
Błogosławiony..

5. Ojciec wszystko stworzył słowem, a nas ręką,
Syn stał się człowiekiem, zbawia nas swą męką,
Bóg Duch w sakramentach na kapłańskiej dłoni
Rodzi, wzmacnia, karmi, leczy, mnoży, broni.
Błogosławiony..

6. Obraz swój na duszy ludzkiej Bóg wyraża,
Człowiek duszę traci, gdy Boga obraża:
Bo choć dusza droższa nad słońce i gwiazdy,
Jednak ją za grzechem daje czartu każdy.
Błogosławiony...

7. Grzech jest złość gwałcąca Boskie przykazanie
Bogu cześć wydziera i bliźnim kochanie:
Kto  grzech czyni, albo grzechem się nie brzydzi,
Tego Bóg jak czarta wiecznie znienawidzi.
Błogosławiony...

8. Hardość, chciwość, niewstyd, gniewliwi, pijani,

Gnuśni, nieochrzczeni są czartu poddani:
Myśl, słowo, uczynek, albo zaniedbanie,
Ciągną pomstę Bożą, gwałcąc przykazanie.
Błogosławiony..

9. Kto zgorszy, obmówi, lub zmyśli, posądzi,
Źle poradzi, skrzywdzi, pobłaża, pobłądzi,
Jeszcze jemu ta złość w tem życiu zaszkodzi
Jeżeli on z chęcią krzywdy nie nagrodzi.
Błogosławiony...

10. Kto klnie, lub nieczysty, gardzi rzeczy święte,
Cudze rzeczy tai, ma życie przeklęte,
Kościoła nie słucha, ufa w zabobony,
Ten z wiary i łaski Bożej wyrzucony.
Błogosławiony...

11. Którzy Boga nie chcą poznać ani siebie,
W grzechach swoich pomrą i nie będą w niebie.
Bo ich pomsta Boża i w życiu nie minie,
I na Jozafata straszliwej dolinie.
Błogosławiony...

12. W życiu tracą łaskę, po śmierci zbawienie,
Od Świętych odchodzą na wieczne płomienie:
Lecz Bóg miłosierny do sądu nie śpieszy,
Gdy się sam kto sądzi, ten się z niebem cieszy.
Błogosławiony...

13. Łaskawie odpuszcza, gdy z kapłanem siedzi,
Widząc żal, poprawę grzesznych po spowiedzi:
Ale nieszczęśliwy, kto się tak spowiada,
Że swe grzechy tai, albo znów w nie wpada.
Błogosławiony...

14.Którzy w postach, modłach grzechy opłakują,
Karmią, odziewają, ubogich ratują,
Chorym służą, więźniom na okup składają,
Z nich umarłych dusze w czyścu pomoc mają.
Błogosławiony...

15. Domy Boskie zdobią, ołtarze, obrazy,
Kości Świętych wielbią bez wiary urazy,
Jednej są posłuszni cnej kościoła głowie,
Odpust biorąc, nad swe przekładają zdrowie.
Błogosławiony...

16. Takich gdy chce karać Ojciec zagniewany,
Bóg Syn na ołtarzu stawi krew swą, rany:
Ciało, krew swą Jezus wraz z kapłanem święci,
Samym sobą karmi, by nam był w pamięci.
Błogosławiony...

17. Teraz post, jałmużna, modlitwy i praca,
Sprawiedliwą karę przez odpust odwraca:
Tu kazania, spowiedź są do nieba drogą,
Po śmierci łzy krwawe nic już nie pomogą.
Błogosławiony...

18. Teraz Świętych Boskich wezwana przyczyna
Z Matką miłosierdzia zjedna Boga Syna:
Ale komu w grzechu śmierć odbiera siły,
Ten z potępionymi zawyje z mogiły.
Błogosławiony...

19. Nużeż z płaczem w niebo oczy swe podnośmy,
Trójcy Przenajświętszej odpuszczenia prośmy,
Przedwieczny nasz Boże, daj nam gniew swój minąć,
I nie daj nam, dziełom rąk swoich, zaginąć.

Błogosławiony Bóg Ojciec nasz Stworzyciel!
Błogosławiony Syn świata Odkupiciel!
Błogosławiony Duch Święty Pocieszyciel!
We trzech Osobach Bóg nasz jedyny,
Ojciec wszystkich żywi, a Syn gładzi winy,
Duch serca uczy.

Kancyonał Katolicki
Wyd. VI

knrdsk1

#1
Śpiewnik Wrocławski 1865 dodaje po pieśni tej  (a zarazem na koniec rozdziału z pieśniami do Trójcy Przenajświętszej) jeszcze następującą modlitwę:

V. Niech będzie pochwalona Święta i nierozdzielna Trójca:
R. Teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
V. Święty, Świety, Święty, Pan Bóg Zastępów!
R. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego.
V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu:
R. Jako była na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                        Módlmy się:
    Wszechmogący wieczny Boże! który w wyznaniu prawdziwéj wiary dałeś
sługom Twoim uznać chwałę Trójcy przedwiecznéj, i w mocy Majestatu czcić
jedność Bóstwa: prosimy Cię, abyśmy dzielnością tejże wiary, od wszelkich
przeciwności zachowani byli.     Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i t. d.
R. Amen.

knrdsk1

Nuty wg X MM Mioduszewskiego: