Rytmy łacińskie dziwnie sztuczne

Zaczęty przez Rorantysta, 14-07-2007, 00:33:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

Rorantysta

RYTMY ŁACINSKIE DZIWNIE SZTUCZNE,
y nabozenstwem swym a starodawnoscią dosyc wdzięczne:

Uczynione niekiedy od
KROLEWICA POLSKIEGO KAZIMIERZA S.
y przy ciele iego w Wilnie znalezione : których on w kożdy
dzień (jako to znać z samego ich początku y w Busku od da-
wnych lat tychże Rytmów Exemplarz w kościele zawieszony,
tytułem swym tego poświadcza) za modlitwę używał:

Z obudwy pomienionych Exemplarzow poprawne, y
iako mogło bydź najwłasniej takimże Rytmem
Polskim wyrażone, y na trzy części dla
śpiewania rozdzielone.


Przydane są Hymny z Godzinek, (ktore zowiem Officium)
o teyze Pannie najswiętszej,
Przekładania
X. STANISLAWA GROCHOWSKIEGO

Wszystkie te Rytmy które tu są z notami nowemi,
y z tabulaturą na Lutnią Diomedesa Catona,


W KRAKOWIE
Bazyli Skalski Drukował, Roku Pańskiego,
1606

Tytuł opisuje niemal wszystko, i niewiele można dodać. Zbiorek zawiera teksty łacińskie  i polskie tłumaczenia. Większość miejsca zabiera przypisywany wówczas Św. Kazimierzowi, królewiczowi, a obecnie Św. Bernardowi z Clairvaux hymn "Omni die dic Marie". Tłumaczenia hymnów brewiarzowych są powtórzone za wydaniem: "Hymny kościelne" ks. Stanisława Grochowskiego z 1598 roku.

W 1976 roku nakładem IW PAX ukazało sie wydanie fototypiczne tego druku.

Rorantysta