Piotr Apostoł, św.: Jeśli chcesz szukać Patrona [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 16-07-2007, 08:56:01

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Pelpliński

O Ś. Piotrze Apostole.

Jeśli chcesz szukać Patrona,
W którym potężna obrona:
Idź śmiało, proś Apostoła,
Masz Piotra, głowę Kościoła.
     O święty niebios oddźwierny!
     Módlże się, módl za lud wierny;
     Spraw niech wolny przystęp mamy
     W otwarte niebieskie bramy.


Jakoś ty sam pokutnemi
Oblał grzech łzami rzewnemi:
Tak niech w moc twojéj przyczyny
Nasze opłaczemy winy.     O święty itd.

Jak na głos Anielskiéj mowy
Opadły z ciebie okowy:
Tak nas ty rozwiąż znękanych,
W tylu zbrodniach uwikłanych.     O święty itd.

Opoko Kościoła gromna!
Podporo nigdy niezłomna!
Dodaj w wierze sił i męztwa,
Aby błąd nie brał zwycięstwa.     O święty itd.

Rzym Krwią twoją poświęcony,
Miéj go z oka niespuszczony
A lud w tobie zaufany
Niech uwieńczy los z niebiany.     O święty itd.

Ty strzeż narody gorliwie,
Które cię wielbią prawdziwie,
By ich jad błędu nie raził,
Ani duch niezgody kaził.      O święty itd.

Zniszcz zasadzki, które dawny
Zdrajca na nas zrządził sławny;
Zetrzyj dumne jego rogi,
By nam z klęską nie był srogi.      O święty itd.

Gdy wściekłość wywierać pocznie
Przy zgonie, ratuj widocznie;
Byśmy w ostatniém potkaniu
Pewni byli o wygraniu.      O święty itd.

Chwała Ojcu i Synowi,
Oraz świętemu Duchowi,
Jak przedtem, zawsze i ninie,
Niechaj na wiek wieków słynie.      O święty itd.
                                 Amen.

knrdsk1

#1
Pieśń ta wg X.M.M.Mioduszewskiego na początku opatrzona jest zapiskiem
Z łacińskiego: Si vis Patronum.
a następnie jeszcze następującym wprowadzeniem:

     Dla pomnożenia w wiernych nabożeństwa ku Xiążęciu Apostołów Piotrowi Ś. Pius VI. dnia 19 Stycznia 1782 pozwolił wiecznemi czasy 100 dni Odpustu tym wszystkim, którzyby nabożnie odmawiali każdego dnia następujące Responsorium czyli Hymn, na cześć rzeczonego Ś. Apostoła; a Odpust zupełny w Święto Katedry w Rzymie tegoż świętego dnia 18 Stycznia, oraz w święto Oków Ś. Piotra 1 Sierpnia, aby tylko w tych dniach prawdziwie skruszeni, Spowiadali się, Komuniją Ś. przyjęli, odwiedzając którykolwiek Kościół lub Ołtarz tego Świętego, modlili się podług Intencyi najwyższego Biskupa.

Po czym następuje pieśń, a po niej:

ANTYFONA. Ty jesteś Pasterzem owiec, Xiążęciem Apostołów, tobie dane są klucze Królestwa niebieskiego.
V. Ty jesteś opoką.
R. I na tej Opoce zbuduję Kościół mój.

                           Módlmy się:
     Apostolską nas prosimy Cię Panie, błogosławionego Piotra Apostoła twego racz wspierać opieką: abyśmy, im ułomniejszemi jesteśmy, tem potężniejszemi siłami za przyczyną jego utrzymywani byli; a nieprzestannie Apostolską ubezpieczeni będąc obroną, nie podpadali występkom ani się dali pokonać nieszczęściom. Przez Chrystusa Pana naszego.     R. Amen

Melodia do tej pieśni poniżej:

knrdsk1

Całkiem inna melodia wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego) - także do pieśni o innych Apostołach, podobnie jak u X.M.M.Mioduszewskiego

Tradycja.Poznań

W załączniku opracowania "Jeśli chcesz szukać Patrona" z Siedleckiego 2001 (wg. Mioduszewskiego): melodie MIDI, oraz nuty PDF, XML i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
Ad maiorem Dei gloriam!