Na stopniach Twego upadamy tronu

Zaczęty przez Pablo, 22-07-2007, 19:16:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pablo

Introit:
Na stopniach Twego upadamy tronu,
Potężny Sabaot, wiekuisty Boże.
Jakaż ofiara milszą Ci być może
Nad tę ofiarę Chrystusa zakonu.

Gloria:
Tobie cześć, Tobie chwała, wiekuisty Boże,
Boś stworzył wszystkie rzeczy i rządzisz wszystkiemi.
Odwróc od nas co pokój duszy mieszać może,
I spraw, niech pokój zakwitnie na ziemi.

Credo:
Wierzę w Boga jedynego, Stwórcę nieba ziemi,
Wszystkich oku widomych i tajnych istności;
I w Syna, zrodzonego przed wieki wszystkiemi,
Jezusa Boga z Boga, i światło światłości.

Offertorium:
U stóp świętych ołtarzów Twych upokorzeni,
Ofiarujem Ci, Boże, dar chleba i wina,
Który się wkrótce słowy kapłana zamieni
W prawdziwą Krew i Ciało Boga Twego Syna.

Sanctus:
Święty! Święty! Święty! Władca zastępów,
Pan Bóg niepojęty! Pełne jest niebo,
Pełen jest świat cały Jego potęgi i chwały!
Zabrzmijcie góry i morskie odmęty;
A wy, narody, jednozgodnem pieniem
Śpiewajcie wiecznie: Święty! Święty! Święty!

Po Podniesieniu:
Padajcie lud, uniżcie się trony!
Przed śmiertelników okiem utajony
Pod postaciami wina i chleba,
Bóg zstąpił z nieba, Bóg zstąpił z nieba.

Po Komunji:
Błogosław, Boże, Twojemu ludowi!
Przyjmij tę ofiarę czci i dziękczynienia.
Niech Twoja łaska ducha w nas odnowi
I utoruje drogę do zbawienia.

(za: Śpiewnik kościelny dla Diecezji Chełmińskiej, J. Wiśniewski, Pelpin 1928)
[/size]

marian7

W Wianku Najświętszej Marii Panny - Częstochowa 1927 jest jeszcze:
Na Ewangelię.
Powstańcie ludy, na głos niebios Pana!
Nichaj ziemia cała milczenie zachowa!
Oto Bóg żywy przez usta kapłana
Odwiecznej prawdy głosić będzie słowa.

Na Benedictus.
Oto Bóg z nieba usty kapłańskimi
sprowadza do nas, niech zabrzmi hymn nowy;
Mówmy z dziatkami jerozolimskimi:
Hosanna Tobie, Synu Dawidowy!

tomas_wawa

Inną nieco wersję Na Benedictus podaje Siedlecki (wyd. 1918 r.):

Oto Bóg z nieba usty kapłańskiemi * Sprowadzon do nas! Niech zabrzmi hymn nowy! * Mówmy z dziatkami jerozolimskiemi: * „Hosanna Tobie, Synu Dawidowy! * Hosanna Tobie, Synu Dawidowy.”

CorCogitans

Na stronach Opoki można znaleźć nieco różniącą układem i zakończeniem wersję tej pieśni. Autorem słów jest Alojzy Feliński.

KYRIE
Na stopniach Twego upadamy tronu,
Potężny Sabaoth, wiekuisty Boże!
Jakaż ofiara milszą Ci być może
Nad tę ofiarę Chrystusa zakonu.

GLORIA
Tobie cześć, Tobie chwała, wiekuisty Boże!
Coś stworzył wszystkie rzeczy i rządzisz wszystkiemi,
Odwróć od nas, co pokój duszy mieszać może,
I spraw, niech pokój zakwitnie na ziemi.

PRZED EWANGELIĄ
Powstańcie ludy na głos niebios Pana,
Niech ziemia cała milczenie zachowa!
Oto Bóg żywy, przez usta kapłana,
Odwiecznej prawdy głosić będzie słowa.

SANCTUS
Święty! Święty! Święty!
Władca zastępów, Pan Bóg niepojęty.
Pełne jest niebo, pełen jest świat cały
Jego potęgi i chwały.
Zabrzmijcie góry i morskie odmęty,
I wy narody jednozgodnym pieniem
Śpiewajcie wiecznie: Święty! Święty! Święty!

AGNUS DEI
Padajcie ludy, uniżcie się trony!
Przed śmiertelników okiem utajony,
Pod postaciami wina i chleba
Bóg zstąpił z nieba.

NA BENEDYKCJĘ
Błogosław, Boże, Twojemu ludowi,
Przyjm tę ofiarę czci i dziękczynienia,
Niech Twoja łaska ducha w nas odnowi
I utoruje drogę do zbawienia.
Wzbudź miłość cnoty, wzbudź w nas żal za grzechy,
Pokutującym okaż Ojca litość,
W serca strapionych wlej święte pociechy
I daj nam zgodę, pokój i obfitość.

zolwikolew

#4
A się wtrącę: spotkałem się w modlitewniku ś.p. Babci z opisem iż autorem jest bp.Szczęsny Feliński, obecnie Święty. Jak gdzie indziej już wspominałem, ten modlitewnik nie dotrwał do czasów skanerów i cyfrowej fotografii. Dostrzegam zbieżność nazwisk- trudno orzec gdzie wystąpiło przekłamanie. Z niego także mam notatkę, że autorem melodii "Otrzyjcie już łzy" jest ks. Siedlecki. Czy ktokolwiek jest w stanie tę informację potwierdzić?
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum

CorCogitans

#5
Akurat w ostatnią niedzielę na warszawskim "starusie" organista przypomniał pierwszą zwrotkę tej zapomnianej pieśni, tym samym przypominając mi, że gdzieś w czeluściach Internetu już jakiś czas temu znalazłem pełniejszą wersję tej pieśni.
Źródłem jest portal Ars Polonica, a konkretny adres to: http://arspolonica.ocross.net/muzyka/karol-kurpinski/pienia-nabozne/pienia-nabozne-cz-2/
Tutaj zaś odrobinka informacji o autorach:
http://arspolonica.ocross.net/muzyka/karol-kurpinski/pienia-nabozne/
http://arspolonica.ocross.net/muzyka/karol-kurpinski/pienia-nabozne/polska-poezja-religijna/
Wrzucam więc całość z księgi II "Pieni Nabożnych" - są to tzw. pieśni przy Mszy Świętej (nr od 9 do 17). Autorem słów jest Alojzy Feliński a muzykę skomponował Karol Kurpiński. Rok 1825. Pisownia oryginalna.


Kyrie

Na stopniach Twego upadamy tronu
Potęzny Sabaoth wiekuisty Boże
Jakaż ofiara milszą Ci być może
Nad tę ofiarę Chrystusa zakonu.

Przy niéy do Ciebie lud podnosi pienie
Niech go łaskawie twa dobroć wysłucha
Wléy wserca nasze pobożnośći ducha
I obroć na nas Oycowskie weyrzenie.

Niech ta Ofiara w niebieskie podwoie
Wzniesie się z pieniem i kadzideł wonią
Niech łzy pokuty od Kar nas uchronią
I ubłagaią miłosierdzie Twoie.

Już nie obrzędem dawnego Kośćioła
Krew na Ołtarzach leie się bydlęca
Lecz Syna twego twóy lud ći poświęca
Czyż nas poiednać z Oycem Syn nie zdoła?


Gloria

Tobie cześć, tobie wieczna Chwała Oycze Boże
Coś stworzył wszystkie rzeczy i rządzisz wszystkiemi
Odwroć od nas, co pokóy duszy mięszać może
I spraw niech pokóy zakwitnie na ziemi.

Ty Boże Synu Boga coś nowém przymierzem
Dzieci z Oycem i ziemię zniebiosy ziednoczył
Ty któryś za ród ludzki Krew swoią wytoczył
Okryi nas Twoiéy opieki puklerzem.

I Ty który iękami strapionych dotknięty
Raczysz srogą sumienia usmierzaiąc woynę
Lać niebieskie pociechy wserca bogoboyne
Przyim cześć i dzięki Boże Duchu Swięty.


Przed Ewangielią

Powstańcie ludy na głos niebios Pana
Niech źiemia cała milczenie zachowa
Oto Bóg żywy przez usta kapłana
Odwiecznéy prawdy głosić będzie słowa.

O Ty którego dzieła niepoięte
Uwielbia wszelkie żyiące stworzenie,
Oczyść me serce by Twe prawdy Swięte
Znalazły godne, godne schronienie.


Credo

Wierzę w Boga iednego Twórcę nieba ziemi
Wszystkich oku widomych i taynych istnośći
I w Syna zrodzonego przed wieki wszystkiemi
Jezusa Boga z Boga i swiatło z swiatłośći.

On z Maryi Dziewicy i Ducha wcielony
Zstąpił z niebios na ziemię w człowieczéy Osobie
I pod Pontskim Piłatem za nas umęczony
Umarł dla dobra ludów i spoczywał w grobie.

Zmartwychwstał dnia trzeciego podług pism prawdziwych
Wstąpił wniebo i zasiadł na Oyca prawicy
A ztamtąd przyidzie sądzić umarłych i żywych
Nie będzie Państwa iego końca ni granicy.

Wierzę w Ducha swiętego, który sam pochodzi
Od Oyca i od Syna co w nas żywot rodzi
Równy im w Bóstwie równą z niemi cześć odbiera
On przez usta proroków skrytości otwiera.

Wierzę w Kościół powszechny wiarą niezachwianą
Wierzę w Chrzest i pokutę, na grzechów obmycie
Wierzę że zgrobów swoich umarli powstaną
Wierzę że w nowym świećie nowe wezmą życie.


Offertorium

U nóg świętych ołtarzów Twych upokorzeni
Ofiaruiem Ci Boże dar chleba i wina
Który się wkrótce słowy Kapłana zamieni
w prawdziwą krew i ciało Boga Twego Syna.

Z głębokiém taiemnicę tę swięcim uczczeniem
Która w nowym zakonie spełnia zakon stary
Taiemnicę co gruntem iest Chrystusa wiary
Rękoymią łaski niebios I swiata zbawieniem.


Sanctus

Swięty! Swięty! Swięty!
Władzca Zastępów, Pan Bóg niepoięty.

Pełne iest Niebo
pełen iest Swiat cały
Jego potęgi i chwały.

Zabrzmiycie góry
i morskie odmęty
J wy narody iednozgodném pieniem
Spiewaycie wiecznie
Swięty Swięty Swięty!


Przegrywka organowa


Agnus

Padaycie ludy, uniżcie się trony
Przed smiertelników Okiem utaiony
Pod postaciami wina i chleba
Bóg zstąpił z nieba.

Baranku Boży zbawco twego ludu
Uczyń godnemi Nas nowego cudu
Wstąp w nas naszemi władniy sercami
I mięszkay z nami.


Na Benedykcyą

Błogosław Boże Twoiemu ludowi
Przyim tę Ofiarę czci i dziękczynienia
Niech Twoia łaska ducha wnas odnowi
I utoruie drogę do zbawienia.

Wzbudź miłość cnoty Wzbudź wnas żal za grzechy
Pokutuiącym okaż Oyca litość
Wserca strapionych wléy swięte pociechy
I day nam zgodę pokóy i obfitość.

senacinimod

A jaka melodia?

Jakby ktoś wrzucił albo przesłał nagranie, byłbym niezmiernie wdzięczny  :)

CorCogitans

#7
Nie melodia, a melodie, gdyż jest to pieśń mszalna, jak ja to nazywam, "na kilka nót" :) - czyli zwrotki różnią się melodycznie zależnie od części Mszy Św., jakiej odpowiada - czyli jest to jakby ciąg kilku pieśni na kolejne etapy liturgii.
Melodię "introitową" można znaleźć u Mioduszewskiego w pieśni "Nieogarniony", a cały zestaw na kolejne części Mszy Św. w "Melodyach do zbioru..." (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=672.0) z leciutko zmienionym tekstem, czy w Siedleckich 1908, 1922, 1939 (takie mam na kómpie), no i u Nachbara. Jeśli Kolega nie ma tych egzemplarzy mogę wrzucić wyjątki (pryntskriny) z tych śpiewników, choć najprędzej po niedzieli.
A jeśli chodzi o nagranie, to łatwo znaleźć zgrabnie zaśpiewane: http://www.youtube.com/watch?v=TXvh7pCA2KI