O Maryo moja radość [nuty]

Zaczęty przez Pablo, 24-07-2007, 15:13:53

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pablo

O Maryo moja radość! O Maryo, serce me!
Duszy mej jedyna ufność, bez ciebie jest wszędzie źle!
   Salve Regina! Zdrowaś Marya!
   O Marya, Marya! Salve Dziewico!
   Boga Rodzico! Uproś nam łaskę Syna.


2. O Matuchno, Ciebie proszę, proś za nas Syna Twego,
Płaszczem Twej dobrotliwości przyodziej mnie grzesznego.
   Salve Regina! Zdrowaś Marya!
   O Marya, Marya! Salve Dziewico!
   Boga Rodzico! Uproś nam łaskę Syna.


3. O Maryo Panno, niechaj bez Ciebie nie umieram,
Boga mego za mnie błagaj, niechaj szczęśliwie skonam.
   Salve Regina! Zdrowaś Marya!
   O Marya, Marya! Salve Dziewico!
   Boga Rodzico! Uproś nam łaskę Syna.


4. My już sami uważamy, żeśmy Boga gniewali,
Serce Tobie poświęcamy, byśmy Ci cześć oddali.
   Salve Regina! Zdrowaś Marya!
   O Marya, Marya! Salve Dziewico!
   Boga Rodzico! Uproś nam łaskę Syna.


5. O Matuchno, dziatki zasłoń, k'Tobie się uciekamy.
Od wszystkiego złego nas chroń, pokornie Cię wzywamy.
   Salve Regina! Zdrowaś Marya!
   O Marya, Marya! Salve Dziewico!
   Boga Rodzico! Uproś nam łaskę Syna.


6. Amen, Amen, o Maryo, Tobie się polecamy,
Przyczyń się do Swego Syna, pokornie Cię błagamy.
   Salve Regina! Zdrowaś Marya!
   O Marya, Marya! Salve Dziewico!
   Boga Rodzico! Uproś nam łaskę Syna.


(za: Śpiewnik kościelny dla Diecezji Chełmińskiej, J. Wiśniewski, Pelpin 1928)

Maximilianus

Nuty (za: Śpiewnik kościelny dla Diecezji Chełmińskiej, Jan Wiśniewski. Pelpin 1928):

Hrabia Radwan

Melodya (za: S. Siedlewski, F. Nowowiejski, Trzy pieśni do Matki Boskiej, Poznań 1925):