Po całym świecie niechaj chwała będzie [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 29-07-2007, 00:55:08

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Wrocławski 1865
Melodyja: w Śpiewniku Krakow. na kar. 255.

Po całym świecie niechaj chwała będzie, w Trójcy jedynemu,
Wszechmogącemu Ojcu, i Synowi, Duchowi Świętemu:
        We trzech Osobach jesteś jeden Panie,
        Nie pojmie tego człowiecze mniemanie,
                I rozum ustanie.

Bo nie tylkoć my Twego Majestatu pojąć nie możemy,
Którzy na świecie mizerne stworzenia dobrze nie żyjemy;
        Lecz i tym trudno, którzy już są w niebie,
        Aby pojmować godnie mogli Ciebie,
                Niepojęty Panie.

Więc upadamy przed Twym Majestatem Wszechmogący Boże!
Daj skutek łaski czego ludzki rozum pojmować nie może,
        A odpuść grzéchy stworzeniu swojemu,
        Spraw by był koniec życiu bezbożnemu,
                Pokornie prosimy.

Nie patrz na nasze obrzydłe występki, bez liczby i miary,
I nie przepuszczaj na nas sprawiedliwie zasłużonéj kary:
        Bo przyjdzie zginąć Ojcze miłościwy,
        Za wszystkie grzéchy, kiedy będziesz mściwy;
                Niechaj nie giniemy,

Niechaj nad nami Twoje miłosierdzie będzie miły Panie,
Bo to przewyższa straszliwą surowość i słuszne karanie;
        Na któreśmy tak ciężko zasłużyli,
        Gdy ustawicznie tylkośmy grzészyli:
                Znamy zbrodnie swoje.

Przecież my Twoje lepianki mój Panie, wejźrzyj na stworzenie,
Daj pomoc łaski, a nie daj zaginać, raczej daj zbawienie;
        Bo cóż za prace mieć będziesz w nadgrodę,
        Miasto pożytku, niesłychaną szkodę;
                Zmiłuj się nad nami.

Maximilianus

#1
Nuty do pieśni (za: Melodye do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego. Ułożone do grania na organach i śpiewania na cztery głosy. Pelplin 1907):

tomas_wawa

Melodia według: T. Kiewicz, Kancyonał, czyli śpiewnik dla młodzieży, 1901 r., pieśń nr 53.

knrdsk1

Melodia wg X.M.M.Mioduszewskiego (ów Śpiewnik Krakowski, karta 255)