Bogu Ojcu i Synowi [mel.]

Zaczęty przez tomas_wawa, 29-07-2007, 13:41:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r.
M: (prawdopodobnie) Duchu Święty, daj natchnienie lub Wesoły nam dzień dziś nastał

1. Bogu Ojcu i Synowi * I równemu im Duchowi, * Trzem Osobom niechaj będzie * Jednakowa chwała wszędzie.

2. W miłosierdziu niepojęta * Przyjdź na pomoc Trójco Święta! * I wysłuchaj prośbę moją, * A pokaż nam łaskę Twoją.

3. Niech Cię chwalę, Boga mego, * W Trójcy Świętej jedynego; * Chwała Twoja, wieczny Panie * Niech w sercu mem nie ustanie.

4. Boże Ojcze Wszechmogący! * Twe stworzenie kochający, * Wysłuchaj nas, lud proszący, * W dobroci Twej ufający.

5. Dałeś na śmierć Syna Twego, * Dla miłości z nas każdego, * Niechże droga męka Jego * Ubłaga Cię, Boga mego.

6. Marnotrawne kochasz syny * I odpuszczasz onym winy, * Nas do dobrej przyjm krainy, * W dzień śmierci, Ojcze jedyny!

7. Synu Boży narodzony, * W Sakramencie utajony, * A na krzyżu umęczony, * Bądź nad wszystko pochwalony.

8. W serca Twego miłej ranie, * Niech otrzyma ubłaganie * Nasze do Ciebie wołanie, * Synu Boży, Jezu Panie!

9. Mocą krzyża krwią zlanego, * Od wszelkiego zasłoń złego, * Każdego człeka grzesznego, * Krwią Twoją odkupionego.

10. Duchu Święty, daj natchnienie, * I nam grzechów opatrzenie, * Przez łask Twoich udzielenie, * A potem wieczne zbawienie.

11. Zapal ogień w nas miłości, * Użycz daru roztropności, * W przeciwnościach cierpliwości, * I należytej czystości.

12. Bądź pociechą zasmuconym, * Bądź ratunkiem utrapionym, * Przewodnikiem bądź błądzącym, * I przytomnym Ciebie czczącym.

Hrabia Radwan

13. Dla miłości ludu Twego, * Trójco Świeęta, z czyscowego, * Wyzwól z ognia Twoje sługi, * Przez wszystkich ŚŚ. zasługi.

14. Wspomnij Jezu na twe rany, * Dla dusz tych ukrzyżowany, * I dźwignij je zranionemi, * Z czysca rękami swojemi.

15. O Maryo dobrotliwa, * Matko wszystkim litościwa, * Staw się do Boga za nami, Wszystkiemi jego sługami.

16. Wszyscy Święci za nas proście, * Trójcę świętą, i wspomożcie, * Niechaj Boskiéj łaskawości, W każdéj doznamy ciężkości.

za: X. Donat Piątkowski Z.k., Najświętsza Panna Marya Cudowna w Jarosławiu, Rzeszów 1864, s. 176.