Augustyn, św.: Wielki Ojcze Augustynie [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 29-08-2007, 15:42:34

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T i M: T. Flasza, Śpiewnik kościelny katolicki, 1930 r., pieśń nr 864.

1. Wielki Ojcze Augustynie, przyjmij nasze błagania,
Niechaj Twoje wiekie Imię ku Bogu nas nakłania.
Prowadź nas, dzieci Twe ku zbawieniu za sobą,
Nasz Pasterzu, Biskupie i Kościoła ozdobo.

2. Przez nauk Twoich tak wiele, prawdy Bożej obrono,
Przybyło wiernych w Kościele, mądrych sędziów korono.
Ubóstwa, pokory, najpiękniejszy nasz wzorze,
Tyś nas poznać nauczył, które pismo jest Boże.

3. Tyś napisał dla zakoów święte drogi i prawa,
A kto w nich wytrwa do zgonu, niemi serce napawa.
Ten za Twą opieką pewnie trafi do nieba,
Do ojczyzny swej wiecznej, gdzie już cierpieć nie trzeba.

4. Królu mocarstw, Twej opieki niechaj błaga świat cały
I niech pragną wszystkie wieki Twojej świętej czci, chwały.
Z Twej łaski, dobroci, jesteśmy zapisani
Do ojczyzny niebieskiej, gdzie się cieszą wybrani.