Z odgłosem (Msza)

Zaczęty przez marian7, 08-02-2008, 22:56:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Na Introit.

1. Z odgłosem wdzięcznych pieni
    Ku Tobie się wznosimy,
    Przez Ciebie wybawieni,
    Twój, Chryste, zgon święcimy.
2. Zebrani dziś pospołu,
    Składamy Ci ofiary;
    Z jednego Ojca stołu
    Jednakie bierzem dary.
3. Spraw, Boże, byśmy zgodni,
    Jak bracia wiecznie żyli,
    Ofiary Twojej godni,
    Nauki Twe pełnili.

Na Gloria.

Chwałę Panu wdzięcznym pieniem,
Ludy, Anioły, roznieście.
Ożywieni Jego tchnieniem,
W Nim dla Niego jesteście.

Na Offertorium

1. Przyjmij Boże tę ofiarę,
    Którą za nas kapłan święci,
    Wzmacniaj wiecznie naszą wiarę,
    Wspieraj wszystkie dobre chęci!
2. Kędy Twoje słońce świeci,
    Tam, gdzie ludzkie serca biją,
    Niech Cię znają Twoje dzieci,
    Niech jak bracia w zgodzie żyją.
3. Którzy już są przy Twym tronie,
    Ci, co żyją do tej chwili,
    Co po naszym przyjdą zgonie,
    Spraw, by w Tobie, Boże, żyli.

Na Sanctus (zwr. 1 i 4) i po Podniesieniu (zwr. 2 i 3).

1. Upadnij na kolana,
    Ludu, czcią przejęty.
    Uwielbiaj swego Pana:
    Święty, Święty, Święty!
2. Zabrzmijcie z nami, Nieba:
    Bóg nasz niepojęty
    W postaci przyszedł chleba:
    Święty, Święty, Święty!
3. Powtarzaj, ludzki rodzie:
    Wiarą przniknięty,
    Na wschodzie i zachodzie:
    Święty, Święty, Święty!
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie
    Ku nam łaską zdjęty,
    Niech wiecznie wielbion będzie:
    Święty, Święty, Święty!

Na Agnus.

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary
    Z Twojego stołu dary biorą,
    Ręce do Ojca unoszą po dary
    I z ufnością i z pokorą.
2. Boży Baranku, coś zmazał grzech świata,
    Aby lud Twój Żył bezpieczny:
    Utwierdź w nas wiarę i miłość do brata,
    Daj nam pokój, pokój wieczny.

T. K. Brodziński, 1820
M: (z wyj. Sanctus) Karol Studziński (Siedl.4)
M: Sanctus  (Upadnij na kolana) A. Freyer

CorCogitans

#1
Praktyczne wykorzystanie tej pieśni, na podstawie wspomnień, można przeczytać tutaj: http://www.ojczyzna.pl/nowe-artykuly/dachau_auschwitz_9_sierpien_1942.html
Polecam lekturę całości artykułu.

Ciekawe jest zerknięcie do źródeł: https://ia700301.us.archive.org/7/items/pismabrod01broduoft/pismabrod01broduoft.djvu (str. 5 w książce - 19 w pliku), bo tam mamy nie tylko pełniejszą wersję tej "mszy polskiej" ale i ciekawy wiersz przed tytułową (incpitową) zwrotką. Ktoś zna do tego melodię ("Jezus przy wieczerzy schyłku")?