Za Matką się udaj [nuty]

Zaczęty przez marian7, 17-03-2008, 16:54:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Za Matką się udaj, prośby nasze oddaj,
Synowi Twojemu nam narodzonemu, nam narodzonemu.

Panno osobliwa, Matko litościwa,
Obdarz nas cichością i świętą czystością i świętą czystością.

O Matko jedyna, ubłagaj nam Syna,
Uspokój głód, wojnę, daj czasy spokojne, daj czasy spokojne.

Daj żywot skuteczny, święty i bezpieczny,
Z Jezusem mieszkanie i z Nim królowanie, i z Nim królowanie.

Chwała Bogu: Ojcu, Synowi Bożemu,
Duchowi Świętemu, w Trójcy jedynemu, w Trójcy jedynemu.

Melodya z Krakowa
Śpiewnik XX Misyonarzy w Krakowie 1916 r.

Hrabia Radwan

Szczeble do nieba czyli Zbiór pieśni z melodyjami w kościele rzymsko-katolickim od najdawniejszych czasów używanych T. 1, 1867 podaje następującą melodyę: