Pójdź do Jezusa

Zaczęty przez knrdsk1, 27-05-2007, 15:10:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * w Nim tylko szukaj pociechy tam. * On cię napoi krwią swoich ran,
On Ojciec, lekarz, Pan.
Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, * O Jezu pociesz nas!

2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź. * Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas, * O Jezu, pociesz nas!
Słuchaj Jezu...

Mira

3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień,
Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór,
W Tobie, o Jezu mój.
Słuchaj Jezu…

4. My wytrwać chcemy i ścierpieć ból,
Boś Ty cierpienia i łez jest Król,
Ty zaś, o Panie, płaszcz rozwiń Twój,
Rany zadane gój.
Słuchaj Jezu…

krzysiek10111

5.
Gdy zwątpień chwila ogarnie cię
w swych przeciwnościach nie zrażaj się
lecz Jezusowi powierz swój ból
bo On twój Mistrz i Król
ref : słuchaj Jezu ....

Bartek


krk1mc

Inna wersja wdg: Śpiewnik Pielgrzyma- Droga Zbawienia

1. Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas! Usłysz głos Jego, nie bądź jak głaz! Wszak On tak bardzo miłuje nas, Woła tak słodko: pójdź!

Refren: Ujrzym widok piękny jako cud, Gdy rzuciwszy grzechu złość i brud, Wkroczymy wreszcie w niebieski gród — Jezu, przychodzę już!

2. Pójdź, o me dziecię, usłuchać chciej! Daj Mu swe serce, w sercu Go miej! Pewną przystanią On duszy twej, Więc Doń bez zwłoki pójdź!

3. Wierz tylko silnie, Pan przyjmie cię! Czyliż nie czujesz, jak zbliża się? Z miłością otrze twej skruchy łzę. Pójdź, grzeszny człeku, pójdź!

czytane

Zwrotka 6 i 7 //. Śpiewnik Jasnogórski 1936//

6. Gdy Jezu skargi usłyszy głos, * Odmieni znoje i ciężki cios, * I doda męstwa otuchy sił * Bo On twym Zbawcą był.
7. Dla Ciebie Jezus chce Ojcem być, * Z Tobą na wieki w niebiosach żyć, * więc chęci swojej oddaj Mu kwiat, * niech Cię nie nęci świat.