Cieszymy się żyjąc Panie [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 02-05-2008, 10:27:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Pelpliński

Pieśni na Wniebowstąpienie Pańskie

Pieśń IV.

(melodia jak poniżej, Albo na nótę: "U drzwi Twoich stoję Panie")

Cieszymy się żyjąc, Panie,
Uważając wszyscy zgoła
Duchów świętych wychwalanie,
Wyznać zatém każdy zdoła,

Żeś Ty, Jezu, Bóg prawdziwy
W majestacie i na tronie,
Jako Ojciec litościwy
Siedzisz dla nas ku obronie

Przeto ufność naszę w Tobie
Pokładamy my stworzenia,
Że nas przyjmiesz w Swéj osobie;
Wszak szczęśliwe Twe pragnienia.

Próżno, próżno się złośliwi
Chcą sprzeciwić Twéj wielkości,
Bo my o Twój honor tkliwi,
Ich zaś skarzesz brzydkie złości.

Jako władzca ziemi, nieba,
Jako rozkosz szczęśliwości,
Jako Sędzia, gdy potrzeba,
Wydasz dekret surowości.

My wierzymy, żeś jest Głowa,
Światło prawdy, źródło wiary,
To wyznają, wszystkie słowa,
Bez obłudy i bez miary.

Z tego względu zapewnieni
Obietnicą dostąpienia
Szczęśliwości, to nie zmieni
Boski wyrok do zbawienia.

Wszakżeś wyznał Sam to, Boże,
Że bez plamy cnoty czyste,
Wykonywaj, jak kto może,
A nagrody dasz wieczyste.

Żem ułomny, widzisz zbliska,
Przeto dźwigasz nas Twą ręką;
Grzech ucieka, który ściska,
Przed cudowną Twoją męką.

Poglądajże litościwie
Na nas z tronu wspaniałości
I wspomagaj miłościwie
Słabych w wierze przy czułości.

Ziemi okrąg Cię zobaczy
Jako Wodza, Pana świata;
Każdy pozna, co to znaczy,
Gdy przypomni swoje lata.

Wówczas z wiary duszy dobra
Radować się będzie śmiała,
Że w swych sprawach była szczodra,
Ztąd jéj światłość zajaśniała. Amen.