Pamiątkę dnia Świątecznego [nuty->]

Zaczęty przez knrdsk1, 27-05-2007, 16:18:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

wg X.M.M.Mioduszewskiego, mel. własna lub na mel. "Wesoły nam dzień dziś nastał"

Pamiątkę dnia Świątecznego, Zesłania Ducha Świętego, z Kościołem dziś obchodzimy, i dawcę darów wielbimy, Alleluja, Alleluja!

W tym dniu gdy się wraz modlili Apostołowie, w tej chwili Szum powstaje - płomieniste widzą języki ogniste All.

Boskim ogniem zapaleni, Duchem Świętym napełnieni, Śmiało wśród tłumu wielkiego, głoszą Ukrzyżowanego All.

Piotr święty jednym kazaniem, Ducha świętego działaniem, Tak wpływa na słuchające, że nawraca trzy tysiące All.

A gdy mają rozkaz dany, rozejść się między pogany, Tam mocą słowa i cudów, nawracają mnóstwo ludów All.

Twoje to są dziwne sprawy, Duchu Święty Boże prawy, Spuść i na nas twe promienie, a wnet znikną błędów cienie All.

knrdsk1

#1
Wersja ze WSPÓŁCZESNEGO (1994 r) (!) Siedleckiego (kolejny dowód na to że warto go mieć!):
Korekta - najnowsze wydania śpiewnika X. Siedleckiego, jak się okazuje, są coraz gorsze. Mniej pieśni starych, obcinana coraz większa liczba zwrotek... w "nagrodę" dodaje zaś nowe pieśni, wątpliwej jakości  >:(

Pamiątkę dnia świątecznego
Zesłania Ducha Świętego
Dziś z Kościołem obchodzimy
Dawcę darów pieśnią czcimy
Alleluja, alleluja.

Co Ezechiel zwiastował,
O czym Joel prorokował
To na oczy wszelkie ciało
W dzień świąteczny oglądało. All.

Gdy Apostołowie mili
W tym dniu rzem się modlili,
Nad nimi się płomieniste
Jawią języki ogniste. All.

Boskim ogniem zapaleni,
Duchem Swiętym napełnieni,
Śmiało Wśród tłumu wielkiego
Głoszą Ukrzyżowanego. All.

Święty Piotr jednym kazaniem,
Ducha Świętego działaniem,
Tak porusza słuchające,
Że nawraca trzy tysiące. All.

Dziwują się Elamici,
Z ziem dalekich prozelici
I Partowie i Medowie,
Że ich słyszą w swojej mowie. All.

Ci co Pana krzyżowali,
Ciężko grzechów żałowali,
Apostołów się pytali,
Jakby Boga przebłagali. All.

Rzekł Piotr do nich: "Pokutujcie,
W Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie,
Gdy się grzechów pozbędziecie,
Ducha Świętego weźmiecie". All.

Odtąd już wiernych niemało
Od dnia do dnia przybywało;
Już na okoliczne miasta
Kościół Boży się rozrasta. All.

Lecz już uczniom rozkaz dany:
"Rozejść się między pogany!"
Tamci mocą słów i cudów
Nawracają wiele ludów. All.

Myśmy też wezwani byli,
Byśmy w Chrystusa wierzyli;
Za dar wiary dziś dziękujmy
I wierność Bogu ślubujmy. All.

Ducha to Świętego sprawa,
Że wytrwanie w wierze dawa;
W prawdzie utwierdza każdego
Do żywota przejrzanego. All.

O Dawco Ducha Świętego,
Daj i nam dziś Gościa tego,
By litując się nad nami,
Ubogacił nas darami. All.

Przybądź do nas Duchu Święty,
Będziesz radośnie przyjęty;
Dasz nam żyć w wierze, w miłości
I róść w Twej sprawiedliwości. All.

Duchu Święty, cześć Ci dajem,
Z Ojcem, Synem wraz wyznajem;
Trzem Osobom niechaj będzie
Równa chwała zawsze, wszędzie! All.

tomas_wawa

Cytat: knrdsk1 w 30-05-2007, 12:59:44
Wersja ze WSPÓŁCZESNEGO (!) Siedleckiego (kolejny dowód na to że warto go mieć!):
Zależy, które współczesne wydanie mamy na myśli. Z nowszych wydań Siedleckiego (poza tymi z 1918, 1928, 1953 i 1965) dysponuję dwoma: z 1987 r. oraz 2006. O ile Siedlecki z 1987 r. jest wart polecenia, chociażby ze względu na swoją objętość, a tym samym ilość pieśni zarówno starszych, jak i nowszych (ale na wskroś liturgicznych!), o tyle wydanie z roku 2006 jest żenujące... Nawet takie pieśni jak Chrystus Pan zmartwychwstał, zostały okrojoe do trzech zwrotek. W przypadku pieśni "Pamiątkę dnia świątecznego", będącej przedmiotem niniejszego wątku zamieszczono jedynie 6, zaś w pieśni Chrystus Pan w niebo wstępuje - 5. Co ciekawe, zamieszczono informację, że 3, 7 i 10 zwrotka pochodzą z wieku XVI, tyle, że tekst kończy się na piątej...

knrdsk1

Tak, już poprawiłem, że współczesne znaczy '94. Zamieszczałem ten tekst w chcili kiedy toczyła się dyskusja nt. śpiewników, które warto mieć i z nich korzystać. Byłem przekonany że Siedlecki to Siedlecki, nie powinien był się pogorszyć, jednak okazało się że tak się niestety stało :-( I tylko ten mój dopisek został, faktycznie bez sensu w tej sytuacji.

tomas_wawa

Zapis melodii według śpiewnika ks. M. M. Mioduszewskiego znajduje się w tym wątku: http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,1025.0.html