Wieczny Królu z wysokości (Aeterne rex altissime)

Zaczęty przez tomas_wawa, 23-10-2008, 18:54:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. S. Grochowski, Himny, prozy i cantica kościelne, 1599 r., hymn LI.

1. Wieczny Królu z wysokości, * Tyś nas nabawił wolności, * Tyś śmierć okrutną zwojował, * Łaskę i tryumf zgotował.
2. Wstąpiwszy w niebo w obłoku, * Siedzisz przy ojcowskim boku, * A wiedziesz rząd sobie zdany, * Tu bywszy jako poddany.
3. Lecz teraz wszystko stworzenie, * Niebieskie i ziemskie plemie, * I którzy pod ziemią żyją, * Czyniąc pokłon, czołem biją.
4. Drżą wszystkie anielskie stany * Patrząc w ciele na odmiany: * Ciało błądzi, z drugiej strony * Ciało rządzi, Bóg wcielony.
5. Bądźże pociechą nam, Panie, * Co w niebie mając mieszkanie, * Świat po swej woli obracasz, * Wesela świeckie wywracasz.
6. Nakoniec Boże, prosimy, * Zgładź to wszystko, co grzeszymy, * Wznieć serca nasze ku Tobie, * Zachowaj nas w łasce sobie,
7. Aby, gdy nagle przybędziesz * I na sąd straszny zasiędziesz, * Uszlichmy win zasłużonych, * Dostawszy koron straconych.
8. Chwała twa Panie niech słynie, * Któryś wstąpił w niebo ninie, * Bądź pochwalon z Ojcem wiecznie * I z Duchem świętym społecznie.

Współczesna wersja tego hymnu:
T i M: Śpiewnik Liturgiczny, 1991 r., pieśń nr 213.

1.  Królu odwieczny wszechświata * I Zbawco całej ludzkości,* Twoje zwycięstwo nad śmiercią * Otwarło łaski podwoje.
2.  Dzisiaj wstępujesz do nieba, * By zasiąść z Ojcem na tronie; * On Ci na wieki przekazał * Władanie wszelkim stworzeniem.
3.  Wszystko, co żyje na ziemi, * Napełnia Otchłań i niebo, * Tobie poddane na zawsze, * Przed Tobą zgina kolano.
4.  Drżą aniołowie zdumieni * Odmianą losu człowieka: * Ciało obmyte z przewiny * Króluje w Słowie Wcielonym.
5.  Ty jesteś, Chryste, radością, * Nagrodą nam obiecaną; * Świata całością kierujesz, * Poskramiasz złudy doczesne.
6.  Przeto prosimy Cię, Panie,* Byś wszystkim grzechy przebaczył, * Serca pociągnął ku Tobie * Przez łaskę z nieba wylaną.
7.  Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić * Wśród chmur płonących czerwienią, * Daruj nam karę należną * I przywróć godność straconą.
8.  Jezu, co w niebo wstępujesz, * Niech Ciebie z Ojcem i Duchem * Śpiew odkupionych wysławia * Przez całą wieczność bez końca. Amen.