Chryste, przebacz sługom grzechy (Placare Christe servulis)

Zaczęty przez tomas_wawa, 03-11-2008, 01:24:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

Tłumaczenie hymnu nieszpornego na Uroczystość Wszystkich Świętych.

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 414.

1. Chryste, przebacz sługom grzechy * Wspartym Patronką Dziewicą, * Co błaga Ojca pociechy * Przed Twojej łaski stolicą.
2. Wy, dziewięciu chórów rzędy, * O duchy błogosławione, * Oddalcie szkody i błędy, * Obecne, przyszłe, minione.
3. Apostoły i Proroki, * Niech Bóg za waszą przyczyną * Przyjmie naszych łez potoki, * I odpuści karę z winą.
4. Męczennicy i Wyznawcy, * W krwi purpurze, i w szat bieli, * Wiedźcie nas, wy świadki Zbawcy, * Byśmy niebo osiągnęli.
5. Najczystszy chórze dziewiczy, * I wy, których zrodził w niebie * Święty żywot pustelniczy, * Dajcie miejsce nam u siebie.
6. Stłumcie niewiarę, co błądzi, * Niechaj wiernych nie ogarnia; * Niechaj jeden Pasterz rządzi, * Jedna niech będzie owczarnia.
7. Chwała Ojcu i Synowi * Jego jednorodzonemu; * Chwała Pocieszycielowi, * Wiecznie Bogu trójjednemu. Amen.