Zbliżajmy się przed tron Pana (Msza)

Zaczęty przez marian7, 10-11-2008, 19:16:41

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Na Introit.
Zbliżajmy się przed tron Pana, - Upadajmy na kolana
Oddajmy chwałę samemu - W Sakramencie przytomnemu.
Oto msza święta się zapoczyna, - Która śmierć Chrysta nam przypomina.

Boże w świętym Sakramencie, - Wspomagaj nas w tym momencie,
Byśmy pobożnie i z wiarą, - Przed Twoją stali ofiarą:
Na tym ołtarzu Tyś sam kapłanem, - Sameś ofiarą i naszym Panem.

Na Gloria.
Niżeli Cię pojmano - I na śmierć krzyża skazano,
Pod chleba, wina kształtami, - Chciałeś mieszkać między nami;
Miłość Twa wielka sprawiła, Panie, - Byś między nami obrał mieszkanie.

Na Graduale.
Rozum wprawdzie nie pojmuje, - Jako się ten cud sprawuje,
Lecz Twe słowa, miły Panie, - Stwierdzają nasze wierzenie:
Tobie wierzymy, bądź uwielbiony, - W świętej hostyi tu utajony.

Na Credo.
W Bogu w Trójcy jedynego, - Wierzymy Stwórcę naszego,
Jezusowi wcielonemu, - W tej hostyi ukrytemu:
Niech w ustach naszych zabrzmi śpiewanie, Zawitaj Jezu, nasze kochanie!

Na Offertorium.
Chleb i wino, Twoje dary, - Składamy do tej ofiary.
Przed śmiercią Chrystus oboje, W Krew i Ciało zmienił swoje,
I tu ten sam cud Jezus uczynił, - Te dary w Ciało swoje przemienił.

Racz przyjąć, prosimy, w niebie, - Te dary, które przez Ciebie
Składamy, prosząc Cie Panie, - Bacz łaskawie spojrzeć na nie;
Gdy je przemienisz w Ciało Twą mocą, - Niech nam do nieba będą pomocą.

Na Sanctus.
Zbliża się moment straszliwy, - Zbliża się Jezus, Bóg żywy,
By w nas pomnożył swe dary, - nasze poświęcił ofiary.
Zbliżaj się, Jezu źródło kochania, - Naucz nas cnoty i dróg zbawienia.

Przy Podniesieniu.
Co przyrzekł, Jezus uczynił, - Chleb i wino już przemienił,
W Krew i Ciało swoje żywe, - Choć ukryte, jest prawdziwe:
Oto człowiecze, Pan Bóg przed Tobą, - Jeżeliś godzien, złączy się z Tobą.

Na Agnus Dei.
Zbliżajcie się, Jezus woła, - Siadajcie do mego stoła;
Pożywajcie moje Ciało, - Które za was ucierpiało.
A teraz z Ciałem Krew moję pijcie, - Która wylana za was obficie.

Panu z ubogim pospołu - Wolny wstęp do tego stołu;
Honorów nie upatruje, - Cnoty jedynie szacuje:
Luboś w ubogie przybrany szaty, - Przystąp, jeżeliś w cnoty bogaty.

Na Ite missa est.
Lecz jeżeli w grzechach żyjesz, - Nie przystępuj, bo tu zginiesz;
Porzuć grzechowe nałogi - A chwyć się zbawienia drogi:
Opłacz przed Panem złe przeszłe sprawy, A potem przystąp, będzieć łaskawy.

K. Żmijka. Kancyonał mniejszy.

Marula