O Dziecię Jezus w Nazarecie [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 24-11-2008, 23:33:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

Żeby to współcześnie powstawały pieśni dla dzieci na podobnym poziomie...

T: ks. L. Skowronek, Droga do nieba, 1924 r., pieśń nr 120.

1. O Dziecię Jezus w Nazarecie, * Byłoś rozkoszą Matki Swej, * Tyś dla Niej wszystkiem na tym świecie, * Nadzieją, skarbem, szczęściem Jej.
2. Tyś Matce Twojej na tej ziemi * I Ojcu też posłuszny był, * Pomagał im rączkami Swemi * W ich pracy - Tyś tu dla nich żył.
3. Choć Bogiem byłeś, Panem świata, * Pokornieś im tu służyć chciał, * Tyś dla rodziców wszystkie lata * Szacunek, cześć i miłość miał.
4. Ty dla nich byłeś pociech zdrojem, * Tyś słodził chwile gorzkie ich. * Znękani trudem, pracą, znojem, * Czerpali siłę w słowach Twych.
5. Racz Jezu wejrzeć na Twe dzieci, * Podobne Tobie chcemy być, * Niech miłość Twoja w nas się wznieci, * Byśmy jak Ty mogły żyć.
6. Spraw, byśmy się pociechą stały * Rodziców, których dałeś nam, * Byśmy szacunek dla nich miały, * Ktoregoś nam dał przykład sam.
7. Niechaj wzrastamy w łasce Boga, * W mądrości i bojaźni Twej, * Choć przykrą będzie cnoty droga, * Niech nigdy nie schodzimy z niej.
8. Pogańskie dziatki polecamy * Tak Dziecię Jezu, pieczy Twej; * Za nie modły, dary składamy, * O, światło wiary dać im chciej.

czytane