Dzień Zaduszny: Posłyszcie, przyjaciele, lamentu wielkiego

Zaczęty przez tomas_wawa, 27-11-2008, 23:45:40

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 837.

1. Posłyszcie, Przyjaciele, lamentu wielkiego, * Naszych przodków wielu z ognia czyścowego, * Wołają we dnie i w nocy, żądają od nas pomocy * W tak wielkich boleściach.
2. Wołają rodzice, bracia i też siostry, * Których trapi w czyścu ogień bardzo ostry, * Ach, zmiłujcież się, zmiłujcie, a nas smutnych z mąk ratujcie, * Przyjaciele mili.
3. Ach, gdybyście mogli oczami zobaczyć, * A nas, smutne dusze nieco w tem pocieszyć, * O, tak ciężkie wzdychania, bez wszelkiego pocieszenia, * Ach, cóżbyście rzekli.
4. Lecz nie jest podobna ani przyrównana * Wtem naszem czyścu wielkiego trapienia, * Nie jest można wymówić, opisać, ani wysłowić, * Co musimy znosić.
5. Nadto pocieszenia nie masz w tem to tu dręczeniu, *Ani polepszenia w wielkiem utrapieniu, * Jedna boleść drugą ściga, a smutku więcej przybywa, * Przyjaciele mili.
6. Ach, my smutne dusze, gdzieśmy się postały, * Przez marne rozkosze, cośmy zażywały, * Gorzko, rzewno zawsze płakać, jak nam tu trudno pozostać, * W tych wielkich boleściach.
7. Ach, gdy usłyszycie to napominanie, * Od ojców duchownych nasze zalecanie, * Tedy nie zapominajcie, nam strapionym pomagajcie * Z tego zasmucenia.
8. Nie żądamy więcej, tylko co możecie, * Bez wielkiej trudności wykonać zechcecie, * Mszę świętą odsłużyć dajcie, a za nas ją ofiarujcie, * Tem nam pomożecie.
9. Jałmużnę choć małą z serca uprzejmego, * Albo też modlitwą ducha gorącego, * Za nas strapionych dawajcie, Boga na pomoc wzywajcie, * Tem nas wybawicie.
10. Na tem przestaniemy dalszego płakania,* Bo nam płacz przydaje większego trapienia, * Wołajcie wszyscy ku Bogu, by was przyjął z tego dołu * Do większego raju.
11. Gdy to uczynicie, a nam pomożecie, * O tem dobrze wiecie, zapłatę weźmiecie, * Od Jezusa najsłodszego, od najświętszej Matki Jego, * Królestwa wiecznego.
12. Jezu przenajsłodszy, zmiłuj się nad nimi, * A racz im odpuścić i złącz ich z Świętymi, * Racz ich przyjąć do radości, według Twojej łaskawości, * Zmiłuj się nad nimi.

czytane