Jezus mądrość i prawda Ojca przedwiecznego [nuty]

Zaczęty przez Mira, 01-02-2008, 22:35:18

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Jezus mądrość i prawda Ojca przedwiecznego,
Bóg i człowiek pojmany jest czasu nocnego;
Od swych uczniów kochanych prędko odbieżany,
Żydom w ręce podany, w Ogrojcu związany.

W pierwszą jest do Piłata godzinę wiedziony,
I od świadków fałszywych w wielu oskarżony;
Tam policzkami zbito Pana związanego,
Na twarz plwano ślicznego króla niebieskiego.

Ukrzyżuj go! O trzeciej godzinie wołano,
Zbiczowawszy, w pawłokę z szyderstwem przybrano;
Głowę Jego cierniową koroną zbodziono,
A z miasta Go prowadząc krzyżem obciążono.

Na krzyżu o godzinie szóstej rozciągniony,
Między łotry złośliwie Jezus policzony,
Żółć z octem pragnącemu w mękach podawano;
Ciężko się z Zbawiciela świata natrząsano.

W czas dziewiątej na krzyżu Pan skonał godziny,
Eli głosząc, dał Ojcu duszę swą bez winy:
Źródło w boku przekłutym nam się otworzyło,
Ziemia srodze zadrżała, słońce się zaćmiło.

W nieszporną Pana z krzyża godzinę złożono,
Moc Boska niepojęta, była utajoną;
O taką śmierć nasz drogi żywot przyprawiono,
Śliczną koroną chwały tak bardzo wzgardzono.

W czas wieczorny uczciwy pogrzeb Mu sprawiono,
W ciele świętym nadzieję wskrzeszenia wznowiono,
Maści wonnej przydano, pisma się spełniły,
Niechże wiecznie wspominam śmierć Twą, Jezus miły.

Te modlitwy nabożne Tobie polecamy
Jezu Panie, I Twoją mękę w nich wznawiamy;
A Ty coś za nas cierpiał niezmierne boleści,
Donieś do wiekuistych po śmierci radości.


Kancyonał Katolicki

knrdsk1

X.M.M.Mioduszewski podaje:
z łacińskiego Patris sapientia. - Melodyja jak wyżej.
Wyżej zaś jest właśnie Patris sapientia, z następującą melodią:

Maximilianus

#2
Wersja według PSALLITE DOMINO- towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego dla użytku parafii rzymsko-katolickich, części drugiej "Śpiewajmy Panu" z całkowitym tekstem pieśni, ks. dr Józef Surzyński i Mieczysław Surzyński, Poznań 1908:

Mądrość i prawda wieczna Ojca wszechmocnego,
Bóg wcielony pojmany czasu zarannego.
Od swoich zwolenników zaraz opuszczony,
Będąc żydom w moc przedan, wielce był strapiony.

2) Przed Piłatem Pan stanął pierwszej w dzień godziny,
Tam fałszywi świadkowie kładli nań swe winy.
Opak ręce zawiązawsze, okrutnie go bibli,
Plwaniem według Proroctwa twarz świętą szpecili.

3) W trzecią godzinę żydzi ukrzyżuj wołają,
Przybrawszy go w purpurę, Pana pośmiewają.
Głowę jego cierniową koroną skrawili,
Krzyż do miejsca na sobie dźwigać przymusili.

4) Szóstej godziny na krzyż Pana rozciągniono,
Od bólu pragnącego żółcią napawano.
Do łotrów był przyrównan, przy nich zawieszony,
Wyrzekł się go nieszczęsny on łotr z lewej strony.

5) O dziewiątej godzinie Heli Pan zawołał,
Gdzie umierając, Ojcu Ducha ofiarował:
Źródło w boku przekłutym nam się otworzyło,
Ziemia srodze zadrzała, słońce się zaćmiło.

6) Z krzyża wtenczas był zdjęty, gdy nieszporna chwila,
Długo Boska wszechmocność złym powoli była:
Tak srogą mękę podjął Pan wszego stworzenia,
Dochodząc straconego ludzkiego plemienia.

7) Pod wieczór ciało święte maścią pomazano,
Wedle pisma w zamknionym grobie położono:
W tej męce jest nadzieja żywota wiecznego,
Przeto niech nie wychodzi nigdy z serca mego.

8 ) Tę pamiątkę, o Chryste, godzin twojej męki
Wspominam, czynią Tobie za nie wieczne dzięki:
A Ty jakoś śmierć srogą zniósł dla mnie grzesznego,
Nie opuszczaj mnie z łaski do skonania mego. Amen.

Maximilianus

Nuty do pieśni (za: PSALLITE DOMINO- towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego dla użytku parafii rzymsko-katolickich, części drugiej "Śpiewajmy Panu" z całkowitym tekstem pieśni, ks. dr Józef Surzyński i Mieczysław Surzyński, Poznań 1908):

tomas_wawa

Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa (1898 r.) podaje do tej pieśni melodię: Witaj, Królowo nieba.

bazanos

źródło: Richard Gillar ‐ Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego

Tradycja.Poznań

1. Jezus mądrość i prawda Ojca przedwiecznego, – Bóg i człowiek pojmany jest czasu nocnego; – Od swych uczniów kochanych prędko odbieżany, – Żydom w ręce podany, w Ogrojcu związany.

2. W pierwszą jest do Piłata godzinę wiedziony, – I od świadków fałszywych w wielu oskarżony; – Tam policzkami zbito Pana związanego, – Na twarz plwano ślicznego Króla Niebieskiego.

3. Ukrzyżuj go o trzeciéj godzinie, wołano, – Zbiczowawszy, w pawłokę z szyderstwem przybrano; – Głowę Jego cierniową koroną zbodzono, – A z miasta Go prowadząc, krzyżem obciążono.

4. Na krzyżu o godzinie szóstéj rozciągniony, – Między łotry złośliwie Jezus policzony: – Żółć z octem pragnącemu w mękach podawano; – Ciężko się z Zbawiciela świata natrząsano.

5. W czas dziewiątéj na krzyżu Pan skonał godziny, – Eli głosząc, dał Ojcu duszę swą bez winy; – Źródło w boku przekłutym nam się otworzyło, – Ziemia srodze zadrżała, słońce się zaćmiło.

6. W nieszporną Pana z krzyża godzinę złożono, – Moc Boska niepojęta, była utajoną; – O taką śmierć nasz drogi żywot przyprawiono, – Śliczną koroną chwały tak bardzo wzgardzono.

7. W czas wieczorny uczciwy pogrzeb Mu sprawiono, – W ciele świętém nadzieję wskrzeszenia wznowiono; – Maści wonne przydano, pisma się przydały, – Niechże wiecznie wspominam śmierć Twą, Jezu miły.

8. Te modlitwy nabożne Tobie polecamy – Jezu, Panie, i Twoją mękę w nich wznawiamy; – A Ty, coś za nas cierpiał niezmierne boleści, – Domieść nas wiekuistych po śmierci radości. Amen.W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
Ad maiorem Dei gloriam!