Pieśni kościelne z elementami patriotycznymi

Zaczęty przez szczyglin, 24-01-2009, 21:55:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

szczyglin

Poszukuję pieśni kościelnych w których można znaleźć jakiś element patriotyczny.
Czy poza pieśniami takimi jak "Boże coś Polskę", "Nie rzucim Chryste świątyń Twych", "Z dawna Polski Tyś Królową" itp zacni forumowicze znają jakieś inne?

tomas_wawa

Kolęda "Bóg się rodzi, moc truchleje" - zwrotka ostatnia zawiera prośbę o błogosławieństwo ojczyzny.

Jantek_gall

Na prowadzonym przeze mnie portalu laudate.pl mieści się w śpiewniku dział pieśni patriotycznych http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=92&Itemid=92 Z tego co się orjentuję jest to aktualnie największy wybór pieśni patriotycznych w polskim internecie aktualnie 103 pozycje ale pozostałe czekają jeszcze na zeskanowanie. Pieśni te powstały w okresie gdzie patriotyzm i wiara były bardzo ściśle ze sobą powiązane. Życzę miłej lektury.

tomas_wawa

O ile nie jestem przeciwnikiem modlenia się za pomyślność ojczyzny, gdyż ma to uzasadnienie chociażby w tradycji starotestamentalnej, gdzie wiara była ściśle związana z religią (koncepcja narodu wybranego), o tyle jestem zdecydowanym przeciwnikiem kategorycznego łączenia tych elementów. Lud Nowego Przymierza jest w Krwi Chrystusa przez wiarę, bez względu na narodowość człowieka. Paweł Apostoł, którego rok obchodzimy, mówi wprost: "Nie ma Żyda, ani Greka..." (Ga 3, 28). Już zresztą Epifania, gdy Chrystus był dzieckiem, ukazuje powszechność Jego posłannictwa. Dalsze losy Chrystusa to potwierdzają: Ofiara na krzyżu (Pana wydali Żydzi, ale egzekucję wykonali Rzymianie), oraz rozesłanie przed Wniebowstąpieniem ("Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody" Mk 16, 15).

Oczywiście, dzieje Polski naznaczone kataklizmami dziejowymi, spowodowały łączenie elementów wiary i patriotyzmu. Gdy zawiodła siła polityczna, militarna i gospodarcza, pozostało jedynie przyzywanie Boga na pomoc. Jednakże niektóre z pieśni "Bogo-ojczyźnianych" zawierają treści, które dziś mogą (bez uwzględnienia kontekstu, w jakim powstały) rodzić waśnie i animozje, zamiast budować jedność w Chrystusie ("Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest" (Ef 4,5). Przykładem jest chociażby "Rota" Marii Konopnickiej "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz (...) Tak nam dopomóż Bóg". Przez 50 lat PRL bardziej adekwatne do realiów byłoby "Sowiet" ;) Jaki jest sens śpiewania takich słów dzisiaj? Pamięć o przeszłości, a jej ciągłe rozpamiętywanie to dwie różne postawy. Pierwsza prowadzi do wniosków pozytywnych (uczenie się na błędach przeszłości - np. skutków anarchii szlacheckiej), druga zaś do zamknięcia się na świat.

Inna kwestia jest z kolei taka, że nie-Polak mieszkający w Polsce (z uwagi na małżeństwo, pracę, emigrację) nie musi być gorszym katolikiem od Polaka (i bardzo często jest nawet lepszym). Odnoszę wrażenie, że w Polsce (z powodów wyłącznie historycznych) nadal pokutuje XIX-wieczny mesjanizm.

Jantek_gall

#4
Może źle zostałem zrozumiany . Uważam że Patriotyzm jest częścią składową naszej kultury i tożsamości. Bóg Honor Ojczyzna głosił napis na sztandarach w różnych okresach naszych dziejów i nie były to bynajmniej puste słowa. Czasy się zmieniają już nie śpiewamy "Ojczyznę wolność racz nam wrócić Panie" tylko "pobłogosław Panie" wcale to jednak nie oznacza że mamy zapomnieć naszych tradycji oraz tego o co walczyli nasi ojcowie i dziadkowie. Pieśni patriotyczne nie musimy jednak na siłę wiązać z liturgią bo ani się tam nie nadają ani tam jest ich miejsce. Należy pamiętać że powstawały one często w obozach wojskowych, na syberi, bądź na wygnaniu i mimo olbrzymiego potencjału wiary ich twórców nie były tworzone z przeznaczeniem liturgicznym. Mimo wszystko zapraszam do zapoznania się z nimi , stanowią one naprawdę ciekawy element naszej historii

tomas_wawa

Cytatstanowią one naprawdę ciekawy element naszej historii

Ależ oczywiście. Chciałem tylko po prostu zauważyć, że po pierwsze niektóre z tych tekstów (bo nie wszyskie) budzą postawy wrogie wobec innych nacji i należy postrzegać je w kontekście czasów, w których powstały, a po drugie współczesne powiązania patriotyzmu z wiarą mają bardzo często charakter nacjonalistyczno-ksenofobiczny. Mam tu na myśli m.in. "patriotyzm" reprezentowany przez wyznawców pewnego radia i jego dyrektora. Tezy, które tam można często usłyszeć nie mają nic wspólnego z przesłaniem Ewangelii. Jednak, o ile ktoś odważy się to powiedzieć, zaraz jest odsądzany od narodowości polskiej, czci i wiary (delikatnie mówiąc).


organista1

Wiele jest jednak pieśni religijno patriotycznych które nie wzbudzają animozji tylko zwyczajnie proszą o błogosławiaństwo dla Polski. Są to np: "Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała", "Maryjo Królowo Polski - Apel Jasnogórski, "Z dawna Polski Tyś Królową", 5 zwrotka "Bóg się rodzi" i wiele innych pieśni a w szczególności Maryjnych.

Jantek_gall

#7
CytatWiele jest jednak pieśni religijno patriotycznych które nie wzbudzają animozji
A niechże se wzbudzają . Jeszcze raz powtarzam Pieśni patriotyczne nie są pieśniami liturgicznymi i nie w tym celu powstały. Stanowią one bez względu na to czy są poprawne politycznie czy nie nasze dziedzictwo narodowe i jako takie gdzie jak gdzie ale na forum na którym spotykają się ludzie szanujący tradycyjne wartości powinny być cenione. W mojej rodzinie tradycje patriotyczne były i są tradycjami rodzinnymi Dziadek oficer AK w imię tych wartości za komuny stracił wolność i zdrowie stryj trafił po klęsce wrześniowej na sybir a z tamtąd z Armią Andersa pod Monte Casiino nie wspomnę o wcześniejszych pokoleniach tymniemniej ciekawe jak by zareagowali gdyby usłyszeli, że wartości dla których ryzykowali życiem miały
Cytatbardzo często charakter nacjonalistyczno-ksenofobiczny.

Jantek_gall

Bogarodzica! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych spiew.
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon,
Wolności rośnie krzew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu spiew
Zanieś przed Boga tron.


Podnieście głos, rycerze,
Niech grzmią wolności śpiewy,
Wstrzęsną się Moskwy wieże:
Wolności pieniem wzruszę
Zimne granity Newy;
I tam są ludzie — i tam mają duszę...


Noc była... Orzeł dwugłowy
Drzemał na szczycie gmachu
I w szponach niosł okowy...
Słuchajcie! zagrzmiały spiże,
Zagrzmiały... i ptak w przestrachu
Uleciał nad świątyń krzyże.
Spojrzał — i nie miał mocy
Patrzeć na wolne narody,
Olśniony blaskiem swobody
Szukał cienia... i w ciemność uleciał północy.


O wstyd wam! wstyd wam, Litwini,
Jeśli w Giedymina grodzie
Odpocznie ptak zakrwawiony.
Głos potomności obwini
Ten naród — gdzie czczą w narodzie
Krwią zardzawiałe korony.
Wam się chylić przed obcemi,
Nam we własnych ufać siłach;
Będziem żyć we własnej ziemi
I we własnych spać mogiłach.


Do broni, bracia! do broni!
Oto ludu zmartwychwstanie
Z ciemnej pognębienia toni,
Z popiołów Feniks nowy
Powstał lud — błogosław, Panie!
Niech grzmi pieśń jak w dzień godowy.

Bogarodzica! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych spiew.
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon,
I wolnych płynie krew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu krew
Zanieś przed Boga tron.

tekst. Juliusz Słowacki
W wersji skróconej hymn ten występuje w kilku powojennych śpiewnikach. Raz tylko byłem świadkiem jego wykonania w kościele 16. grudnia na początku stanu wojennego przed mszą za ojczyznę (w tamtym czasie w pełni nielegalną) śpiewał tą pieśń starszy gościu przy delikatnym akompaniamęcie dzwonów rurowych. Wykonanie to zapadło mi tak w pamięci że mimo iż na tekst pisanytrafiłem znacznie później na podstawie tego jednego wykonania znałem go na pamięć.

Jantek_gall

Śpiewnik parafialny (łódzki) z 1966r. podaje wersję skróconą do dwóch zwrotek tym niemniej autor pełnego tekstu niejaki Julek Słowacki pisał go kiedy o odejściu od tradycji w liturgii nikt jeszcze nie myślał. Zgadzam się jednak z tym że nie jest to pieśń liturgiczna (chociaż Maryjna) i myślę że zamysłem autora tekstu nie było wykonywanie jej w kościele a raczej na zgromadzeniach patriotycznych i właśnie w kategorii pieśni patriotycznych dopatrywał bym się jej miejsca.

knrdsk1

Po naradzie w gronie Moderatorskim postanowiliśmy przykleić powyższą pieśń do wątku o pieśniach patriotycznych. Pozdrawiamy wszystkich zainteresowanych i zachęcamy do rozwijania tego nurtu w tym miejscu :-)

Jantek_gall

Bingo! jestem za i podpisuję się pod tym obydwoma rękami na klawiaturze  8) już powoli wstawiam pierwsze pieśni może wystarczą na stworzenie kategorii

Jantek_gall

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
I tarczą Twojej wszechmocnej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Okrytą blaskiem potęgi i chwały,
Nagle spod swojej usunął opieki
I wzniósł te ludy, co jej służyć miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

Tyś, co ją potem, tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

Niedawnoś zabrał wolność z polskiej ziemi
A łez, krwi naszej popłyneły rzeki;
Jakże to okropnie to być musi z temi,
Którym Ty wolność odbierzesz na wieki.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

Jedno twe słowo, wielki gromów Panie!
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne,
Gdy znów zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

żródłem z którego pochodzi ten tekst jest luźna kartk maszynopisu w jednym z posiadanych przezemnie modlitewników

Jantek_gall

O, Panie Boże, Ojcze nasz,
w opiece swej nas miej,
harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
nam pomóc zawsze chciej.

Wszak Ciebie i Ojczyznę
miłując chcemy żyć,
harcerskim prawom w życia dniach
wiernymi zawsze być.

Słowa i melodia: Stanisław Bugajski.

Jantek_gall

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.

O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj.
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj!
By stał się twierdzą
Nowej siły
Nasz dom, nasz draj.

O, usłysz, Panie, skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Niemna, Sanu
Męczeńska do Cię woła krew!

O, Boże, skrusz miecz...

słowa i muzyka: Adam Kowalski

Jantek_gall

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.

Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w руł
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.

Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Nie damy miana Polski zgnieść.
Nie pójdziem żywo w trumnę.
W Ojczyzny imię i w jej cześć
Podnosim czoła dumnie.
Odzyska ziemię dziadów wnuk.

Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
Muzyka Feliksa Nowowejskiego
Słowa Marii Konopnickiej

Umieszczam tę pieśń ku pamięci gdyż byłem świdakiem tego że współczesna młodzież była święcie przekonana że powstała ona na podstawie pieśni "Nie rzucim Chryste świontyń Twych" co poruszało mi dogłębnie żołądkiem i sprawiło że ciupaga mi się w kieszeni otwarła.  >:(

Jantek_gall

Pieśń Konfederatów Barskich
z dramatu Ksiądz Marek
Juliusz SłowackiNigdy z królami nie będziem w aliansach,
nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
bo u Chrystusa my na ordynansach,
słudzy Maryi.

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
chociaż się chmury i morza nasrożą,
choćby na smokach wojska latające -
nas nie zatrwożą.

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
nie ulękniemy przed mocarzy władzą
wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
i spać pójdziemy o wieczornej zorzy,
ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
i hufiec Boży.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
i szedł na święte kraju werbowanie,
ten de profundis z ciemnego kurhanu
na trąbę wstanie.

Bóg jest ucieczką i obroną naszą,
póki On z nami, całe piekła pękną -
ani ogniste smoki nas ustraszą,
ani ulękną.

Nie złamie nas głód i żaden frasunek,
ani zhołdują żadne świata hordy,
bo na Chrystusa my poszli werbunek,
na jego żołdy.
Juliusz Słowacki

Jantek_gall

inna wersja pieśni konfederatów
1. Stawam na placu z Boga ordynansu,
Rangę porzucam dla nieba wakansu.

Dla wolności ginę -
Wiary swej nie minę,
Ten jest mój azard. (bis)

2. Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem,
W marszu nie zostaję, choć i padnę trupem.

Nie zważam, bo w boju -
Dla duszy pokoju
Szukam w Ojczyźnie. (bis)

3. Krew z ran wylana dla mego zbawienia
Utwierdza żądzę, ukaja pragnienia.

Jako katolika -
Wskroś serce przenika
Prawego w wierze. (bis)

4. Śmierć zbawcy stoi za podudki hasło,
Aby wzniecenie złych skłonności zgasło.

Wolności przywary -
Gwałty świętej wiary
Zniesione były. (bis)

5. Wyroku Twego, wiem, że nie zapłacę,
Niech choć przed czasem życie moje tracę.

Aby nic w upadku -
Tylko w swoim statku
Wiary słynęła. (bis)

6. Nie obawiam się przeciwników zdrady,
Wiem, że mi oddasz swej zbawiennej rady.

W wymysłach obrotu -
Do praw swych powrotu,
Jak rekrutowi. (bis)

7. Matka łaskawa, tuszę, że się stawi,
Dzielności swoich rąk pobłogosławi.

A że gdy przybraną -
Będę miał wygraną
Wiary obrońca. (bis)

8. Boć nie nowina Maryi puklerzem,
Zastawić Polskę, wojować z rycerzem.

Przybywa w osobie -
Sukurs dawać Tobie,
Miła Ojczyzno. (bis)

9. W polskich patronach niepłonne nadzieje,
Zelantów serce niechaj się nie chwieje.

Gdy ci przy swej pieczy -
Miecze do odsieczy
Dadzą Polakom. (bis)

10. Niech nas nie ślepią światowe ponęty,
Dla Boga brońmy wiary jego świętej.

A za naszą pracę -
Będzie wszystkim płacą
Żyć z Bogiem w niebie. (bis)

Jantek_gall

Wpisuję tą pięśń podobnie jak i następną tutaj bo chociaż w tytuł publikacji "Pieśni o Najświętszej Pannie Pocieszenia" sugeruje, że są to pieśni maryjne jednak nijak do pieśni liturgicznych mi nie pasują a bardziej wyglądają mi na pieśni z repertuaru Dziadów kalwaryjskich z całym szacunkiem dla wyżej wymienionych wykonawców  ;)

Marsz, marsz, me serce do Częstochowy,
Oddajmy ukłon Pannie Królowej!
Pójdźmy, ach pójdźmy na Jasną Górę,
Tam zobaczymy Panny figurę.

Więc dwie sieroty, co pozostały,
Które rodziców wcale nie znały,
Chłopiec miał lat pięć, dziewczyna dziesięć
Cóż te sieroty, cóż miały począć?

Więc rzekła siostra do brata swojego:
Gdzie mamy szukać ojca naszego?
Pójdźmy, ach!pójdźmy, gdzie go znajdziemy
U tej Królowej, gdzie upadniemy.

Więc od wsi do wsi sieroty biegały,
Kawałka chleba wcale nie miały,
Gdzie tylko weszły, ich pozbyli,
Owszem gdzieś dalej iść im kazali.

Ale trafiły do jednej kaplicy,
Tam, gdzie był obraz Boga rodzicy,
Więc popadały na swe kolana,
Wołajac głosem: Matko kochana!

Gdy Matka Boska głos ich słyszała,
Z obrazu swego tak przemówiła.
Ach wy sieroty, czego płaczecie?
Lecz ojca, matki już nie znajdziecie

Tak wielkim głosem sieroty płakały,
Aże na głowie włosy targały
Żebyś ty matko z grobu powstała,
Choć byś nam kroplę wody podała.

Ach nieszczęśliwa jest ta godzina,
któraś nas matko na świat zrodziła,
Bo teraz z głodu umieramy,
Kawałka chleba wcale nie mamy.

Więc Matka Boska to uczyniła, 
Bułkę chleba im z nieba spuściła,
Chociaż go nigdy nie używały,
Tylko nań patrząc zadosyć miały.

Więo te sieroty tak dziękowały,
Za ten dar Boży, co odebrały,
Już tu Królową nie odejdziemy,
Tu w tej kaplicy niechaj pomrzemy.

Pójdź i ty wdowo, coś opuszczona,
Od wszystkich ludzi oddalona,
Boć ta Marya prędko pocieszy,
Ratuje wszystkich kto do niej spieszy.

Więc chrześcijanie, co Boga znacie,
Przed Jej obrazem szczerze padajcie,
Ach padajcie na swe kolana,
Wołajcie głosem: Matko kochana.
Amen.
Drukiem katolickiego wydawnictwa Fr.Orła i Syna we Frydku Śląsk.austr. 1884

Jantek_gall

Też mi ta pieśń liturgią nie zalatuje chociaż pochodzenie jak wyżej

O najświęsza Panienko, Cóż teraz za lata,
Czyli sądny dzień nastaje, czyli koniec świata.
Posłuchajcie, ja was proszę, O wojnie tureckiej,
Dwieście lat temu minęło, Jak z królem Sobieskim.

A w niedzielę bardzo rano, Płynęły okręty,
Na tem miejscu stanęli gdzie był obraz św.
A w niedzielę bardzo rano, Bramy otworzyli,
I do miasta Wiednia Turków napuścili.

O Wiedniu nieszczęśliwy, Już cię teraz mamy
Już was tu nikt nie obroni, Tylko Ten nad wami.
Przyjechał basza turecki, Monstrancyę zdjęli
Siedmdziesiąt zakonników pod klasztorem ścięli,

A pannom zakonnicom, Rzli piersi nożami,
A przenajśw. Sakrament, Deptali nogami.
Dzieci bili przebijali, Na bagnety brali,
Nieszczęsne matki na to patrzące, Z żalu umierały.

Krew płynęła strumieniami; Z okien na ulice,
A Turek ze wszystkich stron, Strzelał w kamienice.
Już wszysoy potrwożeni, Już we krwi stanęli,
A o pomoc Matki Boskiej Serdecznie prosili.

I przyjechał król Sobieski, Do kościoła bieży,
Upadł przed njśw. Panną, Upadł krzyżem leży,
A wtem słyszy głos z obrazu, Powstań na kolana,
A idź sługo najmilszy, Na Turka pogana.

O powstań królu Sobieski, Który krzyżem leżysz,
A broń honoru Mego. Niech świat pozna wierzy.
O najświętsza Panienko, Wiele tego razy?
Porąbali, posiekali, Twe święte obrazy,

O Królowa niebieska, Jakże mam wojować,
Kiedy już słońce zachodzi, Późno się szykować.
O mówiłam ja do ciebie, Że z Mojej przyczyny,
Będzie ci słońce świeoiło Dłużej trzy godziny,

O mówiłam ja do ciebie, Żem prosiła Syna,
Że ci będzie słońce święcić, Zbijesz poganina,
O najświętsza Panienko, Dopomóż mi sama
Bo ja już idę wojować, Na Turka pogana.

I najświętsza Panienka Sama wojowała,
A o pomoc Swego Syna, Dla wojska błagała.
O przenajśw. Panienka Sama w wojnie była,
Za pomocą Swego Syna, Turków oślepiła.

Zobaczywszy Bóg najwyższy, Z nieba wysokiego,
Spuścił na nich deszcz kamienny, Wybił do jednego,
Którzy żywi pozostali, Wzięli rajterować,
Poprzysięgli, że nie przyjdą Do Polski wojować.
Amen.


Drukiem katolickiego wydawnictwa Fr.Orła i Syna we Frydku Śląsk.austr. 1884

Jantek_gall

Boże! Kiedy wiarę świętą
W kraju naszym czcić poczęto,
Dajesz nam prawo do Swej opieki
My Ci się dali na wieki.

Niech Cię złość nasza nie trzyma,
Zwróć się w te strony oczyma,
Gdzie miłosierdzie czyni nadzieje,
A sprawiedliwość wolnieje.

Pobłogosław tę Twą ziemię,
I na niej żyjące plemię...
Rządu naszego sam sprawuj wolę,
Najlepszą nam wybierz dolę.

Pobłogosław miasta Twoje,
Wioski i wieśniacze znoje
I dzieci nasze dla Twojej chwały,
Daj nam zdrowie, pokój stały.

Koło niwy rolnik chodzi,
Ona bez Boga nie rodzi,
On to sam tylko plenność jej daje,
Pobłogosław urodzaje.

Daj co widzisz potrzebnego,
Dla dobra narodu Twego,
Niech prosto chodzim w Twoim zakonie,
Pobłogosław w życia zgonie.

Ksiądz Seibt. — Wrocław, 1806 r.

Jantek_gall

NABOŻEŃSTWO
na podziękowanie za zwycięstwo pod
Chocimem 10 paźdz. 1621 r.
HYMN.

Królu królów świata zbawco,
Pokoju i zwycięstw dawco,
Tarczo wierzących w pokorze,
Pysznych mścicielu o Boże !

Na Twój rozkaz burza zcicha,
Morska się bezdeń uśmiecha,
Lew się już złością nie pali,
I słońce nie śmie iść dalej.

Gdy gromy ciskasz z wysoka,
W narodach trwoga głęboka.
Drżą wrogowie, a źli płaczą,
Dobrzy trumfując skaczą.

Ty co dziki ród Osmański,
Jak kozły z winnicy Pańskiej,
Wciąż wyganiasz z Polskiej ziemi,
I oddalasz nieszczęść brzemię.

Więc niech Twojemu Imieniu
Wieczna chwała będzie w pieniu,
Boś Ty w Trójcy Bóg jedynie,
Na wieki wieków — i ninie.
Amen,

Boże! któryś w największem niebezpieczeństwie Królestwa naszego dawne cuda potęgi Twej odnowić raczył, przyjmij dziękczynienie od uciśnionego ludu Twojego, a któremuś dał tak wielkiej uciechy przyczynę, udziel mu łaskawie i skutku radości wiecznej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Jantek_gall

Matko Chrystusa! Najświętsza Maryo!
Z jękiem przychodzim do Twego ołtarza,
Lud Twój bezbronny, dziki wróg zabija.
Rąbiąc krzyż Pański, Twój obraz znieważa
Twojej litości błagamy ze łzami,
O Matko nasza, ujmij się za nami!

Na Jasnej Górze ukoronowana.
Królowo Polska, zwróć na nas swe oczy,
Za nasze grzechy przebłagaj gniew Pana,
Ofiaruj krew tę, którą się wróg broczy,
Twojej litości błagamy ze łzami,
O Matko nasza, ujmij się za nami!

Choć srogie jarzmo zgniotło karki nasze,
W sercach jest miłość, nadzieja i wiara,
Odkryjem piersi na strzały, pałasze,
Niech nam Ojczyznę odkupi ofiara.
Twojej litości błagamy ze łzami,
O Matko nasza, ujmij się za nami!

Tyś w Częstochowie, święta nasza Pani,
Broniła lud Twój od potęgi Szweda,
Dziś gdy nas gnębią moskiewscy tyrani,
Niechże Twe ramie upaść Polsce nie da.
Twojej litości błagamy ze łzami,
O Matko nasza, ujmij się za nami!

W Bogu nadzieja nasza i obrona
I w Twej przeważnej Maryo przyczynie!
Przy Twej pomocy, jeden stu pokona.
Ustąpią, wrogi i Polska nie zginie.
Twojej litości błagamy ze łzami,
O Matko nasza, ujmij się za nami!

W innych narodach, których wolność świeci,
Obudź współczucie nad nieszczęsnym ludem,
0  Matko! matko! wysłuchaj Twe dzieci,
Wskrześ nam Ojczyznę, jakimkolwiek Cudem
Twojej litości błagamy ze łzami. 
O Matko nasza, ujmij się za nami!

Gdy Pan Zastępów tarczą nas zasłoni,
Powstania nasza Ojczyzna kochana,
Dźwignie się silna z nieszczęść swoich toni,
I będzie chwała imieniowi  Pana.
Twojej litości błagamy ze łzami, 
O Matko nasza, ujmij się  za nami!

Wtedy w świątyniach, skąd żałosne pienia
Ze łzami dzisiaj wznoszą się do Ciebie,
Zabrzmią radosne hymny dziękczynienia,
A nasi świeci powtórzą je w niebie.
Twojej litości błagamy ze łzami,
O Matko nasza, ujmij się za nami!

Cześć, chwała Bogn w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Sława Maryi, bo dla jej. przyczyny,
Bóg miłosierny, odpuści nam winy.
Twojej litości błagamy ze łzami,               
O Matko nasza, ujmij się za nami!

mel: "Boże coś Polskę"

za:  Pieśni narodowo religijne zebrane (1861r.)

MarK601

Spodziewałem znalęzć w tym temacie jakieś nutki do tych utworów,
a tu o tym "ani mru mru".
Jakby ktoś był zainteresowany
posiadam kilka takich utworów na chór wielogłosowy.
Chetnie też prześle do zrecenzowania i oceny przepisany zapis nutowy
z bardzo starego zeszytu nutowego pieśni Bogarodzica J.Słwackiego
tzn.całej partytury.

staszek

#24
Do przeciwników śpiewu pieśni o tematyce religijno-patriotycznej: proszę sobie przypomnieć wspaniałe Msze św. ,,Za Ojczyznę"
z lat stanu wojennego, a jeszcze lepiej porozmawiać z ludźmi pamiętającymi okupację hitlerowską i zapytać o rolę, jaką owe pieśni wówczas odgrywały. Ile przynosiły Im (w czasie wojny), nam (w stanie wojennym), nadziei i pociechy. Zresztą te piękne pieśni nie powstały chyba ot, tak, dla samego zaistnienia, ale z jakiegoś ważnego powodu. Nasza historia sprawiła, że losy Kościoła i Polskiego Narodu splotły się w nierozerwalną całość i nie ma powodu (moim zdaniem), aby nie znalazło to odzwierciedlenia także w repertuarze śpiewu kościelnego.