Najsłodszy Jezusie (Na Wielki Piątek, podczas adoracji krzyża) [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 13-04-2009, 22:24:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 197.

1. Najsłodszy Jezusie, zmiłuj się nade mną, * Łaska Twoja święta niechaj będzie ze mną; * Racz mnie wysłuchać grzesznego i w świecie zapomnianego, * A krzyżem Twym świętym, pobłogosław mnie nim.
2. O Jezu, Ty widzisz, krzyża się nie boję, * Pod krzyżem uklękam i zawsze tu stoję; * Krzyża Twego się nie wstydzę, albowiem na krzyżu widzę * Ciebie, Boga mego, krwawo zranionego.
3. Do krzyża zwróciłem wszystkie życzenia, * Bo wiem, z krzyża płyną promienie zbawienia; * Na krzyż wbiłem myśli moje, z krzyża płyną łaski zdroje * Dla duszy każdego, krzyż miłującego.
4. Ja krzyż Twój miłuję, o Jezu kochany, * Boś dla mnie na krzyżu srogie cierpiał rany; * Jak rany krzyża zobaczę, zawsze za me grzechy płaczę, * Bo Cię tak zraniły, do krzyża przybiły.
5. Proszę Cię pokornie, Baranku bez winy, * Coś za mnie na krzyżu cierpiał trzy godziny, * Racz mnie wysłuchać grzesznego, gdy ze serca pokornego, * Śpiewam ,,Zbaw mnie, Panie", krzyża pozdrowienie:
6. Witaj, krzyżu święty, na którym z miłości * Umarł Jezus Chrystus za światowe złości; * Krzyżu wiernych pocieszenie, krzyżu zmarłych wskrzeszenie, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
7. Witaj, krzyżu święty, o drzewo żywota, * Przez Ciebie otwarte są do nieba wrota; * Krzyżu, piekła zwyciężenie, czartowskiej mocy skruszenie, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
8. Witaj, krzyżu święty, sterze żeglujących, * Wspomożenie biednych i porcie tonących, * Krzyżu, ślepych przewodniku, sprawiedliwych pomocniku, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
9.Witaj, krzyżu święty, pociecho wątpiących, * Ucieczko ubogich, postrachu grzeszących; * Krzyżu święty sierót prawy i obrońco dusz łaskawy, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
10. Witaj, krzyżu święty, męstwo męczenników, * Czystości panieńska, skarbie pustelników, * Zwiastowanie Apostołów, ozdobo naszych kościołów, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
11. Witaj, krzyżu święty, radości kapłanów, * Królu nieba, ziemi, zburzenie bałwanów; * Krzyżu, w trudach odpocznienie, w utrapieniu pocieszenie, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
12. Witaj, krzyżu święty, w ciemnościach światłości, * Ojczyzno wygnanych i więźniów wolności, * Prostaków umiejętności, wiernych prawdziwa mądrości, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
13. Witaj, krzyżu święty, prawodawco ludzi, * Stróżu małych dziatek, nauczenie młodzi, * Krzyżu dumnych poniżenie i bogatych upomnienie, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
14. Witaj, krzyżu święty, prawdziwy gościńcu, * Łódź do nieba starcom, jako i młodzieńcom, * Wieczna zapłato cnotliwych, karo grzeszników złośliwych, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
15. Witaj, krzyżu święty, chorych uzdrowienie, * Ochłodo pragnących i nagich odzienie, * Krzyżu głodnych nakarmienie, prawdziwe nasze zbawienie, * Krzyżu krwią skropiony, bądźże pozdrowiony.
16. Kiedy ja na Twój krzyż, o Jezu, spoglądam, * Cierpieć z Tobą, kochać dla Ciebie pożądam, * Cierpieć, kochać umartwienie, bo gdzie krzyż, tam jest zbawienie, * Jezu mój kochany, dla mnie krzyżowany.
17. Chcę pod krzyżem świętym cierpieć umartwienie, * Niewoli światowej pokruszyć kajdany, * Pragnę krzyż Twój w duszy nosić, bym mógł krzyża chwałę głosić, * Jezu mój kochany, dla mnie krzyżowany.
18. Nie zasłużyłemci ja, abyś mnie pocieszył, * Bo gdyś na mnie wołał, do Ciebiem nie spieszył, * I długom od Ciebie stronił, wielem łez marnie uronił, * Jezu mój kochany, dla mnie krzyżowany.
19. Aleś Ty mi podał prawą rękę Twoję, * A jam nią nie wzgardził, dziś pod krzyżem stoję, * Do krzyża powracam w drogę, bo bez krzyża żyć nie mogę. * Jezu mój kochany, dla mnie krzyżowany.
20. Bo znalazłem w krzyżu, com w świecie utracił, * Mą ubogą duszę tu wiele wzbogacił; * Wpój jej wiarę i nadzieję, miłość, która nie zwiędnieje, * Jezu mój kochany, dla mnie krzyżowany.
21. A gdy serce moje wspomni na Twe rany, * Tu z bolesnem sercem pod krzyżem zostaję; * Gdy się bieg życia obejdzie, krzyż mi grobem będzie, * Jezu mój kochany, dla mnie krzyżowany.
22. Pragnę Cię, mój Jezu, dla mnie krzyżowany, * Kiedy będę z ciałem wiecznie pochowany, * Niech dusza ma, czego żąda, na wieki Ciebie ogląda, * Jezu mój kochany, dla mnie krzyżowany.

bazanos

źródło: Richard Gillar ‐ Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego