Nim nastąpi pomrok nocny (Hymn kościelny wieczorny)

Zaczęty przez Jantek_gall, 09-07-2010, 19:20:08

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Nim nastąpi pomrok nocny,
Do Twój, o Boże wszechmocny!
Łaskawości się garnimy,
Bądź nam obroną prosimy.

Rozpędź piekielne poczwary,
I szkodliwe sny i mary;
Aby z czystą duszą, ciało
Do chwalenia Ciebie wstało.

Ojcze z Synem królujący,
Od obydwóch pochodzący
Duchu, racz dodać pomocy,
Bym był godnym dnia bez nocy.

Tyś jest między nami Panie,
i Imię święte Twoje wezwane jest nad nami:
nie opuszczaj nas Panie, Boże nasz.
W. W ręce Twoje Panie
O. Polecam Ducha mojego.
W. Odkupiłeś nas Panie, Boże prawdy,
O. W ręce Twoje Panie, polecam ducha mojego.
W. Strzeż nas Panie, jako źrenicy oka,
O. Pod cieniem skrzydeł Twoich zachowaj nas.
Zbaw nas Panie czuwających, strzeż nas zasypiających,
abyśmy czuwali z Chrystusem, i odpoczywali w pokoju.

za:  Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików, szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożona 1861r.