MB Anielska I,II,III,IV (Porcjunkuli 2.VIII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 01-08-2010, 21:56:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty   Boże,   zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny  Boże, zmiłuj się nad
nami. Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Archaniołów,
Królowo Potęg,
Królowo Mocarstw,
Królowo Księstw,
Królowo Państw,
Królowo Tronów,
Królowo Cherubinów,
Królowo Serafinów,
Królowo całego Niebieskiego dworu,
Królowo Aniołów bez grzechu pierworodnego,
Królowo Aniołów, Matko Boga i ludzi,
Królowo Aniołów, której chwała i cuda co dzień się wzmagają,
Królowo Aniołów, która chorym uzdrowienie, umarłym życie, a grzesznikom łaskę nawrócenia wypraszasz,
Królowo Aniołów, któraś jest weselem Boga, a podziwem Jego Aniołów i Świętych, pomocy nasza we wszelkich potrzebach, 
Królowo Aniołów, która ufających w Tobie nie opuszczasz nigdy, 
Królowo Aniołów, która przez swe wstawiennictwo ślepych widzącymi, a chromych chodzącymi czynisz,
Królowo Aniołów, która sobie podobasz pod tą nazwą być wielbioną,
Królowo Aniołów, która w łaski wszelkiego rodzaju ubogacasz tych, co Cię w ten sposób wzywają,
Królowo Aniołów, która tym, co się Twemu Boskiemu Synowi  oddać i poświęcić pragną, czynić drogi prostemi,
Królowo Aniołów, która swem orędownictwem chronisz przed ogniem piekielnym tych Wszystkich, co Twój szkaplerz bogobojnie noszą,
Królowo Aniołów, która tak wielu do świętości prowadzisz,
Królowo Aniołów, w której Bóg Ojciec ma upodobanie jako w swej najukochańszej córce,
Królowo Aniołów, którą Syn  Boży czci, jako swą Niepokalaną Matkę,
Królowo Aniołów, którą Duch Św., jako swą wierną Oblubienicę miłuje,
Królowo Aniołów, która Duchów Niebieskich zastępami władasz,
Królowo Aniołów, nasze życie,
Królowo Aniołów, radości nasza,
Królowo Aniołów, nasza nadziejo,
Królowo Aniołów, nasza pośredniczko u Boga,
Królowo Aniołów, której nigdy nie błagamy na próżno
Królowo Aniołów, której po Bogu największą winni wdzięczność jesteśmy,
Królowo Aniołów, wielka cudotwórczym,
Królowo Aniołów, u stóp której Duchy Niebieskie z uwielbieniem się korzą,
Królowo Aniołów, wszechmocna swą prośbą u Serca Syna Bożego, zachowaj nas ode złego, które nam zagraża,
Królowo Aniołów, najdoskonalsza   Orędowniczko   nasza przed Bogiem, uproś nam prawdziwą miłość Pana Boga.
Królowo Aniołów, arcydzieło Ducha Św. uczyń serca nasze czułemi na Jego święte natchnienia.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

f. Módl się za nami, o Królowo Aniołów.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.
Najlitościwsza i najhojniejsza łask Boskich szafarko, Najśw. Maryo Panno! która jako nieprzebranego w dobroci Boga jesteś Matką, tak i sama w łaskawości   i życzliwości ku ludzkiemu plemieniu nieprzebrana.   Dziękuję Ci pokornie za wszystkie Twojej macierzyńskiej miłości ku nam dowody,  a osobliwie za ten, żeś nam porodziła Zbawiciela świata, błagasz Go   za   nas i wypraszasz   dla nas łaski Jego, jako oto i dziś na żądanie ukochanego sługi Twego Franciszka Serafickiego, przedstawiając Synowi Swemu prośby Jego, wyjednałaś odpust zupełny, o który on błagał!  przez tę Twoją ku Niemu, a oraz i ku nam wszystkim łaskawość; przez miłość Jego ku krzyżowanemu Jezusowi, a Twemu najmilszemu Synowi i ku Tobie, o Matko miłości, proszę  Cię pokornie, racz przeprosić Boga za grzechy moje, wyjednaj mi ich odpuszczenie i łaskę Jego, która jest źródłem wszelkiego doczesnego i wiecznego szczęścia. Pragnę Cię wielbić o Najświętsza Maryo Panno ! ze wszystkimi Aniołami i ludźmi,   nie tylko w Assyżu i w tej tu świątyni, ale i we wszystkich całego świata kościołach, Bogu i Tobie, o Matko litości, na cześć wystawionych. Oddaję Ci się, o Najukochańsza Matko, z duszą i ciałem, racz mnie zachować w Twojej macierzyńskiej opiece, uproś mi odpuszczenie grzechów teraz i w godzinę śmierci mojej; spraw to, abym Boga, Stwórcę mojego, dawcę wszelkiego dobra i laski i Ciebie jako pierwszą i jedyną po Bogu ucieczkę tu w życiu i w przyszłości mógł chwalić i uwielbiać po wszystkie wieki. Amen.

ANTYFONA.
Dzisiaj temu domowi stało się zbawienie dlatego, że i on jest synem Abrahamowym; bo przyszedł syn człowieczy szukać i zbawiać co było zginęło.

f. Boże,   wejrzyj z świątyni   Twojej r tę ziemię.
O. A wybaw z niewoli grzechu ludzkie plemię.
f. Módl się za nami, Maryo Panno Anielska. O. Abyśmy się i t. d. Panie,   wysłuchaj i t. d.

MÓDLMY SIĘ.
Boże miłosierdzia i Ojcze litości! który niedość mając na tem, że upadłemu rodzajowi ludzkiemu na podżwignienie z niewoli grzechu, Słowo przedwieczne, Syna swojego na ziemię posłać raczyłeś! lecz jeszcze przez Najśw. Matkę   Jego,   Maryę Pannę i przez Wybrane sługi Twoje, nowy, z nieprzebranego miłosierdzia Twojego,   dowód łask Twych okazujesz; przez  przyczynę   Najśw. Maryi Panny i Serafickiego sługi Twego Franciszka świętego prosimy Cię pokornie, spraw nam to miłościwie: abyśmy, łaską Twoją pobudzeni i wsparci, tak życia naszego sprawy wykonywali, iżbyśmy nie tylko wiecznej, ale i doczesnej kary uniknęli, a na wieczną w Niebie szczęśliwość zasłużyć mogli; przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa i t. d.

Akt strzelisty św. O. Franciszka.
Niech będzie błogosławione Najsłodsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiona Najśw. Męka Jego. Niech będzie błogosławiona najchwalebniejsza Marya Panna! która Go porodziła i z Nim cierpiącym wespół bolała, z całym Dworem Niebiańskim. Amen.

za:Nowy Brewiarzyk Tercjarski 1910r

Jantek_gall

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Maryjo Królowo Anielska,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła łaski pełną nazwana,
Święta Maryjo Królowo Anielska, której Anioł zwiastował, że poczniesz Syna Bożego,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła o zachowaniu panieństwa zapewniona, 
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów w Betlejem otoczona,
Święta Maryjo Królowo Anielska, od Aniołów różne posługi odbierająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów do nieba wzięta,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów dusze swych wiernych sług do nieba wprowadzająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, Opiekunko żywych i umarłych synów i córek św. Franciszka,
Święta Maryjo Królowo Anielska, na prośbę św. Franciszka odpust zupełny u Syna swego wypraszająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, najmiłosierniejsza Matko ubogich – pobożnie żyjących,
Święta Maryjo Królowo Anielska, ucieczko najpewniejsza szczerze pokutujących grzeszników,
Święta Maryjo Królowo Anielska, wypraszająca miłosierdzie  u sprawiedliwego Sędziego,
Święta Maryjo Królowo Anielska, Arko Przymierza,
Święta Maryjo Królowo Anielska, dająca zwycięstwo nad szatanem,
Święta Maryjo Królowo Anielska, bramo do nieba wiodąca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, jutrzenko przyświecająca nam podczas doczesnej pielgrzymki,
Święta Maryjo Królowo Anielska, jedyna lekarko w śmiertelnych boleściach,
Święta Maryjo Królowo Anielska, najpewniejsza Orędowniczko na Sądzie Boskim,
Święta Maryjo Królowo Anielska, wybawienie dusz z czyśćca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K: Módl się za nami Królowo Anielska.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się. 
Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Anielska, Matko Dąbrowy  i Pani Zagłębia. Wejrzyj na nas tu obecnych, którzy oddajemy cześć Twojemu Synowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Zachowaj nas od nieszczęść, chorób, wszelkich niebezpieczeństw,  a w szczególności od popełnienia grzechu. Serca nasze rozpal miłością Boga i bliźniego. Pamiętaj o Najłaskawsza Matko o naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i wyproś u Syna Swojego wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo. Wszystkim zmarłym uproś zmiłowanie i przyjmij do Królestwa Niebieskiego. My zaś będziemy wychwalać Twoją dobroć przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jantek_gall

Kyrie, eleison,
Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Panno, gwiazdami ukoronowana, módl się za nami.
Najświętsza Panno, Królowo nieba i ziemi,
Królowo Aniołów,
Królowo Archaniołów,
Królowo wszystkich chórów Anielskich,
Najświętsza Panno, w świętym związku: Jezus, Maryja, Józef,
Najświętsza Panno, najmilsza sercu memu,
Najświętsza Panno, opiekunko moja najsłodsza,
Najświętsza Panno, Matko miłości, litości i miłosierdzia,
Najświętsza Panno, miłość Jezusową w sercach oziębłych wzniecająca,
Najświętsza Panno, pokorna Służebnico Trójcy Świętej,
Najświętsza Panno, niedościgłe dzieło wszechmocy Bożej,
Najświętsza Panno, nadziejo moja bezpieczna,
Najświętsza Panno, źródło i początku ludzkiego zbawienia,
Najświętsza Panno Wniebowzięta,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W.: Ona, dzieł Boskich Korona,
O.: Nad Anioły wywyższona.

Módlmy się.
Wielbię Cię ze wszystkimi Aniołami, Najświętsza Panno Anielska, i ze wszystkimi ludźmi. Dziękuję Ci za wszystkie dowody miłości ku nam. Uproś mi odpuszczenie grzechów w godzinę śmierci, a ja Cię chwalić będę teraz i w wieczności. Amen

za: Litanie (Michalineum 2001r.)

Jantek_gall

Panie zmiłuj się nad nami !
Chryste zmiłuj się nad nami !
Panie zmiłuj się nad nami !
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas !
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami !
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami !
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami !
Królowo Aniołów – módl się za nami
Królowo Archaniołów – módl się za nami !
Królowo Księstw – módl się za nami !
Królowo Zwierzchności – módl się za nami !
Królowo Mocarstw – módl się za nami !
Królowo Tronów – módl się za nami !
Królowo Cherubinów – módl się za nami !
Królowo Serafinów – módl się za nami !
Królowo wszystkich zastępów niebieskich – módl się za nami !
Królowo Aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego – módl się za nami !
Królowo Aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz Zmarłych i nawracasz grzeszników–módl się za nami !
Królowa Aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych – módl się za nami !
Królowo Aniołów, Wspomożycielko nasza w każdej potrzebie – módl się za nami !
Królowo Aniołów, nie opuszczająca tych, którzy w tobie pokładają zaufanie ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym ciebie ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą Twój szkaplerz – módl się za nami !
Królowo Aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się Twojemu Synowi – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych – módl się za nami !
Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jako ukochaną córką – módl się za nami !
Ty, którą Syn Boży czci jako swa Matkę Niepokalaną – módl się za nami !
Ty, która Duch Święty miłuje jako wierną oblubienicę – módl się za nami !
Ty, która przewodzisz Zastępom Niebieskim – módl się za nami !
Życie nasze – módl się za nami !
Radości nasza – módl się za nami !
Nadziejo nasza – módl się za nami !
Nasza Orędowniczko u Pana – módl się za nami !
Ty, której nikt nie wzywa na próżno – módl się za nami !
Ty, której, po Bogu, najwięcej zawdzięczamy – módl się za nami !
Ty, która dokonałaś tak wielu cudów– módl się za nami !
Ty, której kłaniają się aniołowie
Królowo Aniołów, mocna Sercem Twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła.
Królowo Aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości, wyjednaj dla nas umiłowanie Boga.
Królowo Aniołów, największe dzieło Ducha Świętego, wyjednaj dla nas doskonałe posłuszeństwo wobec Jego podszeptów.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, łaskawie wysłuchaj nas!
K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, który dałeś nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i na ziemi, spraw byśmy mogli zaznać Jej niezwykłej opieki, gdy pogrążeni w niedoli, wezwiemy Ją tym chwalebnym tytułem.
Przez Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.