Wespół tu teraz wszyscy Boga wychwalajmy

Zaczęty przez Jantek_gall, 10-11-2010, 22:26:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Wespół tu teraz wszyscy Boga wychwalajmy,
Mszy świętej z nabożeństwem wielkiem posłuchajmy,
aby się ta ofiara Bogu spodobała,
jak nas naucza wiara, niech Mu będzie chwała.

Na Gloria.
Chwała Tobie, o Boże! brzmi na wysokości,
daj nam, prosimy, pokój tu na téj nizkości
byśmy zawsze bezpiecznie chwałę Twą śpiewali,
k'Tobie się co moment w łasce przybliżali.

Na Graduale.
Dzięk' bądź Ci Jezu miły, za to żeśm' z litości
Ewangelią wzięli, w której powinności
nasze są wyrażone, przez ich tu spełnianie
będzie nam udzielone w niebie przebywanie.

Na Credo.
Jeden Bóg jest, wierzymy, wieczny, niepojęty,
trzy w nim równe osoby; Ojciec, Syn, Duch święty,
Ojciec, Stwórca przedwieczny, Syn płód wieczny Jego,
który się stal człowiekiem dla stworzenia swego.

Na Offertorium.
Przyjmij, Boże łaskawy, wonność tej ofiary,
którąć przez ręce swoje podług naszej wiary,
Twój kapłan ofiaruje, Boże nasz łaskawy.
kieruj według Twej świętej woli naszy sprawy.

Trzymaj nas zawsze w Twojej świętej Opatrzności,
daj co nam tu potrzeba do naszej żywności,
udzielaj nam pogody, a też puść deszcz z nieba,
ile rodzajom ziemskim tutaj go potrzeba,

Na Sanctus.
Jako Anieli w niebie Święty, Święty, Święty,
śpiewając, chwalą Ciebie, Boże niepojęty,
tak z nas każdy na ziemi niechaj z wszystkiej chęci
uczynkami dobrymi Imię Twoje święci.

Po Podniesieniu
Którzy Cię w tej świętości obecnego czcimy,
niechaj w niebie na Twoje oblicze patrzymy,
tylko nas obmyj we krwi Twojej z naszych złości,
a zapal serca nasze ogniem Twej miłości.

Na Agnus Dei.
Nie jestem ja godzien tej łaski mój Panie,
abyś wszedł pod serca mojego mieszkanie,
Ty ale z niegodnego uczyń godnym Ciebie
abym mieszkańcę Boga mógł dziś mieć u siebie.

Udziel nam Twej łaski, póki tu żyjemy,
wszak nic bez łaski Twej czynić nie możemy,
daj, byśmy Ciebie szczerze nad wszystko kochali
a potem się po śmierci do nieba dostali.

Po Ite missa est.
Błogosław nam, Panie, na końcu Mszy świętej
miłości rozlanie Twojej niepojętej,
podczas niej niech nas ludzi skutecznie pobudzi,
kochać z wszystkich sił Ciebie a bliźnich jak siebie.
Amen

za: Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni : na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych, z różnych ksiąg zebranych (1846r)

CorCogitans

#1
Wydaje mi się, że należy pewną poprawkę poczynić odnośnie daty. Mam na kómputrze w formacie DjVu (dostępną w Internecie) publikację o wspomnianym wyżej tytule ("Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni") i tam jest na początku data 1846, ale pieśni znajdują się w dalszej części, z osobną paginacją pt. "Katolicki Kancyonał czyli zbiór najpotrzebniejszych i najpiękniejszych pieśni Pieśni kościelnych na cały rok Pański", gdzie na dole można znaleźć informację o miejscu i roku druku - Racibórz 1893. Choć możliwe, że kol. Jantek_gall ma inną wersję, gdyż nad informacją o druku stoi, że jest to "wydanie nowe, poprawne i pomnożone".
U Gillara i w "Zupełnym" pieśń zaliczana do mszy wielkanocnych.