Dobra Noc o Jezu - Pieśń Wieczorna do codziennego śpiewania

Zaczęty przez Radek Maj, 25-05-2019, 21:55:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

Radek Maj

Dobra noc, o Jezu, o miłości moja! *
Niech w Twem rąku usnę ja lepianka Twoja,
* Niechaj mi się śni zawsze o Tobie, * Niechaj
rozmawiam z Tobą dziś sobie, * O Jezu,
o Jezu, o Jezu, me kochanieI

Dobra noc, o Jezu, o moja miłości! *
Boże serca mego, niech Twej Opatrzności *
Dzisiaj i zawsze pewien doznaję, * Tobie się
wszystek cale oddaję * O Jezu, o Jezu, z duszą
i grzesznem ciałem .

Jezu, pod Twe nogi skłaniam głowę moją,
* Racz mnie wziąść w opiekę i obronę
Swoją; * Niech się zanurzam w Twe święte
rany, * Mój Zbawicielu, Jezu kochany, * O
Jezu, o Jezu! Niech w nich dzisiaj zasypiam.

Dobra noc! spraw, Jezu, dla samego Siebie,
* Byś w mem sercu mieszkał, jako w drugiem
niebie; * Tobie wszechmocny, wszechrzeczy Panie,
* Niech się ma dusza dziś niebem stanie,
* O Jezu, o Jezu, o Jezu mój
i Panie.

Dobra noc, dobra noc, o moje Kochanie, *
Jezu i mój Boże, mój dziedziczny Panie, *
Przy Tobie, wszelkich słodkości zdroju, * Niechaj
zasypiam, Jezu, w pokoju. * O Jezu, o Jezu
Teraz i na czas wszelki.

Matko Boga mego i Stróżu Aniele, *
Miejcież o mej duszy pieczę i o ciele; * Patronie
Święty imienia mego, * Brońcie mnie tej
nocy od wszego złego, * O Jezu, o Jezu!
Bądź strażą i obroną. Amen.

MaciejKalita

#1
JÓZEF BAKA:
UWAGI RZECZY OSTATECZNYCH
I ZŁOŚCI GRZECHOWYCH;
UWAGI ŚMIERCI NIECHYBNEJ.