Litania o Bł Karolinie

Zaczęty przez MaciejKalita, 08-09-2021, 16:33:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

MaciejKalita

Współczesna ale ...

Litania o Bł Karolinie

Kyrie eleison
Chryste eleison.
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Święta Maryjo - módl się za nami

-Błogosławiona Karolino
MÓDL SIĘ ZA NAMI
-Męczennico w obronie czystości
-Apostołko Krzyża Chrystusowego
-Czcicielko Różańca świętego
-Świadku Ewangelii
-Wzorze żywej wiary
-Kwiecie polskiej ziemi
-Troskliwa opiekunko świątyni
-Nauczycielko prawdziwej pobożności
-Niestrudzona w posłudze bliźnim
-Przykładzie poszanowania rodziców
-Gorliwa nauczycielko dzieci
-Strażniczko kościoła domowego
-Przykładzie pracowitości
-Przykładzie uczciwości
-Apostole dobroci
-Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych
-Światło dla zagubionych
-Wzorze szczerej przyjaźni
-Patronko ciężkiej pracy rolników
-Patronko młodzieży
-Przewodniczko w drodze do świętości

-Przez zasługi Błogosławionej Karoliny
PROSIMY CIĘ PANIE
-O wytrwanie w wierze
-O posłuszeństwo słowu Bożemu
-O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
-O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
-O umiejętność dostrzegania dobra
-O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
-O pocieszenie w smutkach i udrękach
-O siłę ducha w chwilach zwątpień
-O męstwo w znoszeniu cierpienia
-O wrażliwość sumienia
-O wierność Bogu, bliźnim i sobie

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
PRZEPUŚĆ NAM PANIE
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
WYSŁUCHAJ NAS PANIE
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN.