Miej w pamięci, duszo

Zaczęty przez czytane, 25-07-2023, 19:09:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. Miej w pamięci, duszo, Krzyż Jezusa Chrysta, *
Pan go przyjmuje na swe ramiona za ludzkie złości, *
Sam Ojciec niebieski Krzyż postanowił, *
Kiedy Adam z Ewą w raju zawinił, *
Na ramiona Syna ten Krzyż położył.

2. Chrystus cierpieć musiał, kiedy nas zbawić chciał, *
Przyjął ciężki Krzyż kochany Jezus na śmierć go nosił, *
Krzyż ten już od dawna był zakopany, *
Od królowej Saby był ogłaszany, *
Że na nim umrze Pan z nieba zesłany.

3. Duszo chrześciańska! Krzyż Chrystusa łaska, *
Niesie z ochotą, z wielką dobrocią, miłością Boską, *
Krzyż ten wielki tłoczy Pana Jezusa, *
To za grzechy świata, duszo chrześciańska, *
Cisnął aż na ziemię Pana Jezusa.

4. Na wysokiej górze, w wielkiej skały dziurze *
Stoi Krzyż święty, na nim rozpięty Chrystus w pokorze, *
Na Krzyżu zapłacił Chrystus dług Ojcu; *
Nas grzesznych wybawił z piekła tarasu, *
Wzywajmy święty Krzyż we dnie i w nocy.

5. Wielkie męki cierpiał, kiedy nas wybawił, *
Dla naszych złości i nieprawości Krzyż ciężki nosił, *
Już przy narodzeniu Chrystusa Pana *
Był Krzyż opłakany, duszo kochana; *
Na Krzyżu zakończył życie Chrystus Pan.

6. Kiedy Chrystus konał, Piłat napis wydał, *
I wedle wiary cztery litery na Krzyż przybić kazał: *
Jezus Nazareński, Król Izraelski. *
Miej to duszo zawsze w swojej pamięci, *
Że te słowa pisał Piłat poganin.

7. Krzyż święty całujmy, ręką się żegnajmy *
na czole, mówiąc to Imię święte Boga błagajmy, *
Usty wymawiajmy też jego Syna, *
Tego ogłaszajmy ludziom za Pana, *
A w sercach zaś miejmy Świętego Ducha.

8. Trzy Boskie osoby nasza Opatrzności, *
Bóg jeden żywy i sprawiedliwy jest w wysokości, *
Krzyż święty widzimy we Świętej Trójcy, *
Chrystus nasz Zbawiciel jest słowo Boże, *
Duch Święty zaś wstąpił w serce panieńskie.

9. My też Krzyż dźwigamy na świecie, cierpimy, *
Jest to karanie za grzechy nasze, za nasze winy. *
Użycz nam, o Boże, świętej miłości, *
Ażebyśmy nieśli krzyż w cierpliwości, *
Nigdy nie szemrali, Ciebie wychwalali.

10. Boże sprawiedliwy, Ojcze litościwy, *
Musisz nas karać, jak Ojciec dzieci, boś nasz Bóg prawy; *
Zesyłasz na nas krzyże i utrapienia, *
Abyś nas wybawił od zagubienia, *
Odwróćże karanie przez Twego Syna.

11. Chcemy się poprawić i pokutę czynić, *
A ten Krzyż krwawy, Chrystusa rany w pamięci wżdy mieć, *
A przed całym światem chętnie ogłosić, *
Że nie chcemy nigdy wiary odstąpić, *
We wierze Chrystusowej żywot zakończyć.

12. Wielu od młodości, chociaż w niewinności, *
Ponoszą krzyże, o miły Boże, Ty je próbujesz; *
Na kogo Bóg ześle często strapienie, *
Tego zaprowadzi aż na zbawienie *
Bo wielce jest tajne Boskie rządzenie.

13. W Krzyżu jest zbawienie, w Krzyżu pocieszenie, *
Pan z wysokości cierpiał ciężkości: wielkie umęczenie; *
On to był najświętszy Syn Boga Ojca *
I Najświętszy umysł dobrego serca; *
Święte ręce, nogi gwóźdź mu rozdziera.

14. W Krzyżu będzie zemsta Pana Jezu Chrysta, *
Będziemy widzieć Krzyż, mówił Jezus, prawda szczera, *
Z Krzyżem bowiem przyjdzie Jezus nas sądzić; *
A kto go nie wyznał, tego zatraci, *
Kto go tu potępiał, tego zagładzi.

15. Wiecznie swych wybranych w Krzyżu postawionych, *
Do swych radości, niebieskich włości, tam zgotowanych; *
W Krzyżu jest zapłata w niebieskim raju, *
Gdzie Święci Anieli wesoło grają, *
Tamże bez ustanku słodko śpiewają.

16. W Krzyżu jest korona w niebie zgotowana, *
Wierz, duszo wierna, będzie ci dana od Chrystusa Pana. *
Tam się będziesz cieszyć za twoje cnoty; *
Koronę odbierzesz za cierpliwości *
I używać będziesz wiecznych radości.

17. Amen, Krzyżu Święty, tyś jest tron złocisty *
Syna, Pan nad pany Jezus kochany nim ozdobiony; *
Krzyżem długi ludzkie Jezus zapłacił, *
Gdy wybranych w niebie umieścił *
I według ich zasług w raj zaprowadził.
Amen.

PIEŚNI PĄTNICZE UŻYWANE PRZEZ LUD GÓRNOŚLĄSKI
PRZY PROCESJACH DO ŚW. ANNY I DO PIEKAR I PRZY OBCHODACH TAMŻE.
WYDAŁ JAN PROHASSEK, 1921r.